Trimite e-mail | Printeaza
Economie
28.02.2008

Ministerul Finanţelor a publicat noua redacţie a Legii privind finanţele publice locale

Potrivit autorilor, proiectul de lege a fost elaborat in contextul procesului de descentralizare administrativa si consolidare a autonomiei locale si se face trimitere la Legea nr.435-XVI privind descentralizarea administrativa si Legea nr.436-XVI privind administratia publica locala adoptate la sfarsitul anului 2006 de Parlament si care impun ajustarea legislatiei in domeniul finantelor publice locale.

Autorii sustin ca proiectul de lege privind finantele publice locale are drept scop crearea si consolidarea autonomiei financiare la nivel local, prin aplicarea a catorva principii.Primul prevede stabilirea raporturilor directe dintre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I, precum si dintre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II. in sistemul actual prin lege sunt stabilite relatii doar intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II.Al doilea prevede stabilirea normativelor unice si constante de defalcari de la veniturile generale de stat pe nivele de bugete. Prin aceasta se vor elimina autoritatile intermediare (raionale/municipale) in procesul de stabilire si transfer a resurselor financiare catre autoritatile publice locale de nivelul I. La ora actuala autoritatile administratiei publice de nivelul II si municipal Balti stabilesc pentru autoritatile de nivelul I normative procentuale de defalcari de la veniturile generale de stat, volumul transferurilor pentru nivelarea posibilitatilor financiare a bugetelor locale, volumul transferurilor cu destinatie speciala pentru salarizarea unor categorii de angajati din institutiile de invatamint si cultura etc.De asemenea se presupune crearea unui mecanism transparent si echitabil de nivelare a posibilitatilor financiare a bugetelor locale, prin alocarea de la bugetul de stat la bugete locale de nivelul I si bugete locale de nivelul II, de dotatii generale, calculate prin formule unice si directe pentru fiecare nivel de buget. De notat ca in sistemul actual bugetul de stat stabileste volumul transferurilor din fondul de sustinere financiara a teritoriilor pentru nivelarea posibilitatilor financiare ale bugetelor raioanelor, municipiilor Balti si Chisinau, UTA Gagauzia reiesind din necesitatile minime de cheltuieli.Analiza costului competentelor transmise de la bugetele locale la bugetul de stat, cu referinta la domeniul invatamintului si asigurarea mentinerii ordinii publice, in baza datelor anului 2006, denota ca mijloacele financiare alocate de catre autoritatile administratiei publice locale pentru exercitarea acestora au fost de circa 2 280,1 mil lei sau 45,8% din suma totala a cheltuielilor executate in bugetele locale.Autorii noii variante a Legii cu pricina sustin ca in rezultatul reformarii relatiilor interbugetare, „costul” nivelarii bugetelor locale pentru bugetul de stat va constitui 996,0 mil. lei.De asemenea ministerul Finantelor sustine ca implementarea Legii privind finantele publice locale in redactia noua:- va asigura ca intregul proces bugetar va fi o competenta exclusiva a autoritatilor administratiei publice locale;- va delimita competentele autoritatilor administratiei publice intre diferite niveluri de administrare, cu specificarea surselor financiare de realizare a acestora;- va oferi predictibilitate si previzibilitate in functionarea autoritatilor locale (planificarea cadrului de resurse si de cheltuieli pe termen mediu);- va motiva autoritatile administratiei publice locale in extinderea bazei fiscale;- va evita negocierile intre autoritatile publice locale si centrale in vederea alocarii mijloacelor financiare pentru exercitarea competentelor proprii;- va spori independenta si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale in elaborarea si gestionarea autonoma a propriilor resurse.

 

Sursa: Europa.md  

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus