Trimite e-mail | Printeaza
IT
20.05.2008

Volumul total al vânzărilor pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice a crescut în 2007 cu 20,2 la sută faţă de 2006 şi a depăşit cifra de 5,4 miliarde lei

Volumul total al vânzărilor pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice a crescut în 2007 cu 20,2 la sută faţă de 2006 şi a depăşit cifra de 5,4 miliarde lei

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a făcut public, astăzi, 20 mai, raportul privind activitatea sa şi evoluţiile pieţei serviciilor de comunicaţii electronice în anul 2007.

Potrivit directorului ANRCETI, Sergiu Sîtnic, raportul cuprinde un tablou amplu al evoluţiilor pieţei comunicaţiilor electronice, care atestă continuarea tendinţelor de creştere pe toate segmentele acesteia. Rezultatele obţinute în 2007 la majoritatea absolută a indicatorilor – vânzări, investiţii, abonaţi, rate de penetrare a serviciilor ş. a. – au depăşit în mod substanţial obiectivele atinse în 2006. Astfel, volumul total al vânzărilor pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice a crescut, în 2007, comparativ cu 2006, cu 20,2% şi a depăşit cifra de 5,4 miliarde lei, ceea ce constituie 10,1% din valoarea produsului intern brut al ţării. Cele mai semnificative creşteri au fost înregistrate în sectorul telefonie mobilă, unde cifra de afaceri a sporit cu 26% şi a ajuns la două miliarde 377,2 mil. lei sau cu 41,5 mil. lei mai mult decât volumul total al vânzărilor obţinute în sectorul telefoniei fixe. Este pentru prima oară în scurta istorie a telefoniei mobile moldoveneşti când ea a câştigat competiţia cu telefonia fixă după volumul vânzărilor anuale.  Aceleaşi tendinţe de creştere ascendentă au marcat şi evoluţia investiţiilor capitale în sectorul comunicaţiilor electronice. Volumul acestora s-a majorat, faţă de 2006, cu 28% şi a atins cifra de un miliard 926,5 mil. lei. Cele mai mari investiţii – un miliard 158,6 mil. lei - au fost alocate în telefonia mobilă, iar în sectorul servicii audiovizuale volumul acestora a crescut într-un an mai bine de două ori şi a însumat 44,7 mil. lei.

În 2007, numărul utilizatorilor de telefonie mobilă a crescut, faţă de 2006, cu 38,6% şi a ajuns la un milion 882,8 mii, iar rata de penetrare a acestui tip de servicii s-a ridicat la 55%. În sectorul telefonie fixă numărul abonaţilor s-a majorat cu 6% şi a atins cifra de un milion 79 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii a constituit 31,5%. Ritmurile de creştere a telefoniei mobile au fost determinate, în mare parte, de extinderea capacităţilor primilor doi operatori – „Orange Moldova” şi „MOLDCELL”, de intrarea pe această piaţă a doi operatori noi -„UNITE” şi „EVENTIS”, precum şi de intensificarea competiţiei pe acest segment de piaţă. Cedarea poziţiilor deţinute anterior de telefonia fixă se explică prin faptul că această piaţă a ajuns la faza maturităţii, precum şi prin fenomenul de substituire a telefoniei fixe cu cea mobilă, fenomen care va căpăta în 2008 un caracter mai pronunţat. Sîtnic a menţionat că Agenţia aşteaptă o creştere, în 2008, a sectorului telefonie mobilă în mărimi comparabile cu cele din 2007. Ea consideră că, în 2008, rata de penetrare a telefoniei mobile ar putea depăşi nivelul de 68-70%. Aceste aşteptări se bazează pe raţionamentul că mai mulţi operatori vor lărgi opţiunile şi vor îmbunătăţi ofertele sale pentru utilizatori, în special a ofertelor pentru serviciile de comunicaţii mobile de generaţia a treia (3G) prin prestarea serviciilor de televiziune IP, video la comandă, diferite aplicaţii multimedia cu o viteză de acces la reţeaua Internet până la 2 Mbps. În context, Sîtnic a precizat că Agenţia va lansa invitaţia de depunere a cererilor pentru obţinerea licenţelor individuale pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii  mobile celulare de generaţia a treia imediat după ce Guvernul va lua decizia corespunzătoare.În alt context, Sergiu Sîtnic a declarat că pe fundalul creşterii rapide a pieţei de telefonie mobilă, indicatorii pieţei serviciilor transport date şi acces la Internet, nu au îndreptăţit aşteptările Agenţiei. Este suficient să amintim că, în 2007, cota serviciilor de acces la Internet în structura pieţei serviciilor de comunicaţii electronice s-a redus de la 4,36% la 4,2%, rata generală de penetrare a acestor servicii, raportată la o sută de locuitori, a constituit 3,22%, iar cea pentru serviciile de Internet în bandă largă – 1,38%. Situaţia creată a fost determinată, în principal, de lipsa competiţiei efective pe această piaţă, care, la rândul său, a cauzat menţinerea tarifelor mari la serviciile de acces la Internet şi dezvoltarea slabă a acestor servicii.

Directorul Agenţiei consideră că în 2008 situaţia la acest capitol se va schimba. În primul rând, pentru că cererea pentru serviciile de acces la Internet creşte cu ritmuri rapide. Există şi alte premise pentru creşterea ascendentă a acestei pieţe, a afirmat S. Sîtnic, precizând că una din ele constă în faptul că noua Lege a comunicaţiilor electronice abilitează Agenţia cu dreptul de a aplica instrumentele necesare pentru prevenirea şi rezolvarea litigiilor apărute între furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă şi operatorii alternativi. Această clauză va permite Agenţiei să promoveze cu fermitate principiile concurenţei loiale şi echitabile, de pe urma căreia va avea de câştigat piaţa şi toţi utilizatorii serviciilor de comunicaţii electronice, a menţionat Sergiu Sîtnic. El a precizat că în acest scop ANRCETI va colabora în mod constructiv cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei.

Sîtnic şi-a exprimat speranţa că raportul Agenţiei va ajuta persoanele interesate să cunoască mai bine atât situaţia şi tendinţele de pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice, cât şi preocupările, planurile şi proiectele pe care şi le-a schiţat autoritatea de reglementare din acest domeniu. El a amintit că raportul poate fi consultat pe pagina de Internet a Agenţiei pe adresa www.anrceti.md

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus