Trimite e-mail | Printeaza
Economie
08.12.2008

În noiembrie 2008, regiunea transnistreană a exportat cu 24% mai puţin decât în octombrie 2008

Potrivit Ministerului Reintegrării al Moldovei, din cauza crizei economico-financiară din prezent o parte din întreprinderile din regiunea transnistreană se confruntă cu dificultăţi, legate de faptul  scăderii ofertei la producţia fabricată şi evident şi a realizării ei. Astfel, în luna noiembrie 2008, volumul exportului producţiei din regiunea transnistreană a constituit 41,4 mil. USD (cel mai mic indice lunar din anul curent) şi s-a micşorat cu 24%, faţă de volumul exportului din luna octombrie 2007. În lunile octombrie şi noiembrie curent, volumele exportului producţiei au constituit respectiv 56,7 mil. USD şi 41,4 mil. USD, care sunt cu mult mai mici decât media lunară pe perioada a 9 luni (ianuarie – septembrie) ale anului 2008 (82,4 mil. USD).

Mai mult, în noiembrie, Uzina Metalurgică Moldovenească şi Combinatul de Ciment din Râbniţa au exportat respectiv 43 mii tone de produse siderurgice şi 30 tone de ciment, care sînt cu mult mai mici decît media lunară pe 9 luni ale anului curent (66 mii tone  metal şi 76 mii tone  ciment).  

În trimestrul trei al anului curent, din 52 agenţi economici care au efectuat operaţiuni de export,  volumul exportului la 22 din ei au constituit 96% din volumul total al  exportului din perioada respectivă. La ceilalţi 30 agenţi economici revenindu-le doar 4%. În 2 luni ale trimestrului IV al anului 2008, din cei 22 agenţi economici nominalizaţi, doar 7 au menţinut sau au majorat volumele exportului în comparaţie  cu media lunară a trimestrului III curent

În trimestrul IV 2008 în comparaţie cu volumul mediu lunar în primele 9 luni ale anului curent, agenţii economici din regiunea transnistreană au micşorat volumele exportului cu 40-60%. Primele semnale privind scăderea volumului exportului din regiune au parvenit în luna septembrie curent, iar rezultatele din luna noiembrie arată că situaţia cu exportul producţiei are o tendinţă spre scădere. Scăderea volumului exportului ne-o demonstrează şi numărul declaraţiilor vamale perfectate (în luna august a.c. agenţii economici au perfectat la export – 2858 declaraţii, în septembrie – 2630, în octombrie – 2052 şi în noiembrie – 1365 declaraţii.

Analiza exportului din regiunea transnistreană denotă faptul că, în repartizarea exportului după regiuni în perioada ianuarie-noiembrie 2008 se observă ca şi în anul 2007 o orientare spre ţările CSI (49,7%) şi Uniunii Europene (36,2%).

Producţia din regiunea transnistreană a fost exportată în 9 ţări din CSI. Mai mult de 75% din producţia exportată în ţările CSI revine Federaţiei Ruse (mai mult de 41% din volumul total al exportului din regiune, locul doi îi revine Ucrainei cu 8%, cota celorlalte ţări este nesemnificativă. În structura exportului din regiunea transnistreană în ţările CSI produsele siderurgice constituie - 64,1%, cimentul – 19,4% şi producţia din industria prelucrătoare de maşini şi electrotehnice – 10,8%, care în sumă alcătuiesc – 94,3%. La celelalte categorii de mărfuri le revine aproximativ – 5%.

În ţările CSI se exportă aproximativ 90% din volumul total al exportului producţiei din industria prelucrătore de maşini şi electrotehnice, 98,9% din exportul cimentului şi mai mult de jumătate (52,1%) din volumul exportului producţiei metalurgice.


În perioada de referinţă exportul producţiei din regiunea transnistreană s-a efectuat în 25 ţări din Uniunea Europeană. Partenerii principali la care le revine partea esenţială a exportului din regiune sunt: Romînia, Italia, Polonia, Germania.   

În perioada ianuarie – noiembrie curent în structura exportului din regiunea transnistreană în ţările Uniunii Europene produsele metalurgice constituie – 46,1%, producţia din industria uşoară – 35,9% şi energia electrică – 13,5%.

În ţările Uniunii Europene se exportă aproape toată energia electrică (99,7%), 84,6% din volumul total al exportului producţiei din industria uşoară, şi aproximativ 27,4% al producţiei metalurgice.

Totodată, în primele 11 luni ale  anului  2008 agenţii economici din regiunea transnistreană au declarat Serviciului Vamal al Republicii Moldova importul producţiei în valoare de 130,8 mil. USD, care sa majorat faţă de perioada respectivă a anului 2007 cu 28,0%. Importul a constituit doar 12,7% din volumul importului din perioada respectivă a anului 2007 (1033,4 mil. USD, după datele publicate în mass media transnistreană). În această perioadă au fost introduse maşini şi părţi de maşini pentru extinderea producerii (preponderent din ţările UE) în valoare de peste  17,3 mil. USD.

La importul mărfurilor declarate Serviciului Vamal al RM cea mai mare cotă revine ţărilor Uniunii Europene (76,5%).

cuvinte-cheie: Ministerul | Reintegrării | agenţii | economici

Comentarii (0)

 

Related news

Sus