Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.06.2008

Premierul a încurajat Asociaţia Investitorilor Străini să elaboreze o nouă ediţie a „Cărţii Albe”

În cadrul întevederii premierului Zinaida Greceanîi cu membirii Asociaţiei Investitorilor Străini investitorii au menţionat că dialogul între administraţia publică centrală şi comunitatea de afaceri a avansat foarte mult pe parcursul ultimilor ani, graţie cărui fapt s-a reuşit soluţionarea mai multor probleme cu care se confruntau anterior oamenii de afaceri. În special, ei au evidenţiat receptivitatea Guvernului la diverse probleme, inclusiv la cele enunţate în „Cartea Albă”. Totodată, investitorii au opinat că acţiunile de perfecţionare a cadrului legislativ-normativ, precum şi a celui fiscal trebuie să continue întru crearea unor condiţii stimulatorii noi de atragere a capitalului străin în Moldova.În acest context, ei au înaintat un set de propuneri, implementarea cărora, în opinia lor, va contribui la diminuarea ratei inflaţiei şi la menţinerea stabilităţii macro-economice. În altă ordine de idei, reprezentanţii Asociaţiei s-au referit la oportunitatea dezvoltării cadrului legal pentru sporirea atractivităţii Moldovei în implementarea proiectelor de parteneriat public privat. Ei au opinat că această măsură va contribui mult la sporirea investiţiilor străine în proiecte de infrastructură. Premierul Zinaida Greceanîi a menţionat că Guvernul apreciază înalt credibilitatea comunităţii oamenilor de afaceri. Politica statului, orientată spre asigurarea stabilităţii economice, promovarea reformelor structurale, intensificarea comerţului exterior, creează premise reale pentru atractivitatea climatului de afaceri şi atragerea investiţiilor în ţară, a specificat şeful Executivului.Primul ministru a subliniat că Guvernul şi în continuare va crea condiţii necesare pentru afluxul investiţiilor în sectoarele prioritare ale economiei naţionale, va optimiza cadrul legal pentru promovarea şi susţinerea investitorilor.Cu referire la propunerile investitorilor străini, Zinaida Greceanîi a declarat că Guvernul le va examina detaliat şi va întreprinde acţiunile ce se impun. În acest context, şeful Executivului a menţionat că Ministerul Economiei şi Comerţului a efectuat o evaluare profundă a propunerilor şi obiecţiilor expuse în „Cartea Albă” şi, în scurt timp, va propune viziunile sale de natură să asigure un salt calitativ nou în domeniu. În scopul menţinerii unui dialog permanent şi eficient, s-a convenit organizarea întrunirilor frecvente a membrilor Asociaţiei cu Prim-ministrul, în cadrul cărora vor putea fi expuse problemele ce se ivesc în activitatea antreprenorială, precum şi propunerile constructive de soluţionare a lor. Totodată, Doamna Prim-ministru a încurajat investitorii străini să elaboreze o nouă ediţie a „Cărţii Albe” pentru efectuarea unei evaluări a situaţiei economice şi determinarea viziunilor privind oportunităţile de colaborare.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus