Trimite e-mail | Printeaza
Economie
02.06.2008

Linia fierbinte pentru doritorii de a participa la Programul national de abilitare economica a tinerilor - 22-57-99

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, institutie subordonata Ministerului Economiei si Comertului, a lansat, luni 2 iunie, linia fierbinte, pentru a oferi consultatii telefonice doritorilor de a participa la  Programul national de abilitare economica a tinerilor. Linia fierbinte este (37322) 22-57-99.Dupa cum a fost anuntat anterior, Programul national de abilitare economica a tinerilor pentru anii 2008-2010 are drept scop promovarea si facilitarea implicarii tinerilor din Republica Moldova in activitatea antreprenoriala.Programul va fi desfasurat in zonele rurale ale RM si are stabilite urmatoarele  obiective de baza:  dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor (financiare, umane, materiale, de timp, etc.); facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare initierii si dezvoltarii unei afaceri proprii; stimularea crearii de catre tineri a intreprinderilor noi. Grupul tinta al beneficiarilor de Program il constituie persoanele tinere cu varsta cuprinsa intre 18-30 de ani.

Organizatia pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii pe langa Ministerul Economiei si Comertului va elabora un set de materiale didactice si consultative, care va fi distribuit beneficiarilor Programului, cum ar fi:• Culegere de Acte normative pentru reglementarea activitatii de antreprenoriat;• Ghidul Impozitelor si Taxelor pentru IMM;• Ghidul Tanarului Antreprenor;• Brosuri cu istorii de succes a tinerilor manageri; etc.Urmare campaniei de informare si promovare,  va fi lansata perioada de inscriere a beneficiarilor conform conditiilor de eligibilitate.Pentru doritorii de a beneficia de cursuri de instruire in domeniul antreprenoriatului, se va desfasura o preselectie, fiind identificate persoanele apte de a desfasura o afacere de succes.Cursurile de instruire se vor desfasura pe parcursul a 10 zile, fiind organizate pe urmatoarele module:• inregistrarea afacerii si legislatia in domeniu;• managementul si planificarea afacerii;• management financiar si contabilitate;• marketing si vanzari;• managementul resurselor umane.In rezultatul instruirii, fiecare participant va elabora individual un business plan pentru dezvoltarea afacerii proprii, necesar de a fi prezentat institutiei financiare la solicitarea creditului.Pentru a beneficia de cursurile de instruire, fiecare solicitant va completa un Formular de inscriere, insotit, in mod obligatoriu, de copia buletinului de identitate.Formularul de inscriere, insotit de documente justificative, va fi depus (personal sau prin posta) la sediul Organizatiei pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii pe langa Ministerul Economiei si Comertului in mun. Chisinau str. Serghei Lazo, 48, of. 313.Formularul de inscriere completat, insotit de documentele justificative, va fi inregistrat in Registrul special al Programului, mentionandu-se data, ora si numarul de inregistrare. Formularele de inscriere vor fi evaluate tinandu-se cont de indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.Pentru asigurarea unei transparente maxime a Programului si a echitatii sociale, decizia privind participarea la Componenta I a Programului va fi luata de catre Comitetul de Coordonare, iar lista beneficiarilor va fi facuta public prin afisare, pe site-ul ODIMM, in termen de 5 zile.

Componenta II a Programului este destinata finantarii operatiunilor de procurare a unui vast sortiment de echipamente de producere si utilaje pentru prestarea serviciilor, inclusiv contractelor de leasing pentru asigurarea dezvoltarii afacerilor rurale.Pentru a beneficia de Componenta II, solicitantii trebuie sa practice activitate de antreprenoriat in zonele rurale, dispunand de capital social, integral privat.Prioritate va fi acordata proiectelor care vor contribui la sporirea exporturilor si/sau la substituirea importurilor, precum si cele care vor dezvolta activitati de producere in sectorul rural.Totodata, nu vor fi acceptate proiectele beneficiarilor aferente cresterii si vinderii tutunului, fabricarii pesticidelor, procurii  pamantului, imobilelor, valorilor mobiliare si refinantarea datoriilor. De asemenea, nu vor fi acceptate proiectele, implementarea carora dauneaza mediului inconjurator.Valoarea maxima a creditelor acordate constituie 300 000 lei, cu un termen de pana la 5 ani.

Pentru participare la Componenta II solicitantul trebuie sa corespunda criteriilor generale de participare la Program, inclusiv:• sa practice activitate de antreprenoriat sub orice forma organizatorico-juridica;• sa dispuna de capital social integral privat;• sa nu inregistreze restante la platile scadente fata de institutiile financiar-bancare si/sau nebancare sau datorii la bugetul public national, iar in cazul existentei datoriilor, acestea urmeaza a fi stinse benevol in termen de 30 (treizeci) de zile, din momentul depunerii cererii de participare la Program;• sa nu se afle in stare de insolvabilitate, procedura de faliment, reorganizare sau in orice alte proceduri judiciare;• sa corespunda criteriilor de evaluare si analiza financiara a bancilor comerciale participante, care  i-si asuma riscurile de credit.Cererile de solicitare a imprumuturilor pentru participare la Componenta II a prezentului Program urmeaza a fi prezentate bancilor comerciale participante, cu care Directoratul Liniei de Credit pe langa Ministerul Finantelor are semnate Acorduri de Recreditare in aceste scopuri. Numarul de telefon a Directoratului Liniei de Credit pe langa Ministerul Finantelor (37322) 23-29-63, fax: (37322) 23-82-49. Adresa: str. Banulescu-Bodoni 57/1.Lista documentelor necesare pentru participare la Componenta II si pentru analiza fezabilitatii afacerii finantate, se stabileste de catre bancile comerciale participante. Riscurile de credit si de nerambursare a imprumuturilor acordate beneficiarilor sunt asumate integral de catre bancile comerciale participante, care vor lua deciziile de credit, de sinestatator, pentru fiecare proiect/subproiect al beneficiarilor. Imprumuturile pot fi acordate in valoare maxima de pana la 300 000 lei, termenul maximal al imprumutului fiind de pana la 5 ani. Valuta cererilor de aplicare si de rambursare a imprumutului este Leul Moldovenesc.Suma cererii de aplicare include pretul echipamentului, costurile pentru transportare, instalare, instruire, asigurare pe durata transportarii si, dupa caz, inspectia. Beneficiarii imprumutului vor asigura din cont propriu echipamentul procurat in cadrul Programului. Echipamentul procurat poate fi depus bancii comerciale ca gaj, intru asigurarea imprumutului solicitat si poate fi retras, in caz daca platile nu sunt efectuate la termen, conform graficului de rambursare. Din suma principala a imprumutului, 60 la suta, precum si dobanda comerciala aferenta a imprumutului, va fi rambursata de beneficiar bancii comerciale participante, conform contractului de credit si graficului de rambursare, tinand cont de fluxul de numerar al beneficiarului, generat de afacerea acestuia.La rambursarea fara intarzieri a sumei principale a imprumutului, 40% a acestuia devine grant nerambursabil, fara dobanda.In caz de intarzieri de plati la termen din partea beneficiarului cu mai mult de 5 zile lucratoare, portiunea de grant devine credit rambursabil cu dobanda. Atractivitatea acestei componente consta in facilitatea acordata participantilor, oferindu-se posibilitate de a beneficia de 40% portiune grant din suma principala a imprumutului, cu conditia respectarii graficului de rambursare. Participarea la proiect, in calitate de beneficiar al grantului aferent, se permite doar o singura data.In cadrul Componentei III, Directoratul Liniei de Credit pe langa Ministerul Finantelor va monitoriza imprumuturile, va prezenta Ministerului Finantelor rapoarte de utilizare si rambursare a  imprumuturilor, de catre bancile comerciale participante.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus