Trimite e-mail | Printeaza
Economie
01.10.2008

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2009 a fost prezentat Parlamentului spre examinare

Potrivit MF, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2009 a fost prezentat Parlamentului spre examinare. 

Partea de venituri a bugetului pentru anul 2009 va constitui 17 mlrd. 734,9 mil. lei, crescand cu 21% faţă de nivelul planificat pe anul curent.

Cheltuielile în anul viitor vor constitui  18 mlrd. 308,7 mil. lei, cu 23% mai mult decât în anul curent. Deficitul bugetului de stat va constitui 573,8 mil. lei şi se  preconizeaza a fi acoperit din contul veniturilor din privatizare şi atragerea creditelor externe.

Proiectul de lege a fost elaborat, reieşind din creşterea planificată a PIB de 6% şi inflaţia de 9,5%.

***

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2009 :

Hotarîrea guvernului nr. 1104 din 28 septembrie 2008 privid aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2009

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2009

Anexele la proiect:

1.    Sinteza bugetului de stat

2.    Sinteza veniturilor bugetului de stat

3.    Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe grupuri funcţionale

4.    Sinteza mijloacelor speciale incluse în bugetul de stat

5.    Sinteza fondurilor speciale incluse în bugetul de stat

6.    Sinteza proiectelor finanţate din surse externe, incluse în bugetul de stat

7.    Limitele de cheltuieli pe autorităţile publice finanţate de la bugetul de stat

8.    Cheltuielile bugetelor instantelor judecătoreşti

9.    Lista bugetelor pe programe ale autorităţilor administraţiei publice centrale

10.  Repartizarea alocaţiilor destinate autorităţilor publice pentru finanţarea investiţiilor capitale

11.  Repartizarea alocaţiilor destinate autorităţilor publice pentru finanţarea reparaţiilor capitale

12. Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică

13. Transferuri de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi si la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Gagauzia

14. Repartizarea mijloacelor alocate de la bugetul de stat autorităţilor administraţiei publice locale pentru cheltuieli capitale

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus