Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.07.2008

Guvernul a aprobat regulamentul concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice

Prevederile regulamentului se aplică în procesul privatizării proprietăţii publice sub formă de pachete de acţiuni, care constituie mai mult de 50% din capitalul social al întreprinderii de stat/municipale ca complexe patrimoniale unice. Documentul stabileşte modul de pregătire a bunurilor pentru privatizare; modul de organizare, desfăşurare şi totalizare a concursurilor; modul de încheiere a contractelor de cumpărare-vânzare şi de achitare a contravalorii a bunurilor privatizate; prevederi privind activităţile postprivatizare. La concursuri pot participa persoane fizice şi juridice din Moldova, persoane fizice şi juridice străine cu capital integral privat, apatrizi. Pentru participare la concurs se stabileşte cuantumul garanţiei de participare în mărime de 200 mii lei. Pentru desfăşurarea concursurilor guvernul a instituit comisia de concurs, în componenţa căreia au fost incluşi doi reprezentanţi ai Agenţiei proprietăţii publice şi câte un reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor, Ministerul Justiţiei şi altor autorităţi centrale de specialitate. Concursul se va desfăşura în două etape. La orice etapă a concursului comisia este în drept să adopte decizia privind finalizarea acestuia, fără a determina câştigătorul, cu restituirea garanţiilor depuse. Criteriile de bază la determinarea câştigătorului vor fi: preţul propus şi termenele de plată; obligaţiile privind stingerea datoriilor; obligaţiile privind protecţia mediului; obligaţia privind menţinerea locurilor de muncă şi/sau crearea de noi locuri de muncă. Criteriile suplimentare de determinare a câştigătorului sunt: volumul, structiura şi termenele de relizare a angajamentelor investiţionale; obligaţiile privind dezvoltarea întreprinderii, după caz, păstrarea profilului. În cazul în care câştigătorul nu semnează contractul de cumpărare-vânzare sau nu-şi îndeplineşte obligaţiunile asumate prin contract, garanţia de participare nu i se restituie, iar în viitor acesta nu se admite la concursuri de privatizare a obiectelor proprietate publică.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus