Trimite e-mail | Printeaza
Economie
24.07.2008

Moldova se tranformă treptat dintr-o ţară exportatoare de produse agroalimentare în una net importatoare

Moldova se tranformă treptat dintr-o ţară exportatoare de produse agroalimentare în una net importatoare

Precum a declarat joi, în cadrul unei mese rotunde, expetul IDIS „Viitorul” Viorel Chivriga, deşi în structura exporturilor moldoveneşti predomină mărfurile agroalimentare, acestea sunt depăşite de importurile produselor agroalimentare. Viorel Ghivriga a menţionat că această tendinţă pune în pericol producătorii autohtoni, care îşi pierd poziţiile pe piaţa internă. Moldova înregistrează balanţe comerciale negative cu ţările vecine România şi Ucraina, precum şi cu Rusia. Potrivit experului, situaţia creată se explică, prin stagnarea în dezvoltarea industriei şi agriculturii autohtone, lipsa de politici adecvate, nivelul jos de competitivitate a produselor modoveneşti atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. Totodată, Viorel Chivriga a menţionat că, în pofida reglemetării cadrului intern (Ghiliotina) sunt încă multe acte normative în vigoare care împiedică dezvoltarea comerţului exterior. Referindu-se la cauzele competivităţii joase a produselor agroalimentare autohtone, expertul a menţionat calitatea joasă, costurile înalte ale producţiei, fabricarea de mărfuri nesolicitate pe pieţele europene. La rândul său, preşedintele Federaţiei naţionale a fermierilor din Moldova Vasile Mârzenco a spus că importurile masive de produse agroalimentare în Moldova descurajează producătorii autohtoni, aceştea fiind nevoiţi să-şi abandoneze activitatea şi să se lanseze în alte afaceri, consumând tot mai multe produse de import. Drept consecinţă, descreşte volumul producţiei agroalimentare autohtone şi exportul acesteia. Totodată, el a atras atenţia asupra faptului că agricultorii din statele din regiune activează în condiţii mult mai favorabile, primesc subveniţii net superioare celor acordate de autorităţile din Moldova, suportă costuri cu mult mai mici (de exemplu, în România şi Ucraina motorina şi fertilizanţii sunt mai ieftine decât în Moldova) şi în consecinţă produsele lor sunt mai competitive. Vasile Marzenco a pledat pentru educarea consumatorului din Moldova de a consuma produse autohtone, chiar dacă ele încă nu sunt de calitatea şi la preţul optim. Totodată, el a spus că statul ar trebui să acorde o atenţie mai mare problemelor cu care se confruntă agricultorii. „Se creează impresia că cineva promovează special creşterea importurilor, pentru a creşte veniturile încasate la vamă, fără a se ţine cont de efectele majorării masive a importurilor”, a spus Marzenco.***

IDIS ‘Viitorul’ recomandă soluţii pentru dinamizarea comerţului exterior al Republicii Moldova

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus