Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
21.10.2008

Procurorii au generalizat rezultatele activităţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane

Astfel, în decursul a 9 luni 2008 Procuratura a întreprins un set de măsuri întru eficientizarea activităţii antitrafic.

În rezultatul examinării sesizării Procuraturii Generale, conducerea MAI a urgentat procedura de atestare şi desemnare în funcţie a colaboratorilor Centrului pentru combaterea traficului de persoane, fiind definitivată o nouă structură organizaţională a acestuia.

În perioada de referinţă prin acte departamentale a fost instituit şi implementat un mecanism de monitorizare a activităţii antitrafic, conform căruia lunar procuraturile teritoriale şi specializate raportează Procurorului General despre rezultatele în domeniu. Ulterior, fiind analizate şi generalizate aceste date sînt prezentate pentru informare Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi Consiliului Suprem de Securitate.

Potrivit statisticilor, în decursul a 9 luni 2008 în total pe ţară au fost înregistrate 447 de infracţiuni din această categorie, în comparaţie cu 429 de infracţiuni înregistrate în perioada analogică a anului 2007, dintre care:

 • - Trafic de fiinţe umane - 193;
 • - Trafic de copii - 36;
 • - Proxenetism - 127;
 • - Organizarea migraţiunii ilegale - 91.

 

În aceiaşi perioadă au fost trimise în judecată pentru examinare în fond:

 • - 72 cauze penale cu privire la infracţiunea de trafic de fiinţe umane ;
 • - 10 - trafic de copii;
 • - 98 - proxenetism;
 • - 38 - organizare a migraţiunii ilegală.

 

Fiind analizată practica judiciară pentru 9 luni ale anului 2008 în domeniul judecării cauzelor penale cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane, s-a constatat:

Instanţele de judecată au pronunţat :

 • - 33 sentinţe în privinţa la 44 persoane pe cauze penale privind traficul de fiinţe umane şi trafic de copii;
 • - 116 sentinţe în privinţa la 141 persoane inculpate de săvîrşirea cauzelor penale conexe (scoaterea ilegală a copiilor din ţară, proxenetism, organizarea cerşetoriei, organizarea migraţiunii ilegale).

Analizînd pedepsele aplicate de către instanţele de judecată au fost constatate următoarele :

 • - pedeapsa cu închisoarea a fost aplicată în privinţa a 41 persoane (preponderent pentru comiterea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane şi copii);
 • - suspendarea executării pedepsei a fost dispusă în privinţa a 13 persoane;
 • - amenda a fost aplicată în privinţa a 114 persoane (preponderent pentru comiterea infracţiunilor de proxenetism sau organizare a migraţiunii ilegale).

În total procurorii în 9 luni ale anului 2008 au atacat 31 de sentinţe care le-au considerat neîntemeiate şi ilegale.

 

Concomitent, pe parcursul lunii septembrie curent, întru ridicarea nivelului profesional al procurorilor în domeniul conducerii legale, calitative şi operative a urmăririi penale în cauzele cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane şi conexe acestora Procuratura Generală a expediat procurorilor teritoriali mai multe îndrumare metodice pentru studiere şi aplicare în practică.

Avînd în vedere importanţa acţiunilor de prevenire a traficului de fiinţe umane Procuratura Generală a dispus şi a coordonat efectuarea de către procuraturile teritoriale a controalelor în domeniul eficienţei activităţii comisiilor teritoriale pe acest segment.

În rezultatul controalelor efectuate s-a constatat că organele administraţiei publice locale nu au conştientizat pe deplin rolul pe care îl au în prevenirea şi combaterea fenomenului, lăsînd exercitarea acestor sarcini preponderent în seama organelor de drept, administraţiei publice centrale, organizaţiilor neguvernamentale şi a celor internaţionale cu atribuţii în domeniu.

Fiind depistată starea de fapt menţionată procurorii au înaintat sesizări autorităţilor administraţiei publice locale prin care a fost solicitată respectarea prevederilor art.10 al Legii privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, care stabileşte în sarcina acestora oraganizarea sistematică a campaniilor de sensibilizare a populaţiei, realizarea şi difuzarea materialelor publicitare privind riscurile traficului de fiinţe umane.

Procuratura Generală a iniţiat acţiuni în vederea elaborării actelor departamentale, care vor defini ca fiind prioritare depistarea legăturilor infracţionale între traficanţi şi persoanele cu funcţii de răspundere sau alţi funcţionari, precum şi vor reglementa modul în care se va efectua controlului legalităţii soluţiilor procesuale adoptate de procurori ca rezultat al examinării cazurilor de trafic de fiinţe umane, trafic de copii, organizarea migraţiunii ilegale, proxenetism, scoaterea ilegală a copiilor din ţară, iniţierea sau organizarea cerşetoriei.

Concomitent, procurorii au analizat legalitatea şi temeinicii hotărârilor judecătoreşti adoptate pe marginea examinării cauzelor privind licenţierea activităţii turistice şi amplasarea în câmpul muncii, şi a înaintat propuneri despre modificarea legislaţiei care reglementează modul de eliberare şi de retragere a licenţei pentru activitatea turistică şi se analizează oportunitatea modificării legislaţiei în domeniu care ar exclude aplicarea abuzivă a legislaţiei .

Concomitent, în conformitate cu sarcinile stabilite în cadrul şedinţei republicane privind combaterea traficului de fiinţe umane din 24.07.2008 Procurorul General a sesizat Consiliul Suprem al Magistraturii şi a primit acordul în vederea ridicării imunităţii, eliberării acordului la pornirea urmăririi penale şi tragerii la răspundere penală a unui judecător, care a pronunţat cu bună ştiinţă o sentinţă contrară legii la examinarea cauzei penale în privinţa a două persoane învinuite de trafic de fiinţe umane.

Astfel, judecătorul a aplicat incorect prevederile legale, stabilind pedepse mai blînde decît cele prevăzute de lege şi a dispus ilegal suspendarea condiţionată a executării acestor pedepsei.

Potrivit procurorilor, este necesară intensificarea eforturilor în aşa domenii precum:

 • - neadmiterea cazurilor de corupţie la investigarea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, precum şi contracararea a astfel de cazuri;
 • - realizarea practică a evidenţei automatizate de ieşire şi intrare pe teritoriul Republicii Moldova a persoanelor;
 • - urgentarea examinării practicii examinării judiciare a cauzelor penale privind infracţiunile de trafic de fiinţe umane, organizarea migraţiunii ilegale;
 • - sporirea rolului organelor administraţiei publice locale în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane;
 • - urgentarea creării bazei de date privind victimele traficului, şi cu privire la traficanţi.

Procuratura Generală consideră esenţiale eforturile susţinute în această direcţie de către comunitatea donatorilor, şi anume prin:

 • 1. Menţinerea şi extinderea programelor de sensibilizare şi informare;
 • 2. Suport acordat organelor de urmărire penală: instruirea poliţiştilor, procurorilor şi judecătorilor; crearea unei baze de date privind traficului de fiinţe umane; identificarea şi răspîndirea bunelor practici; crearea unor mecanisme eficiente de cooperare transnaţională, inclusiv schimbul operativ de informaţii, executarea comisiilor rogatorii, transferul de urmărire penală.
 • 3. Repatrierea şi protecţia victimelor (reabilitare şi reintegrare).
 • 4. Îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale şi tehnice ale instituţiilor implicate în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane.

 

 Serviciul de presă al Procuraturii RM

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus