Trimite e-mail | Printeaza
Economie
02.03.2009

Moldovenii preferă să ţină banii acasă

În luna ianuarie 2009, soldul depozitelor s-a redus cu 2,1% daţă de decembrie 2008 -  până la 23 mlrd.584.6 mil. Lei. Potrivit datelor BNM, reducerea a fost condiţionată de micşorarea cu 3% a soldului depozizelor atrase în moneda naţională şi cu 0,8% a depozitelor în valută străină.

Volumul depozitelor la termen în lei Moldoveneşti s-a redus cu 644.6 mil. lei faţăd e luna decembrie 2009 şi a constiuit 1536,5 mil. lei. Această scădere a fost
determinată de micşorarea volumului depozitelor atrase de la persoanele juridice cu 381,6 mil. lei (58,7%), precum şi a celui al depozitelor atrase de la persoanele fizice cu 263 mil. lei (17,2%). Corespunzător, ponderea depunerilor la termen
în monedă naţională ale persoanelor fizice s-a majorat de la 70,2% în luna decembrie 2008 până la 82,55 din volumul total al depozitelor la termen în moneda naţională atrase pe parcursul lunii ianuarie 2009.

În luna ianuarie cele mai solicitate au fost depunerilr cu termene de la 3 până la 6 luni, ponderea acestora constituind 54,3% din total (în descreştere cu 1,1 puncte
procentuale). Totodată, ponderea depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni
s-a majorat cu 5,9 puncte procentuale, constituind 23,5%din totalul depozitelor
atrase.

În ianuarie a scăzut şi volumul atras al depozitelor la termen în valută străină cu 10,6%, constituind 1467,6 mil. lei. Reducerea s-a produs din contul scăderii depunerilor persoanelor fizice cu 130 mil. lei, sau cu 9,2%, precum şi a celor ale persoanelor juridice cu 44,2 mil. lei, sau cu 19%. Ponderea depoziteloe în valută străină cu termene de până la 1 luna şi a celor de la 1 până la 3 luni s-a majorat cu 2 puncte procentuale, până la nivelul de 10,2% şi cu 2,3 puncte procentuale, până
la nivelul de 11,5% din total în luna ianuarie 2009. Totodată, a scăzut ponderea depunerilor cu termene de la 3 până la 6 luni, de la 6 până la 12 luni şi a celor de
peste 12 luni (cu 1,6 puncte procentuale, cu 2,4 şi cu 0,3 puncte procentuale, corespunzător).

În ianuarie, rata medie a dobânzii la depozitele la termen în valută straină a consittuit 11,81%  - 6,76% pentru persoanele juridice şi 12,55% pentru persoanele fizice.

Rata medie a dobânzii la depozitele la termen în lei moldoveneşi -a majorat pe parcursul lunii ianuarie 2009 cu 0,94 puncte procentuale, constituind 20,69% anual (15,54% pentru persoane juridice şi 21,78% pentru persoane fizice, în comparaţie cu 15,06% şi 21,74%, respectiv, îluna decembrie 2008).

cuvinte-cheie: BNM | depozite

Comentarii (0)

 

Related news

Sus