Trimite e-mail | Printeaza
Politic
13.05.2008

Chişinăul propune ca întreg teritoriul Moldovei, inclusiv Transnistria. să fie inclus în sfera de acţiune a Convenţiei privind micul trafic de frontieră

Chişinăul propune ca întreg teritoriul Moldovei, inclusiv Transnistria. să fie inclus în sfera de acţiune a Convenţiei privind micul trafic de frontieră

Serviciul de presa al MAEIE a difuzat un comunicat in care se mentioneaza:

"Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene ia act cu îngrijorare de campania de dezinformare a populaţiei Moldovei în problema micului trafic la frontieră, desfăşurată de o serie de forţe politice. Organizatorii şi inspiratorii acestei campanii încearcă să convingă populaţia Republicii Moldova că autorităţile creează impedimente pentru semnarea Convenţiei moldo-române privind micul trafic de frontiera, că ele ridică, chipurile, în mod artificial bariere în calea liberei circulaţii a cetăţenilor Moldovei în România şi în întreaga Uniune Europeană.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene îşi exprimă regretul în legătură cu faptul că o problemă atît de actuală pentru cetăţenii Republicii Moldova, cum este libera circulaţie, a ajuns ostateca unor interpretări neprofesioniste şi primitive, că această problemă, care trebuie să fie soluţionată prin negocieri competente între diplomaţii României şi Moldovei, este prezentată societăţii într-o formă distorsionată şi vulgarizată.

În această situaţie, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene consideră necesar să informeze opinia publică din Moldova despre următoarele:

În primul rînd, regimul circulaţiei transfrontaliere reciproce a cetăţenilor României şi Moldovei este, desigur, un instrument de cea mai mare importanţă pentru facilitarea contactelor cetăţenilor ambelor ţări în cele mai diverse sfere, pentru stabilirea unei interacţiuni mai durabile între Moldova şi România în domeniul comerţului transfrontalier, precum şi în dezvoltarea turismului şi schimburilor culturale. În acelaşi timp, cetăţenii Moldovei sînt datori să ştie că Convenţia privind micul trafic de frontieră nu este nici pe departe un permis de liberă trecere în Uniunea Europeană, că ea nu oferă nici măcar posibilitatea de a intra fără viză în România, ci doar posibilitatea de a intra fără viză într-o zonă limitată de frontieră a României, egală, pe perimetrul ei, cu o zonă similară de partea moldovenească. În conformitate cu normele Uniunii Europene în vigoare, intrarea în această zonă de frontieră este şi ea condiţionată de primirea autorizaţiilor corespunzătoare din partea autorităţilor române.

În al doilea rînd, Republica Moldova şi-a exprimat întotdeauna disponibilitatea de a începe negocierile cu România în această problemă. De menţionat că poziţia părţii moldave s-a bazat pe dorinţa ei de a spori la maximum perimetrul zonei de frontieră, nelimitînd adîncimea ei la doar 30-50 km. Avînd în vedere teritoriul compact al Republicii Moldova, precum şi disponibilitatea exprimată permanent de diplomaţia română de a susţine Moldova în procesul de integrare europeană, autorităţile Moldovei propun ca întreg teritoriul Republicii Moldova (împreună cu Transnistria) să fie inclus în sfera de acţiune a Convenţiei privind micul trafic de frontieră.

În al treilea rînd, în textul Convenţiei privind micul trafic de frontieră este folosită noţiunea frontieră de stat moldo-română, pe cînd însăşi frontiera de stat, din păcate, nu este stabilită prin nici un document. În acest context, considerăm necesar să menţionăm că Republica Moldova şi-a exprimat întotdeauna disponibilitatea de a semna Convenţia privind micul trafic de frontieră concomitent cu Tratatul privind frontiera de stat moldo-română. Este evident că fără un tratat de frontieră discutarea competentă a tuturor problemelor care, într-un fel sau altul, au tangenţă cu regimul de trecere a frontierei de către cetăţenii Moldovei şi României, este imposibilă. Republica Moldova nu are nici un impediment pentru a încheia neîntîrziat acest document fundamental. Pe parcursul ultimilor cîţiva ani, noi am informat în repetate rînduri partea română despre poziţia noastră în această problemă. Noi sperăm sincer că şi România, în calitatea sa de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, nu are nici un fel de pretenţii teritoriale sau de alta natură faţă de Republica Moldova, ce i-ar limita posibilitatea să semneze tratatul respectiv, care este parte inalienabilă a unor relaţii moderne, civilizate între două state europene vecine.

Mîine, delegaţia Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova va continua negocierile la Bucureşti. Noi plecăm cu propuneri constructive şi sperăm să ajungem la o înţelegere reciprocă cu colegii noştri români.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova îşi exprimă speranţa că oamenii politici responsabili din Republica Moldova îşi vor aduce contribuţia la explicarea corecta a acestei probleme, vor ajuta poporul nostru să acceadă la libertăţile europene fundamentale."

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus