Trimite e-mail | Printeaza
Economie
06.02.2008

ANRE a stabilit regulile pentru masurarea gazelor naturale

Lucrările de măsurare şi evidenţă comercială a gazelor naturale la punctele de predare-preluare a acestora se vor face în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Acest act normativ, elaborat în premieră de ANRE, este obligatoriu pentru toţi participanţii la piaţa gazelor naturale, inclusiv pentru consumatorii casnici.

Ion Nistor, şef –adjunct al direcţiei reglementări şi licenţiere a ANRE, a relatat că elaborarea de către Agenţie a acestui regulament a fost cauzată de lipsa unui act normativ în care să fie sistematizată procedura de organizare a măsurării şi evidenţei gazelor naturale. El a precizat că până în prezent lucrările de măsurare şi evidenţă a gazelor naturale au fost efectuate în baza mai multor instrucţiuni tehnice, o parte dintre care sunt depăşite de timp. Nistor a menţionat că noul act normativ, care reglementează relaţiile între titularii de licenţe pentru transportul, distribuţia şi furnizarea gazelor naturale, va asigura transparenţa activităţii acestora, ceea ce va contribui la eliminarea eventualelor abuzuri ale prestatorilor de servicii faţă de consumatori.

Regulamentul conţine 17 capitole, în care sunt stabilite procedurile de organizare a măsurării şi evidenţei gazelor naturale, categoriile sistemelor de măsurare, condiţiile de măsurare şi cerinţele faţă de punctele de măsurare prin care se efectuează predarea - preluarea cantităţilor de gaze produse, importate, exportate, tranzitate, transportate, distribuite, furnizate şi utilizate de consumatori.

Potrivit regulamentului, tipul, parametrii şi cerinţele tehnice faţă de echipamentul de măsurare, instalat la punctul de măsurare a gazelor furnizate consumatorilor, se stabilesc de către unitatea de distribuţie şi se indică în avizul de racordare la reţea. Regulamentul stabileşte condiţiile tehnice pentru instalarea, exploatarea, întreţinerea şi verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare. El prevede că verificarea metrologică a echipamentului se efectuează în laboratoarele autorizate. În cazul în care echipamentul de măsurare, instalat la consumatorul casnic, s-a defectat din vina dovedită a acestuia,  cheltuielile pentru repararea şi verificarea metrologică neplanificată a echipamentului sunt suportate de consumatorul respectiv.

Regulamentul nominalizat a fost adoptat de ANRE după discutarea lui, în multiple şedinţe publice, cu participanţii la piaţa gazelor naturale, reprezentanţi ai structurilor de stat şi neguvernamentale. Ulterior documentul a fost avizat pozitiv de grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător şi înregistrat la Ministerul justiţiei. El va intra în vigoare odată cu publicarea în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus