Trimite e-mail | Printeaza
Economie
08.04.2008

În primele două luni ale anului 2008 importurile în Moldova au fost acoperite de exporturi în proporţie de 33,6%

Creşterea mai progresivă a importurilor (+34,8), faţă de cea a exporturilor(+29,3), a contribuit la majorarea deficitului balanţei comerciale cu 115,1 mil. dolari SUA (+37,8).Potrivit Biroului Naţional de Statistică,  în ianuarie-februarie  2008  exporturile  au totalizat  212,5 mil. dolari  SUA, volum  superior  celui realizat în  perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 29,3%.Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 112,9 mil. dolari SUA  (+21,8% faţă de ianuarie-februarie 2007), deţinând o cotă de  53,1% în total exporturi (56,4% în ianuarie-februarie 2007).Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,8% (ianuarie-februarie 2007 – 31,5%), ce corespunde unei valori de 82,4 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat de 1,6 ori, comparativ cu perioada similară din anul 2007. În ianuarie-februarie 2008 importurile de mărfuri s-au cifrat la 632,2 mil. dolari SUA, nivel mai superior decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 34,8%.Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) au însumat 274,2 mil. dolari SUA (+31,9% faţă de ianuarie-februarie 2007), ce corespunde unei cote de 43,4% în total importuri (44,3% în ianuarie-februarie 2007).Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 236,5 mil. dolari SUA (+28,5% faţă de ianuarie-februarie 2007), care echivalează cu 37,4% din total importuri (39,2% în ianuarie-februarie 2007).În ianuarie-februarie Rusia s-a plasat pe primul loc atât printre partenerii Moldovei la export cât şi printre cei la import. Astfel, în primele două luni ale anului curent exporturile în Rusia s-au majorat de 1,7 ori, constituind 41,7 mil. dolari SUA. Această majorare se datorează reluării livrărilor produselor vinicole din Moldova. Pe locul doi pintre partenerii Moldovei la export se află România cu o pondere de 19%, urmată de Italia (11,3%), Ucraina (9,5%). Printre cei mai mari parteneri ai Moldovei la import sunt Ucraina (14,6% din total import), România (12,2%), Germania (7,2%), China (4,7%). Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (de 1,7 ori), România (+43,8%), Belarus (de 2,0 ori), Ucraina (+29,7%), Italia (+20,7%), Polonia (+34,9%), Kazahstan (+24,2%), Germania (+7,2%),  Franţa (+14,2%), Bulgaria (+27,4%), etc., a contribuit la creşterea pe total exporturi respectiv cu 10,8%, 7,5%, 3,7%, 2,8%, 2,5%, 1,0%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,4%.Pe grupe de mărfuri exporturile au crescut substanţial la produse alimentare, băuturi şi tutun (de 1,7 ori), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (de 2,0 ori), materiale textile şi articole din acestea (+22,7%), metale comune şi articole din acestea (+51,2%), produse minerale (de 1,8 ori),  încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea (+33,8%), articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (+39,6%), grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale (+2,2%), care au influenţat la creşterea pe total exporturi respectiv cu 9,7%, 5,9%, 5,6%, 3,4%, 2,2%, 1,4%, 1,2%, 0,1%. Totodată, au fost înregistrate diminuări la exporturile de produse vegetale(-43,1%).În structura pe mărfuri a importurilor creşteri semnificative s-au înregistrat la maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (de 1,7 ori), mijloace şi materiale de transport (de 2,1 ori), produse minerale (+22,2%), produse alimentare, băuturi şi tutun (de 1,7 ori), produse vegetale (de 2,0 ori), produse chimice (+26,9%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (+40,2%), materiale textile şi articole din acestea (+16,9%), care au influenţat creşterea pe total importuri respectiv cu 7,5%, 6,8%, 6,3%, 3,8%, 3,1%, 2,3%, 1,9%, 1,2%.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus