Trimite e-mail | Printeaza
Politic
29.12.2008

Consiliului Colegial al MAEIE: Anul diplomatic 2008 a adus ţării noastre un şir de realizări rîvnite şi constituie o pistă sigură pentru îndeplinirea obiectivelor strategice în 2009

Potrivit MAEIE, la 29 decembrie, a avut ultima şedinţă din acest an a Consiliului Colegial al MAEIE, în cadrul căreia au fost examinate următoarele subiecte: Activitatea delegaţiilor Republicii Moldova în cadrul Consiliului Economic şi Social al ONU (ECOSOC) şi organele subordonate la care Republica Moldova este parte în contextul cooperării RM cu Naţiunile Unite; Realizarea de către MAEIE a politicii migraţionale şi colaborarea, la acest subiect, cu instituţiile administraţiei publice centrale; Informaţie privind exercitarea preşedinţiilor Republicii Moldova la SEECP, RACVIAC şi ICE; Aprobarea planului de acţiuni privind implementarea Planului de Dezvoltare instituţională (PDI) a Ministerului în anul 2009.

Referitor la primul subiect s-a relevat că, în rezultatul unor eforturi bine planificate, ţara noastră a fost aleasă şi activează în calitate de membru al Consiliului Economic şi Social pe perioada 2008-2010, acesta fiind forul electiv cel mai important al Naţiunilor Unite la care RM a aspirat de la aderarea sa la ONU. Totodată, Moldova a devenit şi membru al unor organisme subsidiare ale acestuia: Comisia pentru Dezvoltare Socială; Comisia pentru Prevenirea Crimei şi Justiţia Penală; Comisia asupra Substanţelor Narcotice; Consiliul Executiv al Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie şi Consiliul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. De asemenea, pentru prima oară în istoria sa, Republica Moldova a prezidat, în calitate de Vicepreşedinte, sesiunea a 63-a a Adunării Generale.

În contextul examinării aspectelor realizării politicii migraţionale, s-a menţionat că MAEIE şi-a orientat activitatea în următoarele direcţii: consolidarea cadrului juridic al domeniului; informarea cetăţenilor în domeniul migraţional; implementarea Planului de acţiuni pentru consolidarea managementului migraţiei şi al sistemului de azil din Republica Moldova; implementarea Planului naţional de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. O modalitate eficientă de colaborare în probleme migraţionale cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare străine a constituit-o inaugurarea Clubului Consular, care s-a convocat deja în câteva şedinţe.

Pe parcursul anului curent, Republica Moldova a exercitat Preşedinţiile în cinci aranjamente regionale: Procesul de Cooperare În Europa de Sud-est (SEECP), Iniţiativa Central-Europeană (ICE), Centrul pentru Cooperare în domeniul Securităţii - RACVIAC, CEFTA şi Reţeaua de Sănătate în Europa de Sud-Est (SEEHN). De menţionat că doar Preşedinţiile la CEFTA şi SEEHN au fost rotaţionale, celelalte fiind solicitate de către Republica Moldova din perspectiva faptului că anul 2008 a fost extrem de important pe toate filierele cooperării regionale, prin instituţionalizarea şi reformarea iniţiativelor şi proceselor regionale. În acest sens, MAEIE a folosit strategic momentul preluării Preşedinţiilor, iar realizarea acestora la un nivel onorabil a contribuit substanţial la confirmarea calităţii de actor pro-activ regional, precum şi promotor al valorilor şi principiilor europene în regiunile Europei Centrale şi de Sud-Est. Toate aceste Preşedinţii au constituit o provocare diplomatică pentru ţara noastră şi s-au înscris în eforturile generale depuse de Republica Moldova în procesul integrării europene şi al confirmării calităţii de partener sigur şi viabil regional şi internaţional.

Atît raportorii, cît şi membrii Consiliului Colegial care au luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor au subliniat că anul diplomatic 2008 a adus ţării noastre un şir de realizări rîvnite şi constituie o pistă sigură pentru îndeplinirea obiectivelor strategice în 2009.

cuvinte-cheie: MAEIE

Comentarii (0)

 

Related news

Sus