Trimite e-mail | Printeaza
Economie
13.03.2008

Guvernul a audiat raportul privind realizarea în anul 2007 a Programul de activitate „Modernizarea ţării-bunăstarea poporului”

Guvernul a audiat raportul privind realizarea în anul 2007 a Programul de activitate „Modernizarea ţării-bunăstarea poporului”
Raportul a fost prezentat de ministrul Economiei şi Comerţului Igor Dodon. Potrivit Raportului, în anul 2007, activitatea Guvernului a fost orientată spre realizarea sarcinilor trasate în Programul de activitate pe anii  bunăstarea poporului”, implementarea2005-2009 „Modernizarea ţării  Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei, Planului de  Uniunea Europeană, Programului NaţionalAcţiuni Republica Moldova  „Satul Moldovenesc”, precum şi a măsurilor stabilite în strategiile şi programele sectoriale.Produsul intern brut (PIB) în anul 2007 a însumat 53,4 mlrd. lei, majorându-se cu 3% faţă de anul 2006. Un factor pozitiv care a contribuit la modificarea structurii PIB pe categorii de resurse a fost evoluţia ascendentă a sectorului servicii, a cărui valoare adăugată brută s-a majorat cu 12,7%. Ponderea serviciilor în PIB, comparativ cu anul 2006, s-a majorat cu 4,4 puncte procentuale (p.p.), atingînd 61,1%. Creşterea obţinută în acest sector economic a fost condiţionată de sporirea puterii de cumpărare a populaţiei. Contribuţia serviciilor la creşterea PIB a fost cea mai semnificativă  7,2%. Structura PIB pe categorii de utilizări s-a caracterizat prin creşterea cu 3,8% a consumului final, condiţionată preponderent de consumul final al gospodăriilor, care s-a majorat cu 3,4% faţă de anul 2006. Formarea brută de capital fix a înregistrat cea mai esenţială creştere din ultimii ani – 22,7% comparativ cu anul 2006, ceea ce a determinat creşterea PIB cu 6,4%. Ponderea formării brute de capital fix în PIB s-a majorat cu 5 p.p. şi a constituit 33,3%. Activitatea investiţională a cunoscut în anul 2007 o creştere cu 19,9% (în preţuri comparabile) faţă de aceeaşi perioadă a anul 2006. Volumul investiţiilor în capital fix a constituit 14,9 mlrd. lei. Creşterea a fost asigurată preponderent din contul mijloacelor proprii şi al mijloacelor investitorilor străini. Investiţiile în capital fix finanţate din contul bugetului de stat au crescut cu 45,1% comparativ cu anul 2006. Activităţile economice externe s-au soldat cu creşterea considerabilă atât a exporturilor, cât şi a importurilor. Exporturile s-au majorat cu 27,6%, iar impoturile – cu 37% în raportu cu anul 2006.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus