Trimite e-mail | Printeaza
Politic
16.01.2008

CEDO a pronunţat încă trei decizii împotriva Moldovei, obligând guvernul să achite peste 40,6 mii euro

CEDO a pronunţat încă trei decizii împotriva Moldovei, obligând guvernul să achite peste 40,6 mii euro

La 15 ianuarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârile sale în cauzele Ceachir c. Moldovei , Rusu c. Moldovei şi Cravcenco c. Moldovei. 

În cauza Ceachir c. Moldovei, reclamanţii, Gheorghe Ceachir şi Ion Ceachir, sunt fraţi ai căror părinţi au fost persecutaţi de către autorităţile sovietice şi averea lor a fost confiscată. Ulterior, ei au fost reabilitaţi. În acst caz CEDO a stabilit violarea at.6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil). Curtea a acordat reclamanţilor următoarele sume: cu titlu de prejudiciu material - fiecărui reclamant câte 6,586 mii euro, în calitate de prejudiciu propriu-zis, şi câte 7,279 mii euro fiecărui reclamant, în calitate de venit ratat; suma totală de 3,6 mii euro cu titlu de prejudiciu moral şi suma totală de 1,8 mii euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

În cauza Rusu c. Moldovei, reclamantul, Valeriu Rusu, se plângea de neexecutarea unei hotărâri de judecată definitive din 25 aprilie 2002 privind obligarea Consiliului local Feteşti de a-i aloca un teren de pământ cu suprafaţa de 1.09 ha. Hotărârea nu a fost contestată şi a devenit executorie după 15 zile. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecţia proprietăţii), deoarece hotărârea din 25 aprilie 2002 nu a fost executată timp de 5 ani şi 7 luni. Curtea a acordat reclamantului 1,217 mii euro (valoarea exprimată în bani a terenului de pământ, estimată de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru) cu titlu de daune materiale, 1,8 mii euro - cu titlu de daune morale şi 30 euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

În cauza Cravcenco c. Moldovei, Elena Cravcenco a fost angajată a Teatrul Republican Muzical-Dramatic 'B.P. Haşdeu' din Cahul, care a fost concediată ilegal şi restabilită ulterior prin decizie judecătorească. Însă, în pofida deciziei de judecată, conducerea teatrului a refuzat să o reinstaleze în fucnţie, în  locul ei, pe lista de plată, figurând o altă persoană. După concedierea repetată, Elena Cravcenco s-a adresat instanţelor superioare, inclusiv Ministerului Culturii, iar în ultimă instanţă a ajuns să-şi apere drepturile la CEDO. Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) şi i-a acordat reclamantului 3 mii euro cu titlu de daune morale şi 1,5 mii euro pentru costuri şi cheltuieli.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus