Trimite e-mail | Printeaza
Economie
03.06.2008

La 4 iunie BNM marchează 17 ani de la fondare

La 4 iunie BNM marchează 17 ani de la fondare

Banca Naţională a Moldovei a fost creată prin decretul preşedintelui Moldovei la 4 iunie 1991.La 11 iunie 1991 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei, iar la 12 iunie 1991 Legea cu privire la bănci şi activitatea bancară. Aceste acte legislative au stat la baza constituirii şi dezvoltării iniţiale a sistemului bancar din Republica Moldova.La 29 noiembrie 1993 a fost întrodusă moneda naţională – leul moldovenesc, fapt ce a permis asigurarea independenţei monetar-financiare a statului şi promovarea unei politici economice eficiente în Republica Moldova.Reformele structurale au generat creşterea rolului şi extinderea funcţiilor Băncii Naţionale a Moldovei şi ale băncilor comerciale în economia naţională, ceea ce a impus necesitatea unor completări şi modificări esenţiale în legislaţia bancară. Pornind de la aceasta, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 21 iulie 1995 Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, conform căreia a fost stabilit obiectivul principal al Băncii Naţionale a Moldovei – realizarea şi menţinerea stabilităţii monedei naţionale prin stabilirea condiţiilor pieţelor monetare, de credit şi valutare. Un fundament pentru funcţionarea durabilă a sistemului bancar l-a constituit Legea instituţiilor financiare, adoptată concomitent cu noua Lege cu privire la Banca Naţională a Moldovei. Odată cu schimbarea tendinţelor globale în activitatea băncilor centrale a apărut necesitatea operării modificărilor în activitatea Băncii Naţionale a Moldovei. În acest context, la 30 iunie 2006 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat modificările la Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei prin care a fost prevăzut un nou obiectiv fundamental – asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, Banca Naţională trebuie să promoveze şi să menţină un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi să sprijine politica economică generală a statului.În prezent, Banca Naţională a Moldovei are următoarele atribuţii de bază: stabileşte şi promovează politica monetară şi valutară în stat, acţionează ca bancher şi agent fiscal al statului, activează ca organ unic de emisiune a monedei naţionale, autorizează, supraveghează şi reglementează activitatea instituţiilor financiare, păstrează şi gestionează rezervele valutare ale statului, supraveghează sistemul de plăţi în republică şi facilitează funcţionarea eficientă a sistemului de plăţi interbancare, întocmeşte balanţa de plăţi a statului, efectuează reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova etc. Totodată, Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlamentul Republicii Moldova.

Volumul produsului intern brut real al Moldovei s-a majorat cu 32,1% la sută în anul 2007 faţă de nivelul înregistrat în anul 1994, iar sectorul industrial a sporit cu 13,6%. Aceste date sunt cuprinse într-un amplu raport al Băncii Naţionale a Moldovei privind activitatea BNM şi a sistemului bancar în ultimii 17 ani. Potrivit raportului, pe pe parcursul a 17 ani evoluţia economiei naţionale a fost marcată de două etape. Prima etapă: declinul din perioada iniţială de tranziţie şi criza regională din anul 1998 şi a doua etapă – anii 2000–2007, care s-a remarcat prin relansarea creşterii economice continuă. În anul 2007 a fost înregistrată o încetinire a ritmirilor creşterii economice, cauzată preponderent de cea mai puternică secetă pe parcursul ultimilor 60 de ani, a cărei consecinţe au fost reducerea considerabilă a producţiei agricole şi declinul în industria agroalimentară. Asfel, în anul 2007 creşterea reală a PIB a fost de 3% faţă de 5% prognozat. Totodată, volumul producţiei agricole globale s-a situat la un nivel de 68,6% comparativ cu anul 1994. Potrivit raportului BNM, În anul 2007 consumul final şi formarea brută de capital fix s-au majorat în termeni reali de 2,2 ori faţă de anul 1994. Începând cu anul 1994 exporturile s-au majorat de 2,4 ori, iar importurile – de 4,3 ori.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus