Trimite e-mail | Printeaza
Economie
15.07.2008

În semestrul I al anului 2008 combinatul de ciment de la Râbniţa a majorat de 14 ori volumul exportului în comparaţie cu perioada similară a anului 2007

În prima jumătate a  anului  2008 Combinatul de Ciment din Râbniţa a exportat 428 mii tone de ciment, sau în medie 71 mii tone  pe lună (în anul 2007 media lunară a volumului exportului producţiei respective a constituit 41 mii tone). În total a fost exportată producţie în valoare de 48,5 mil. USD, sau 10,4% din volumul exportului din regiune. În perioada respectivă cimentul a fost exportat în Federaţia Rusă, România şi făşia Gaza (Palestina).Totodaă, în perioada ianuarie – iunie  2008,  Uzina Metalurgică Moldovenească a declarat Serviciului Vamal al Moldovei exportul a aproximativ 401 mii tone de producţie siderurgică în valoare de 292,0 mil. USD, ceea ce constituie 62,7% din volumul total al exportului din regiune.În perioada ianuarie - iunie 2008, în comparaţie cu perioada respectivă a anului 2007, exportul producţiei metalurgice  s-a micşorat în ţările CSI – cu 12,9%, Uniunii Europene – cu 8,2% şi s-a majorat în ţările Europei Centrale şi de Est - cu  5,2%, în alte ţări – cu15,9%. În perioada de referinţă mai mult de 45% din producţia siderurgică a fost exportată în Federaţia Rusă.La moment producţia siderurgică se exportă în 34 de ţări din lume (CSI-3, UE-8, Europei Centrale şi de est-4, alte ţări (preponderent din Africa de Nord)-19). În perioada similară a anul 2007 producţia dată sa exportat în 15 de ţări.În primul semestru  al anului  2008 volumul exportului producţiei metalurgice a depăşit volumul exportului producţiei respective a anului 2007  cu 39,4%, iar cantitativ cu 1,5 mii tone mai mult. În total, în primul semestru al curent, de către agenţii economici din regiunea transnistreană sa exportat producţie din industria uşoară în valoare de 68,2 mil. USD, ce constituie 14,7% din volumul total al exportului. În perioada menţionată volumul exportului producţiei respective sa majorat în comparaţie cu volumul exportului din perioada similară a anului 2007 cu 33,2%. În special a fost exportată: producţie finită  (costume, paltoane, bluze, pantaloni, fuste, pantofi, cizme, etc),  constituie – 48,1%; lenjerie de pat – 38,8% şi ţesături din bumbac – 13,1%. În ţările Uniunii Europene au fost exportate 80% din volumul producţiei din industria uşoară. În perioada de referinţă volumul exportului SA „Tirotex” a constituit mai mult de jumătate  din volumul total al exportului producţiei din industria uşoară şi aproximativ 7% din volumul total al exportului din regiune.Volumul mărfurilor exportate şi importate de întreprinderile din regiunea transnistreană, verificate şi perfectate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova în ianuarie – iunie  2008   a constituit  5373,6 mil. lei (537,4 mil. dolari SUA)  inclusiv  exportul – 4653, 8 mil. lei (465,4 mil. USD),  importul – 719,8 mil. lei (72 mil. USD).Volumul total al exportului producţiei din regiunea transnistreană în perioada respectivă a depăşit indicii volumului exportului din perioada ianuarie – iunie a anului  2005 - cu 62,3% şi 2007 - cu 52,9%.Volumul total al importului în regiunea transnistreană, declarat Serviciului Vamal al Republicii Moldova în perioada ianuarie – iunie 2008, a depăşit indicii corespunzători a anului 2007 - cu 38,5%.În perioada respectivă 43 din 71 agenţi economici care au efectuat operaţiuni de export, au perfectat minimum cîte 6  declaraţii vamale la export (au efectuat în mediu cîte o operaţiune de export pe lună). În aşa fel putem menţiona că în regiunea transnistreană sa creat un cerc din 40-45 de întreprinderi,  care şi determină exportul producţiei din regiune.În perioada martie – iunie curent Serviciul Vamal al RM a eliberat la 17 agenţi economici din regiunea transnistreană 415 certificate de origine a mărfurilor EUR.1, pentru exportul producţiei în ţările Uniunii Europene folosindu-se de Preferinţele Comerciale Autonome.În perioada ianuarie – iunie   2008, Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (CÎS) a luat la evidenţă  58 agenţi economici din regiunea transnistreană, inclusiv la evidenţă provizorie  cu atribuirea codului IDNO - 47 agenţi economici, iar la evidenţă permanentă – 11 agenţi economici. La data de 1 iulie 2008  total au fost înregistraţi 441 agenţi economici (provizoriu - 285 şi permanent - 156).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus