Trimite e-mail | Printeaza
Granturi si burse
30.04.2008

Oferte de studii in Federatia Rusa

În temeiul Acordului între Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul educaţiei, Agenţia Federală pentru învăţămînt a Federaţiei Ruse acordă pentru anul academic 2008-2009 burse de studii: • 100 burse pentru studii universitare, • 3 burse pentru studii postuniversitare (aspirantură).

Concursul se va realiza în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, or. Chişinău, str. Ion Creangă, 1, sala 20, în următoarele termene: a) depunerea actelor -- 29 aprilie -13 mai 2008; b) şedinţa Comisiei de concurs moldo-ruse -- 16 mai 2008; c) anunţarea rezultatelor -- 20 mai 2008;

Studii universitare Pentru participare la concurs candidaţii vor depune următoarele acte:

1. Cererea de înscriere la concurs. 2. Copia autentificată a actului de studii şi anexei la acesta, cu traducere în limba rusă. 3. Absolvenţii anului curent prezintă certificat cu situaţia academică pentru I semestru curent şi pentru clasa X şi XI (liceenii) şi clasa X (absolvenţii şcolilor medii de cultură). Certificatele vor fi vizate de directorul şcolii. 4. Copia buletinului de identitate. 5. 1 fotografie 3 x 4 6. Copii ale diplomelor de participare la olimpiadele republicane şi internaţionale.

Solicitanţii pentru profilul Arte depun acte, ce confirmă pregătirea specială în domeniu, mostre sau fotografii ale lucrărilor realizate. Candidaţii respectivi susţin probe de aptitudini în cadrul instituţiilor primitoare din Federaţia Rusă. Termele de susţinere a probelor de aptitudini se vor anunţa suplimentar. Informaţia despre admiterea în instituţiile de învăţămînt superior, profil medicină va fi transmisă după coordonarea candidaturilor cu instituţia de învăţămînt primitoare. Instituţiile de învăţămînt din Federaţia Rusă îşi rezervă dreptul de a organiza examene de admitere pentru candidaţi.

Studii postuniversitare Pentru participare la concurs se depun următoarele acte: 1. Cererea de înscriere la concurs. 2. Copia autentificată a actului de studii şi anexei. 3. Copia buletinului de identitate. 4. 1 fotografie 3 x 4. 5. Lista publicaţiilor (dacă există). 6. Scrisoare de argumentare pentru tema de cercetare. 7. Recomandare din instituţia de învăţămînt superior, semnată de către conducătorul acesteia.

Instituţia de învăţămînt primitoare va organiza pentru candidaţii recomandaţi la studii postuniversitare examene de admitere. Candidaturile recomandate pentru studii postuniversitare vor fi coordonate cu instituţiile de învăţămînt primitoare.

Cetăţenii Republicii Moldova, care vor fi selectaţi pentru studii în Federaţia Rusă vor beneficia de studii gratuite şi cazare în cămine (contra plată). În mod obligatoriu, candidaţii selectaţi pentru studii vor procura, la sosire în Federaţia Rusă, poliţă de asigurare medicală ( costul – 250 $).

Telefoane de contact:

74 72 08 - Comisia de primire a actelor 23 41 60; 23 80 61; 23 24 15 – ministerul Educaţiei şi Tineretului

Anexa

Sursa: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus