Trimite e-mail | Printeaza
Economie
22.10.2008

Miniştrii de finanţe din CSI au semnat o declaratie privind criza mondială financiar-bancară

Miniştrii de finanţe din CSI au semnat o declaratie privind criza mondială financiar-bancară

Potrivit MF, la 21 octombrie, la Moscova, a avut loc prima şedinţă a miniştrilor de finanţe, a statelor-membre ale CSI, privind monitorizarea situaţiei create, în legătură cu criza mondială financiar-bancară.

Mariana Durleşteanu, ministrul Finanţelor al RM, reîntoarsă din Federaţia Rusă, a relatat că subiectul şedinţei l-a constituit perturbările de pe pieţele financiare din SUA şi ţările Europei Occidentale, generate de imperfecţiunea mecanismelor de piaţă şi inadecvatele sisteme de reglementare, care s-au extins şi asupra pieţelor financiare ale altor ţări, inclusiv şi ale statelor CSI, înrăutăţind considerabil perspectivele dezvoltării economice în regiune. 

Miniştrii finanţelor au constatat necesitatea adoptării unor măsuri, de către ţările CSI, pentru promovarea unei politici monetar-creditare şi fiscale adecvate, asigurarea unui nivel suficient al lichidităţii în sectorul bancar, capitalizarea sistemului bancar, funcţionarea eficientă a sistemului de asigurare şi garantarea depozitelor. Totodată, participanţii la întrunire au menţionat necesitate întreprinderii unor acţiuni complexe în soluţionarea situaţiei de criză, deoarece acţiunile de o singură dată, aplicate numai pentru unele instituţii financiare, nu dau un efect pozitiv. 

Miniştrii finanţelor au convenit asupra schimbului de informaţie privind situaţia curentă în economia mondială şi pe pieţele financiare internaţionale şi acţiunile posibile pentru prevenirea extinderii continue a fenomenelor de criză în spaţiului CSI. Totodată, s-a ajuns la înţelegere că, acţiunile întreprinse de către o ţară din CSI nu vor fi efectuate din contul altor ţări ale Comunităţii, pentru a nu împiedica stabilitatea regiunii în întregime. 

Mariana Durleşteanu a specificat că, conducătorii instituţiilor financiare din CSI au susţinut deciziile adoptate în cadrul Şedinţei Anuale a sesiunii directorilor Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi Băncii Mondiale (BM) de la Washington, din octombrie 2008, orientate spre stabilizarea situaţiei economiei mondiale. 

Participanţii la şedinţă au semnalat că, arhitectura financiară internaţională existenţă la ora actuală nu corespunde cerinţelor timpului, şi au decis să întreprindă măsuri urgente pentru reformarea ei. Ei au susţinut iniţiativă privind efectuarea sammitului extraordinar a liderilor „Grupului celor 8" pe problemele financiar-economice şi au apelat la participanţii lui să ia în consideraţie poziţia ţărilor CSI. 

Miniştrii finanţelor s-au adresat către FMI şi BM cu propunerea de a elabora un complex de măsuri cu caracter de sistemă, orientate spre preîntâmpinarea transmiterii fenomenelor de criză dintr-o ţară în altă ţară. În context,  ei au accentuat că, FMI trebuie să deţină un rol nou în arhitectura financiară internaţională, devenind un mecanism eficient, atât în sfera prognozării şi monitoringului situaţiei macroeconomice, cât şi în domeniul coordonării acţiunilor întreprinse de către guvernele ţărilor şi altor instituţii financiare internaţionale. 

Mariana Durleşteanu, referindu-se la rolul important al fluctuaţiei preturilor la materia primă şi mărfurile alimentare în formarea tendinţelor negative în economia ţărilor CSI, a precizat că miniştrii finanţelor au convenit să adopte acţiuni comune pentru minimizarea consecinţelor acestor fenomene, inclusiv, în contextul delimitării creşterii inflaţiei şi asigurării stabiliţii macroeconomice. 

În final, participanţii la întrunire au stabilit să continuă dialogul în formatul ministerelor finanţelor din ţările CSI, pe problemele cele mai actuale ale economiei mondiale, şi să efectueze schimb de informaţi, privind situaţia creată şi paşii întreprinşi, pentru depăşirea consecinţelor fenomenelor de criză.

 

cuvinte-cheie: financiara | criza

Comentarii (0)

 

Related news

Sus