Trimite e-mail | Printeaza
Economie
25.12.2008

Politica monetară şi valutară a BNM pentru 2009 este construită pe o rată a inflaţiei de 9.0 la sută

Politica monetară şi valutară a Băncii Naţionale a Moldovei va fi axată pe asigurarea şi menţinerea ratei anuale a inflaţiei la nivelul de 9.0 la sută către finele anului 2009, cu o deviere posibilă de +/- 1.0 punct procentual.

Banca Naţională va promova şi va menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi va sprijini politica economică generală a statului, se menţionează în Politica monetară şi valutară a Băncii Naţionale a Moldovei dată astăzi publicităţii. Politica monetară şi valutară pentru anul 2009 este elaborată în baza creşterii Produsului Intern Brut cu 6.0 la sută în termeni reali, o creştere a exportului de bunuri şi servicii cu 19.0 la sută, iar a importurilor 24.0 la sută.  „Ritmurile de creştere a agregatelor monetare vor fi sub nivelul anului 2008", se spune în document.

BNM anunţă că în 2009 rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei va fi menţinută la un nivel real pozitiv, iar stabilirea normei rezervelor obligatorii se va efectua în funcţie de nivelul inflaţiei, aşteptările inflaţioniste, situaţia economică şi condiţiile pieţei monetare interne. Va continua optimizarea instrumentelor politicii monetare în scopul eficientizării operaţiunilor de piaţa deschisă. Monetizarea economiei va fi suficientă pentru asigurarea creşterii economice planificate. Va fi menţinut regimul cursului de schimb valutar flotant.

În anul 2009 Banca Naţională a Moldovei va continua realizarea Planului de Acţiuni cu privire la implementarea strategiei de ţintire a inflaţiei, în care se prevede optimizarea operaţiunilor de politică monetară a Băncii Naţionale, crearea bazei de date centralizate, precum şi a cadrului de analiză, modelare şi prognoză, elaborarea şi perfecţionarea metodelor de informare a publicului larg odată cu întreprinderea măsurilor pentru majorarea gradului de încredere a societăţii civile faţă de politica monetară promovată de către Banca Naţională a Moldovei.

Banca Naţională a Moldovei anunţă că va stabili rata de bază, menţinând-o la un nivel real pozitiv, în funcţie de realizarea obiectivului fundamental, situaţia pe piaţa monetară,  valutară şi de credit, evoluţia economiei naţionale, situaţia pe plan mondiale, aşteptările şi prognozele în economia Republicii Moldova. Mărimea normei rezervelor obligatorii va fi determinată în dependenţă de realizarea obiectivului fundamental, situaţia economică curentă, prognoze macroeconomice şi monetare, şi de aşteptările inflaţioniste.

BNM în anul 2009 va menţine în continuare regimul cursului de schimb valutar flotant şi va stabili cursul oficial al leului moldovenesc în raport cu dolarul SUA în baza cursurilor valutare preponderente pe piaţa valutară internă. În acest context, Banca Naţională îşi rezervă dreptul de a efectua intervenţii valutare în scopul de a atenua fluctuaţiile excesive ale cursului oficial şi pentru a completa rezervele valutare internaţionale. În calitate de instrumente ale politicii valutare vor fi utilizate intervenţii directe pe piaţa valutară internă, inclusiv tranzacţii forward, precum şi operaţiuni reversibile valutare de tip swap.

Principalele riscuri cu care posibil se va confrunta Banca Naţională în promovarea politicii monetare şi valutare pe parcursul anului 2009, sânt efectele crizei financiare internaţionale declanşate la finele anului 2008. Sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova este suficient capitalizat şi dispune de destule lichidităţi pentru a-şi onora obligaţiunile faţă de clienţii săi. În acelaşi timp, diminuarea ritmurilor de creştere a economiei globale în anul 2009 poate afecta într-o careva măsură fluxurile valutare în Republica Moldova. Banca Naţională a Moldovei va monitoriza cu atenţie evoluţiile şi va efectua operativ modificări în politica monetară şi valutară pentru a minimiza eventualele efecte negative a situaţiei economice internaţionale asupra pieţelor monetare, valutare şi de credit din Republica Moldova, se mai spune în Politica monetară şi valutară a BNM pentru 2009, relatează BusinessExpert.

Politica monetară › Politica monetară şi valutară a BNM › Pentru anul 2009 
 

cuvinte-cheie: BNM | Banca | Nationala

Comentarii (0)

 

Related news

Sus