Trimite e-mail | Printeaza
Economie
04.12.2008

Ştirile Ministerului Finanţelor

Proiectul Legii „Cu privire la aprobarea Codului de procedură fiscală al Republicii Moldova" a fost aprobat în şedinţa de Guvern, din 3 decembrie 2008               

Aprobarea Codului de procedură fiscală al Republicii Moldova va reglementa mecanismele, metodele şi procedurile aplicate, în vederea executării legislaţiei fiscale.

Ministrul Finanţelor, Mariana Durleşteanu, a menţionat că, prin acest fapt vor fi eliminate dificultăţile şi divergenţele, care apar în prezent, la aplicarea codului fiscal, ceea ce va contribui la aplicarea univocă a prevederilor acestuia, de către organele fiscale, contribuabili şi alte autorităţi.

De asemenea, doamna ministru a accentuat că, aprobarea Codului de procedură fiscală, va asigura normele legislative necesare aplicării depline în domeniul administrării fiscale, precum şi sistematiza  într-un singur act legislativ, prevederile actelor normative, care va reglementa, la rândul său, normele metodologice de aplicare a impozitelor şi taxelor din Codul fiscal.

Proiectul este elaborat întru executarea prevederilor pct. b) art. LXXIII din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.280-XVI din 14 decembrie 2007 (Monitorul Oficial nr. 94-96 din 30 mai 2008), care prevede elaborarea proiectului codului de procedură fiscală, în vederea asigurării normelor legislative necesare aplicării depline a legislaţiei fiscale.

 ***

Proiectul hotărârii Guvernului RM „Cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia" a fost aprobat miercuri în şedinţa de Guvern
Proiectul Guvernului „Cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia" va reglementa modul de întocmire şi prezentare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi va simplifica modul de completare al acestui formular.

Mariana Durleşteanu, ministrul Finanţelor, a menţionat că actualizarea formularului Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit va permite o administrare mai eficientă a impozitelor şi va asigura pe larg principiul transparenţei şi corectitudinii îndeplinirii legislaţiei în concordanţă cu reglementările Codului Fiscal al Republicii Moldova. Proiectul este elaborat întru executarea prevederilor alin.(4) art.83 din Codul fiscal, care prevede că, Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, se completează în conformitate cu procedura stabilită de Guvern, potrivit formei aprobate de acesta.

***

A fost aprobat Proiectului hotărârii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea formularelor aferente activităţii şi veniturilor nerezidenţilor şi modul de completare a acestora " în şedinţa de Guvern de ieri, 3 decembrie curent
Proiectul Guvernului „Cu privire la aprobarea formularelor aferente activităţii şi veniturilor nerezidenţilor şi modul de completare a acestora " va reglementa modul de întocmire şi prezentare a formularelor aferente activităţii şi veniturilor nerezidenţilor. Ministrul Finanţelor, Mariana Durleşteanu, a menţionat că actualizarea formularelor aferente activităţii şi veniturilor nerezidenţilor va asigura principiul transparenţei şi corectitudinii îndeplinirii legislaţiei în concordanţă cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova. Proiectul este elaborat întru executarea alin. (4) art.74 şi alin. (5) art.76 al Codului Fiscal, care prevăd că, nerezidenţii care au obţinut venit de la persoanele fizice rezidente, precum şi de la persoanele fizice nerezidente, şi persoanele juridice nerezidente, sunt obligaţi să prezinte de sine stătător Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a nerezidentului ( Forma NER 08) şi că, nerezidenţii care au reprezentanţă pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligaţi să prezinte anual Raportul privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului (Forma NERRAP 08).

***

În vederea ne admiterii prejudiciilor bugetului şi evitării riscurilor în administrarea TVA a fost aprobat Proiectul de Lege pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, miercuri, 3 decembrie curent, în şedinţa de Guvern
Codul fiscal nr.1163-XIII a fost completat întru evitarea riscurilor în administrarea TVA şi ne admiterea prejudiciilor bugetului, care se manifestă prin activitatea întreprinderilor ce desfăşoară pseudoactivitate prin documentarea tranzacţiilor fictive şi asigurarea ilegală cu dreptul la trecere în cont a TVA pentru alte întreprinderi. De asemenea, completările vor micşora riscurile la care este supus bugetul, în cazul desfăşurării activităţii frauduloase, de către întreprinderile noi înregistrate ca plătitori ai TVA.

Mariana Durleşteanu, ministrul Finanţelor, a menţionat că, completarea Codului fiscal nr.1163-XIII va servi drept instituire administrării fiscală specifice pentru plătitorii de TVA nou înregistraţi, în perioada primelor 18 luni de activitate a acestora, prin utilizarea facturilor fiscale de tip special, pentru utilizarea cărora contribuabilii vor depune la Trezoreria de Stat o anumită sumă de garanţie.

Doamna ministru a specificat că, eventualele pierderi ale bugetului, de pe urma activităţii frauduloase desfăşurate de către întreprinderile noi înregistrate, vor fi recuperate din contul sumelor de garanţie depuse pe contul de depozit special deschis în Trezoreria de Stat. Totodată, proiectul respectiv protejează bugetul de stat, încă de la o modalitate de fraudă fiscală, iar agenţilor economici, de bună credinţă, le va asigura legalitatea trecerii în cont în limita sumelor depuse la Trezoreria de Stat.

Mariana Durleşteanu a estimat că, documentul are relevanţă la nivel naţional, căci va mobiliza creşterea economică prin crearea condiţiilor adecvate pentru dezvoltarea sferei afacerilor.

 

cuvinte-cheie: venit | declaratia | codul | fiscal

Comentarii (0)

 

Related news

Sus