Trimite e-mail | Printeaza
Politic
26.11.2008

Legea cu privire la secretul de stat taxată de ARTICLE 19

Campania globală pentru libertatea de exprimare, cu sediul în Londra, ARTICLE 19 consideră că Proiectul de lege cu privire la secretul de stat, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova în primă lectură la 16 octombrie 2008, conţine mai multe deficienţe care reprezintă un pericol substanţial pentru dreptul la libertatea de exprimare şi accesul la informaţie.

Într-un memorandum oficial cu privire la Proiectul de lege privind secretul de stat al Republicii Moldova, ARTICLE 19 susţine că Proiectul de lege ridică mai multe semne de întrebare atât faţă de definiţia „secretului de stat” care este formulată într-un mod prea general şi care include şi informaţiile create şi deţinute de persoane particulare, cât şi faţă de procedura de secretizare care este excesiv de largă şi oferă posibilitatea de atribuire la secretul de stat a informaţiei ce nu are legătură directă cu securitatea naţională, aşa cum este cea cu conţinut economic, ştiinţific sau informaţii cu privire la administrarea publică. Mai mult ca atât, „testul prejudiciului” utilizat pentru stabilirea gradului de secretizare este foarte slab şi durata secretizării este destul de mare. De asemenea, ARTICLE 19 constată cu îngrijorare că Proiectul de lege nu ţine cont de prevalarea interesului public şi omite să ofere protecţie persoanelor (informatorilor/în original „whistleblowers”) care au divulgat informaţii despre comiterea unor încălcări.

Organizaţia internaţională este, de asemenea, îngrijorată de faptul că protecţia informaţiei ce constituie secret de stat va fi controlată de serviciile de securitate, care ar putea să utilizeze puterea de control pentru a aduna informaţii care, în mod normal, ar fi trebuit să fie obţinute în baza unui mandat al instanţei de judecată.
 
ARTICLE 19 susţine că Republica Moldova, în virtutea obligaţiilor contractate prin semnarea Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice  (PIDCP) şi a Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), trebuie să aducă Proiectul de lege în conformitate cu standardele internaţionale în acest domeniu. Printre recomandările lansate în memorandum, ARTICLE 19 sugerează Republicii Moldova să introducă fie în Proiectul de lege cu privire la secretul de stat, fie în Legea privind accesul la informaţie, prevederea conform căreia în caz de neconcordanţă între prevederile cu privire la secretizarea informaţiei şi cele cu privire la accesul la informaţie, ultimele vor prevala. De asemenea, organizaţia internaţională recomandă ca Proiectul de lege să includă posibilitatea divulgării informaţiei în cazurile în care interesul public prevalează şi consideră că prevederea referitoare la prevalarea interesului public ar trebui aplicată şi faţă de informaţia cu privire la colaborarea anumitor funcţionari publici cu serviciile de securitate în perioada comunistă.

cuvinte-cheie: secret de stat | Article 19

Comentarii (0)

 

Related news

Sus