Trimite e-mail | Printeaza
Economie
15.01.2009

În anul 2008 la bugetul de stat pe toate componentele au fost acumulate venituri în sumă totală de 16 mlrd. lei

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a prezidat o şedinţă la tema executării bugetului de stat pentru anul 2008. Potrivit informaţiei prezentate, în anul 2008 la bugetul de stat pe toate componentele au fost acumulate venituri  în sumă totală de 16 mlrd. lei sau  100,9% faţă de cele planificate pentru această perioadă.

Veniturile la bugetul de stat în anul 2008 s-au majorat faţă de anul 2007 cu 1,9 miliarde lei sau cu 13,6 la suta. Acumulările medii zilnice în anul 2008 au constituit 54,5 mln. lei în timp ce pentru anul 2007 valoarea acestui indicator a constituit 47 mln. lei. Supraexecutarea la partea de venituri pe componenta de bază constituie 259, 3 mln. lei sau 101,9%. Pe parcursul anului 2008 din contul bugetului de stat au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de 16,5 mlrd. lei sau 99% faţă de indicii prevăzuţi pentru perioada raportată, cu 15,5% mai mult comparativ cu anul 2007.

În anul trecut au fost onorate toate angajamentele statului pentru datoriile interne şi externe, iar mijloacele aflate în prezent în conturi permit asigurarea unei stabilităţi bugetare şi respectarea obligaţiunilor financiare curente.
 
Pe parcursul anului 2008 la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale au fost acumulate venituri în sumă de 6,1 mlrd. lei sau la un nivel de 100,3% faţă de prevederile planificate, ceea ce este cu 8,5% mai mult în comparaţie cu anul 2007.

Totodată au fost exprimate unele îngrijorări în legătură cu faptul că executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2008 s-a soldat cu un deficit de 303,2 mln. lei, inclusiv în bugetul municipiului Chişinău de 150,2 mln. lei.

În cursul şedinţei s-a evidenţiat dinamica pozitivă a acumulărilor înregistrate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, remarcîndu-se faptul  că cheltuielile de ordin social ale Bugetului Naţional Public  pe parcursul anilor 2000-2008 s-au majorat de 5,6 ori, de la 2 mlrd. 893 mln. lei pînă la 16 mlrd. 292 mln. lei.  Cea mai mare şi  esenţială creştere au înregistrat-o cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii  - de 7 ori, cheltuielile în învăţămînt - de 7 ori, cheltuielile pentru cultură, artă, sport și acțiuni pentru  tineret - de circa 6 ori, cheltuielile pentru asigurare, asistență și susținere socială a populaţiei - de 4,7 ori, de la 1,6 mlrd. lei la 7,5 mlrd. lei.
 
În cadrul şedinţei s-a evidenţiat şi faptul menţinerii în anul 2008 a stabilităţii în sectorul bancar al ţării, perioadă în care a fost constatată majorarea substanţială (26,8 la sută) a nivelului de capitalizare a instituţiilor bancare, în rezultat crescînd activele şi portofoliul de credite ale acestora. Pe parcursul anului 2008 au sporit ratele medii la credite şi depozite, lichiditatea fiind menţinută la un nivel înalt, inclusiv pe parcursul ultimilor 4 luni ale anului.

S-a accentuat faptul că lichiditatea curentă la 31.12.2008 a constituit 30,6 la sută şi depăşeşte substanţial exigenţa prudenţială de cel puţin 20 la sută. În anul 2008 lichiditatea curentă s-a majorat cu 1,5 puncte procentuale, iar capitalul acţionar al băncilor - cu 26,8 la sută. Activele oficiale de rezervă s-au majorat cu 338,72 mln. dolari SUA sau cu 25,4% - de la 1333,69 mln. dolari SUA la 31 decembrie 2007 pînă la 1672,41 mln. dolari SUA la 31 decembrie 2008.

Preşedintele a apreciat faptul că, în pofida situaţiei complicate şi dificultăţile anului 2008, bugetul public naţional a fost nu doar executat, dar şi depăşit  la partea venituri. Totodată Vladimir Voronin a indicat asupra faptului neîndeplinirii pe deplin, la finele anului bugetar, a părţii de cheltuieli a bugetului, solicitînd întreprinderea de măsuri în vederea sporirii  eficienţei şi operativităţii cheltuielilor bugetare.

Preşedintele a atenţionat şi asupra necesităţii îmbunătăţirii stării de lucruri la capitolul realizarea proiectelor investiţionale. Vladimir Voronin s-a referit în special la importanţa instituirii de către Guvern a unui control mai strict privind realizarea proiectelor investiţionale în domeniul infrastructurii de drumuri, ţinînd cont de însemnătatea strategică a modernizării reţelei de transport din ţară pentru dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova.

Şeful statului a subliniat imperativul menţinerii şi pe viitor a stabilităţii valutare, neadmiterii fluctuaţiilor necontrolate a cursului valutei naţionale faţă de valutele străine, Banca Naţională urmînd să folosească în acest scop  toate instrumentele politicii monetare disponibile. Vladimir Voronin a mai relevat şi oportunitatea întreprinderii de către BNM a unor acţiuni coordonate pentru reducerea ratelor dobînzilor la credite.

Şeful statului a menţionat în mod deosebit faptul că în anul 2008 nivelul inflaţiei în Republica Moldova a constituit 7,3 %, fiind unul din cele mai reduse în Europa de est (rata inflaţiei în Ucraina a constituit 22,3%, în Rusia 13,3%, în 11 luni ale anului trecut în Belarus a atins nivelul de 12,1%). Vladimir Voronin a subliniat că inflaţia şi în continuare trebuie să fie un proces bine controlat de stat, organele competente urmînd să asigure monitorizarea strictă a evoluţiei preţurilor, în mod special la mărfurile social-importante.

La consfătuire au participat Prim-ministrul Zinaida Greceanîi; prim-viceprim-ministrul Igor Dodon; Guvernatorul Băncii Naţionale, Leonid Talmaci; preşedintele comisiei parlamentare pentru politica economică, buget şi finanţe, Nicolae Bondarciuc; ministrul finanţelor Mariana Durleşteanu; directorul Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), Maria Bortă; directorul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), Gheorghe Russu; consilieri prezidenţiali, relatează Serviciul de presă al Preşedinţiei.

cuvinte-cheie: bugetului de stat

Comentarii (0)

 

Sus