Trimite e-mail | Printeaza
Economie
01.12.2008

Guvernul prognozează pentru 2008 un PIB minimum 6% şi o inflaţie sub 10%

În anul 2008 inflaţia  ţării nu va depăşi 10%, creşterea exportului va constitui cel puţin 20% iar a importului 30%. Investiţiile străine directe vor constitui în anul curent circa 600-650 mil. Dolari SUA, acestea sunt rezultatele unei analize efectuate de către Grupul de lucru pentru monitorizarea situaţiei macroeconomice, care s-a întrunit în şedinţă la sfârşitul săptămânii trecute.  

Totodată, întru asigurarea stabilităţii economice în Republica Moldova, membrii grupului au identificat circa patru direcţii prioritare în evoluţiei social-economică  a ţării pentru anul 2009.

Întru stabilitatea domeniul finaciar-bancar este necesară asigurarea lichidităţilor suficiente băncilor comerciale întru creditarea agenţilor economici şi evitarea fluctuaţiilor exesive a cursului de schimb.

O direcţie prioritară este elaborarea unui set de acţiuni întru sporirea atractivităţii locurilor de muncă vacante atât pentru cetăţenii din  ţară cît şi pentru cei de peste hotarele ei. În acelaşi context o acţiune importantă este necesitatea elaborării unor noi programe de susţinere a iniţierii şi dezvoltării afacerilor în Moldova, prin acordarea suportului financiar de către stat si de către partenerii de dezvoltare. Grupul ţină ale acestor programe vor fi  cetăţenii ţării şi foştii migraţi ce doresc sa-şi iniţieze o afacere la reîntoarcerea în ţară.  Pregătirea societăţii faţă de astfel de programe de susţinere a fost demonstrată prin popularitatea Programului Naţional de Abilitarea Economică a Tinerilor si a Programului de susţinere a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2005-2008 realizat cu susţinerea Guvernului Japoniei.   

În domeniul infrastructurii,  este necesară lansarea în prima jumătatea a anului 2009  a unor proiecte de amploare de construcţie a drumurilor,  gazoductelor, sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi alte proiecte de infrastructură. Aceste proiecte vor asigura noi locuri de muncă, întrări de valută ce vor garanta stabilitatea pieţii valutare, şi vor da un nou impuls dezvoltării tuturor sectoarelor a economiei naţionale implicate sau tangente cu domeniul construcţiilor, sectoare care au de suferit în urma scăderii tempourilor  de creştere în domeniul construcţiilor.

O altă direcţie de importanţă majoră identificată de către Grupul de lucru a fost necesitatea elaborării şi începerii în anul 2009 a unor proiecte de susţinere şi dezvoltare a sectorului de producere. În ascet scop experţii în domeniu propun elaborarea unor mecanisme eficiente de susţinere a producătorilor, precum ar fi de exemplu un program de acoperire parţiala de către stat a creditelor acordate producătorilor.

„Realizarea concomitentă a tuturor acestor acţiuni pe parcursul anului 2009 ne va permite să păstrăm stabilitatea social-economică a ţării, inclusiv şi pe fonul crizei economice mondiale", a susţinut  Prim-vicepim-ministrul Igor Dodon.

cuvinte-cheie: prognoze | macroeconomice

Comentarii (0)

 

Related news

Sus