Trimite e-mail | Printeaza
Economie
20.01.2009

In 2009, intreprinderile de distributie a energiei electrice vor face investitii in valoare de 377 mil. lei (27 mil. euro)

 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat planurile de investiţii pe anul 2009 ale celor trei întreprinderi de distribuţie a energiei electrice - RED Union Fenosa, RED Nord şi RED Nord - Vest, care prevăd efectuarea investiţiilor în valoare totală de 377 mil. lei (27 mil. euro). Această cifră depăşeşte volumul investiţiilor anuale (20 mil. euro) prevăzute de Strategia energetică a R. Moldova pe perioada de pвnă în anul 2020 cu mai bine de 95 mil. lei.

 

Anatol Saracuţa, şeful direcţiei audit a Agenţiei, a comunicat că, potrivit planurilor investiţionale aprobate de ANRE, RED Union Fenosa urmează să efectueze în cursul anului investiţii în valoare de 251 mil. lei, RED Nord - 83 mil. lei, iar RED Nord - Vest - 43 mil. lei. Saracuţa a menţionat că volumul total al investiţilor preconizate pentru anul 2009 sunt cele mai mari din ultimii zece ani оn sectorul electro-energetic, adăugând că ele ar putea fi majorate оn cursul anului de pe urma implementării unor proiecte investiţionale propuse de RED Union Fenosa. El a precizat că întreprinderea dată a solicitat includerea оn planul investiţional pentru 2009 a оncă cвteva proiecte care, оn prezent, se află la etapa de examinare.

 

Saracuţa a relevat că, potrivit deciziei ANRE, cea mai mare parte - 297 mil. lei (79%) din volumul total al investiţiilor planificate vor fi utilizate pentru extinderea reţelelor electrice, dezvoltarea, reconstrucţia şi renovarea liniilor electrice şi staţiilor de transformare ale reţelelor existente, precum şi a reţelelor electrice interne din blocurile de locuit. Оn aceste scopuri RED Union Fenosa va aloca 196 mil. lei, RED Nord - 67 mil. lei şi RED Nord - Vest - 34 mil. lei.

Conform aceleaşi decizii a ANRE, 80 mil. lei sau 21% din volumul total al investiţiilor preconizate pentru anul 2009 vor fi efectuate оn sisteme automatizate, de tele - radiocomunicaţii, în cele de evidenţă a energiei electrice, în obiecte de construcţii, mijloace de transport, aparate şi dispozitive.

În 2008, volumul total al investiţiilor celor trei întreprinderi de distribuţie a energiei electrice, potrivit planurilor aprobate de ANRE, trebuia să constituie 305,3 mil. lei. RED Union Fenosa urma să investească 187,1 mil. lei, RED Nord - 75,7 mil. lei şi RED Nord - Vest - 42,5 mil. lei. Conform datelor preliminare, investiţiile real efectuate оn anul 2008 alcătuiesc circa 325 mil. lei.

Agenţia va face publică informaţia detaliată despre investiţiile efectuate оn 2008 de către cele trei RED - uri după ce va finaliza analiza rapoartelor financiare ale оntreprinderilor date pe anul precedent, rapoarte ce urmează a fi prezentate de către acestea până la finele linii februarie.

 

Metodologia de calculare şi aplicare a tarifelor la energia electrică stabileşte că ANRE aprobă planurile investiţionale anuale ale RED -urilor în conformitate cu cerinţele specificate în acest act normativ. Investiţiile efectuate conform planurilor aprobate de ANRE se iau оn calculul costului de capital, parte componentă a tarifelor, iar cele efectuate оn afara planului - numai оn cazurile cвnd au impact economic pozitiv asupra obiectivelor prevăzute în aceste planuri, relatează Serviciul de presă al ANRE.

 

 

cuvinte-cheie: ANRE

Comentarii (0)

 

Related news

Sus