Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
08.12.2008

Moldova a îndeplinit 9 din 15 recomandări ale Consiliului Europei în domeniul combaterii corupţiei

Moldova a pus în aplicare deplină două treimi din recomandările conţinute în raportul de evaluare al Consiliului Europei la ciclul 2, adică 9 din cele 15 recomandări. Executarea celorlalte fiind apreciată ca parţială. Nu sunt recomandări, la care nu s-ar fi întreprins nimic şi care ar fi fost declarate neexecutate.

În ziua de 5 decembrie curent şedinţa plenară a GRECO (Grupul de state contra corupţie) al Consiliului Europei a adoptat raportul de conformitate a Republicii Moldova la runda 2 de evaluare.

La acest for statul nostru a fost reprezentat de Procuratura Generală, iar la dezbaterile acestui raport a fost la fel delegat şi un reprezentant al CCCEC.

În octombrie 2006 Moldovei i-au fost adresate 15 recomandări, care urmau a fi implementate pînă la 1 iunie curent. Secretariatului GRECO şi experţilor - evaluatori desemnaţi le-au fost transmise în termen datele despre punerea în aplicare a cerinţelor formulate de acest for european.

După lungi dezbateri plenara GRECO, care cuprinde 46 state-membre, a conchis că, eforturi importante au fost făcute pentru consolidarea mecanismelor de control al corupţiei în cadrul administraţiei publice, prin analiza riscurilor de corupţie şi formare continuă, în ameliorarea cadrului legal şi normativ privind transparenţa administraţiei. Legea privind transparenţa decizională, în opinia lor, constituie o iniţiativă pozitivă şi originală.

În concluziile sale generale GRECO subliniază cu satisfacţie, că RM a întreprins paşi semnificativi în următoarele domenii:
a)cadrul juridic al punerii sub sechestru şi confiscarea bunurilor rezultate din corupţie,
b)examinarea dosarelor de corupţie de către autorităţile de urmărire penală,
c)reforma administraţiei care ia în cont problematica combaterii corupţiei,
d) în domeniul transparenţei, controlului implementării măsurilor pentru ameliorarea accesului la informaţiile deţinute de autorităţile publice,
e) implicării auditorilor în semnalarea actelor de corupţie etc.”

cuvinte-cheie: coputie | Procuratură | GRECO

Comentarii (0)

 

Related news

Sus