Trimite e-mail | Printeaza
Economie
06.11.2007

Consiliul de administratie al Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a stabilind rata procentuala aplicata la calcularea varsamintului obligatoriu anual in marime de 0,0798 %

Potrivit comunicat de presă al Fondului, la data de 19 octombrie 2007 Consiliul de administraţie al FGDSB a aprobat Bugetul Fondului pentru anul 2008, stabilind rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual în mărime de 0,0798 %.

Vărsămîntul obligatoriu anual se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente prevăzute în Bugetul Fondului şi urmează a fi achitat de către bănci pînă la data de 31 decembrie 2007.

În luna octombrie toate cele 15 bănci autorizate au achitat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2007, completînd mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice cu 3,2 mln. lei.

Odată cu majorarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, au crescut şi depozitele garantate. Pe parcursul anului curent suma depozitelor garantate s-a majorat cu 152,4 mln. lei şi la situaţia din 30 septembrie 2007 a alcătuit 1 270,9 mln. lei.

În conformitate cu prevederile art. 12 al Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, băncile autorizate depun în Fond o contribuţie trimestrială de 0,25% din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul băncii la sfîrşitul fiecărui trimestru, reieşind din plafonul de garantare în mărime 4 500 lei.

Ţine de menţionat faptul, că mijloacele destinate garantării depozitelor sînt completate şi cu venituri din activitatea investiţională desfăşurată de către Fond. Pe parcursul a 9 luni ale anului curent veniturile Fondului au constituit 2,3 mln. lei, majorîndu-se cu 1,6 mln. lei faţă de perioada similară a anului precedent.Actualmente, suma totală a mijloacelor acumulate în Fond constituie 44,7 mln. lei.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus