Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.01.2009

Sistemul UE de pre-declarare electronică TIR

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, Uniunea Europeană introduce sistemul de pre-declarare electronică, care prevede transmiterea obligatorie a datelor din carnetul TIR biroului vamal de intrare în UE sau de plecare din spaţiul european, în format electronic înaintea sosirii vehiculelor la punctul de trecere al frontierei UE.

În conformitate cu prevederile art.454-457b din Regulamentul (CEE) nr.2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal, toate companiile de transport care efectuează transport de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR, trebuie să transmită informaţii electronice în sistemele IT ale autorităţilor vamale din UE.

Aceste pre-declaraţii electronice TIR trebuie întocmite şi transmise în sistemul TIR-EPD (TIR Electronic Pre-Declaration) sau NCTS/TIR (Noul Sistem Computerizat de Tranzit) cu minim o oră înainte de sosirea vehiculelor la punctul de trecere al frontierei UE.

În cazul în care companiile de transport nu au posibilitatea depunerii informaţiilor în format electronic, vehiculele cu marfă sub acoperirea Carnetelor TIR vor fi lăsate să aştepte în frontierele externe ale UE. În aceste condiţii transportatorii vor putea să apeleze la serviciile brokerilor vamali care, vor lua măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor de pre-declarare  electronică TIR.

Odată cu introducerea noii proceduri de informare prealabilă TIR nu se exclude prezentarea pe suport de hârtie a carnetelor TIR la punctele vamale, pentru perfectarea documentelor conform procedurii.

Prin urmare, la autoritatea vamală se vor prezenta:

    * carnetul TIR (care rămâne instrumentul legal în aplicarea regimului TIR);
    * documentele care însoţesc transportul;
    * documentul electronic cu datele din carnetul TIR.

Nota: NCTS/TIR sau TIR-EPD este un program electronic care a fost elaborat în scopul integrării activităţii sistemului carnetelor TIR şi noului sistem de tranzit NCTS, care vor asigura funcţionalitatea în UE a procedurii de tranzit.

Principalele obiective ale introducerii NCTS/TIR sînt:

    * facilitarea confirmării şi descărcării cu operativitate a operaţiunilor TIR în statele membre, prin înlocuirea confirmării manuale cu confirmarea electronică (transmiterea de mesaje electronice în NCTS)
    * urmărirea operaţiunilor TIR neîncheiate şi facilitarea efectuării procedurii de cercetare
    * controlul la nivelul Comunitar, asupra tuturor operaţiunilor de tranzit cu aplicarea carnetului TIR

cuvinte-cheie: Serviciul vamal | TIR | pre-declarare electronica

Comentarii (0)

 

Sus