Trimite e-mail | Printeaza
IT
29.12.2008

A intrat în vigoare o nouă redacţie a Regulamentului de gestionare a planului naţional de numerotare

Resursele de numerotare, solicitate de furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, sunt atribuite de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) în baza procedurii de eliberare a licenţelor de utilizare a acestor resurse.

Această clauză este stipulată de noua redacţie a Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare, care a intrat în vigoare la 26 decembrie 2008. Regulamentul a fost elaborat şi adoptat de Agenţie în scopul aducerii acestuia în concordanţă cu noile prevederi ale Legii comunicaţiilor electronice şi Planului Naţional de Numerotare(PNN).

PNN este documentul oficial care stabileşte modul de repartizare a resurselor de numerotare şi structura şirurilor de numere utilizate în reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice. Resursele de numerotare reprezintă resurse limitate ale statului, care sunt gestionate şi atribuite solicitanţilor de către Agenţie în baza regulamentului susmenţionat. Acesta stabileşte regulile de administrare a resurselor de numerotare, procedurile de eliberare, modificare, suspendare şi revocare a licenţelor de utilizare a resurselor date, precum şi condiţiile de atribuire a acestora.

Potrivit regulamentului, Agenţia eliberează licenţele date în baza unei cereri justificate a solicitantului autorizat să furnizeze reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Ea adoptă decizia privind eliberarea licenţei sau respingerea cererii de acordare a acesteia în termen de până la 15 zile. Termenul de valabilitate a licenţelor este de 10 ani, cu excepţia cazurilor când ele sunt solicitate pe un termen mai mic de 10 ani şi când acestea sunt eliberate titularilor de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio obţinute prin concurs, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani.

O altă noutate a regulamentului constă în faptul că el prevede atribuirea numerelor telefonice din blocul 38XXXXXX (X cuprinde numerele de la 0 până la 9) pentru serviciile de comunicaţii electronice furnizate în baza tehnologiilor cu comutare de pachete IP (NGN), în principal, la puncte fixe, precum şi a numerelor din blocul 808XXXXX pentru serviciile de telefonie cu cost partajat. În cadrul acestor servicii plata pentru apelul telefonic se partajează şi se achită şi de apelant, şi de apelat.

Responsabili ai Agenţiei au relatat că aceste şi alte elemente noi au fost introduse în regulament în scopul promovării noilor servicii de comunicaţii electronice şi stimulării cererii pentru utilizarea resurselor de numerotare destinate furnizării acestor servicii. Ei au declarat că aplicarea noului regulament va fi în beneficiul atât al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, cât şi al utilizatorilor acestor servicii.

Resursele de numerotare atribuite de către Agenţie furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice pot fi utilizate de către aceştia pentru necesităţi proprii, acordate abonaţilor săi sau altor persoane juridice care prestează servicii publice. Utilizarea acestora fără licenţă sau decizia de atribuire a resurselor de numerotare, pe care o elibera anterior Agenţia, este sancţionată în corespundere cu legislaţia în vigoare. Regulamentul stabileşte că deciziile de atribuire eliberate anterior de Agenţie sunt valabile până la data expirării termenului de valabilitate a acestora, relatează Serviciul de presă al ANRCETI.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus