Trimite e-mail | Printeaza
Economie
30.10.2007

Toate eforturile Asociatiei Investitorilor Straini indreptate spre imbunatatirea climatului investitional sunt subminate de actiunile abuzive ale Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei

Toate eforturile Asociatiei Investitorilor Straini indreptate spre imbunatatirea climatului investitional sunt subminate de actiunile abuzive ale Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei

Asociaţia Investitorilor Străini (FIA) a susţinut marţi, 30 octombrie 2007, o conferinţă de presă  exprimându-şi îngrijorarea vis-à-vis de activitatea recent createi Agenţii Naţionale pentru Protecţia Concurenţei (ANPC). Dinu Armaşu, director executiv al FIA prezent la conferinţa de presă a dezvăluit principalele motive de îngrijorare referitoare la primii paşi întreprinşi de ANPC după crearea acesteia la începutul anului 2007.

Chiar din momentul constituirii sale, Asociaţia Investitorilor Străini semnala necesitatea creării în Republica Moldova a unei Agenţii de Protecţie a Concurenţei, dată de existenţa Legii privind protecţia concurenţei, adoptată în anul 2000, dar care nu putea fi aplicată anume din cauza lipsei unui organ competent de implementare a acesteia.

FIA constată că acţiunile recente ale ANPC întreprinse împotriva atât a investitorilor străin cât şi a celor locali sunt abuzive şi le califică drept depăşire a atribuţiilor în aplicarea cadrului legislativ existent din domeniu protecţiei concurenţei. Aceste acţiuni abuzive sunt comise în practic toate aspectele ce ţin de aplicarea Legii în vigoare: control asupra fuziunilor, stabilirea poziţiei dominante pe piaţă şi contracararea practicilor anticoncurenţă prin sancţionarea agenţilor economici.

În ceea ce ţine de primul aspect menţionat, ANCP în lunile iunie-iulie a.c. a cerut tuturor notarilor din Republica Moldova sa refuze autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare a cotelor părţi din capitalul social al tuturor SRL-urilor, fără acordul Agenţiei, care se obţine în schimbul unei sume de 216 lei. Legea actuală prevede expres exercitarea unui astfel de control doar în cazul agenţilor economici cu situaţie dominantă pe piaţă.

Declararea de către ANPC a poziţiei dominante pe piaţă a unui agent economic se face în baza unei Metodologii elaborată de Agenţie, dar care nu poate fi invocat din punct de vedere juridic, nefiind adoptat în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi nici nu este publicat în Monitorul Oficial.

Recentele decizii ale ANPC privind sancţionarea unor agenţi economici pentru aşa-zisa nerespectare a legislaţiei de protecţie a concurenţei prin aplicarea unei amenzi în mărime de 10% din venitul obţinut într-o anumită perioadă nu au acoperire legală din simplul motiv că Legea privind protecţia concurenţei prevede expres că “încălcările” se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului privind Contravenţiile administrative, care la rândul nu conţine astfel de amenzi.

FIA constată cu regret că toate aceste acţiuni au fost însoţite de o campanie în mas-media  cu un caracter vădit de dezinformare a opiniei publice şi care aduc prejudicii substanţiale şi dăunează imaginii agenţilor economici.

Având în vedere faptul că toate aceste acţiuni pot fi atacate în instanţa de judecată, FIA consideră că Procuratura ar trebui să se autosesizeze şi să ancheteze depăşirea atribuţiilor ANPC, în scopul evitării pierderilor de mijloace financiare din Bugetului de Stat de pe urma eventualelor litigii pe care ANPC le va pierde cu siguranţă.

Asociaţia Investitorilor Străini îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu intenţia ANPC de a “legifera” aceste tipuri de abuzuri, prin promovarea modificărilor la Legea cu privire la protecţia concurenţei, discutate recent în cadrul unei şedinţe de Guvern. Motivându-şi intenţia dată cu necesitatea ajustării cadrului legal la rigorile legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor planului Republica Moldova – Uniunea Europeană, autorii preiau din legislaţia UE doar ceea ce este în interesul ANPC: atribuţii nelimitate şi amenzi substanţiale. În cadrul discuţiilor dintre reprezentaţii FIA şi ANPC precum şi a şedinţelor Grupului Naţional de Lucru a Comisiei de Stat pentru Reglementarea Activităţii de Întreprinzător pe marginea proiectului de modificare a legii în cauză, a fost expusă necesitatea alinierii cadrului juridic de protecţie a concurenţei din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene prin elaborarea unei legi noi care ar include printre altele: o procedură clară de control asupra fuziunilor, determinarea pieţei relevante, delimitarea acordurilor pe verticală (acorduri de dealer şi franciză), dar şi dreptul la audiere în vederea asigurării transparenţei. Din cauza lipsei anume a acestor prevederi în proiectul prezentat de ANPC, el nu a fost acceptat de părţile implicate în discuţie.

FIA este certă de faptul că toate eforturile Guvernului Republicii Moldova din ultimii ani şi ai Asociaţiei Investitorilor Străini îndreptate spre îmbunătăţirea climatului investiţional sunt subminate de acţiunile abuzive ale ANPC.

 

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus