Trimite e-mail | Printeaza
Economie
26.09.2007

Scenariu sumbru - Falimentul Moldovei

Scenariu sumbru - Falimentul Moldovei

Bătrână, bolnavă şi aproape pustie – aşa reiese că va arăta, potrivit unui recent raport al Băncii Mondiale, Republica Moldova la jumătatea acestui secol.

În timp ce autorităţile comuniste susţin că numărul ba­sa­ra­be­nilor care pleacă la muncă în străi­nătate scade, experţii străini invocă argumente contrare. Po­trivit lor, remitenţele masive de valută de la cei care muncesc în străi­nătate au atrofiat tendinţa Gu­ver­nului de la Chişinău de a implementa reforme în măsură să reducă de­pendenţa ţării de factorii externi provizorii. Cât priveşte pasivitatea guvernanţilor faţă de fenomenul migraţiei, observatorii independenţi susţin că “această anormalitate o poţi înţelege doar dacă locuieşti în Mol­dova şi nu te laşi influenţat de schemele de manipulare prin de­zin­formare ale guvernanţilor”.

NU VOR ACASĂ. Experţii Băncii Mondiale sunt alarmaţi de faptul că 92% din banii transferaţi acasă de către moldoveni sunt cheltuiţi pentru consum curent şi doar 8% sunt investiţi în afaceri. Mai mult, peste 70% din remitenţele de va­lută au ajuns în 2007, în Moldova, prin intermediul băncilor. Este vorba de aproape 700 milioane de dolari. În Re­publica Moldova funcţionează în pre­zent, la capacitate maximă, peste 20 de sisteme de transfer rapid al ba­ni­lor. Statisticile şi sondajele de opi­nie arată că foarte puţini moldoveni plecaţi la muncă în străinătate sunt dis­puşi să revină acasă şi să-şi des­chi­dă propria afacere. Majoritatea se sta­bilesc în ţara care i-a adă­postit. Experţii susţin că, din aceas­tă cauză, peste câţiva ani, re­mi­ten­ţele spre Moldova se vor subţia con­siderabil. Bancherii prosperi de as­tăzi vor părăsi urgent Moldova pentru a-şi pune câştigurile la adă­post. În aceste condiţii Moldova va fa­limenta. Nota de plată o vor achita săracii care nu au acum bani să fu­gă din ţară, bătrânii care nu prezintă in­teres pentru angajatorii europeni şi cei rămaşi să apere nişte iluzorii va­lori naţionale. Altfel spus, potri­vit unor studii, va apărea situaţia când un angajat “va duce în spate” zece pen­sionari şi copii. Din salariul său mi­zer moldovenesc le va plăti acestora pensii, alocaţii, sănătatea şi edu­caţia. Primul semnal de alarmă în acest sens: cel mai bogat bancher din Moldova, Oleg Voronin (fiul pre­şe­dintelui), a început să se de­ba­ra­se­ze de proprietăţile mici. Ieri, pre­şe­din­tele României, Traian Băsescu, a ce­rut simplificarea la maximum a pro­cedurilor de acordare a cetăţeniei ro­mâne pentru moldoveni, ţi­nând cont de responsabilitatea mo­ra­lă şi politică faţă de Republica Mol­dova.

Logică

Realitatea vine în con­tra­dic­ţie cu optimismul premierului moldovean Vasile Tarlev care susţine că “moldovenii nu doar că au încetat să mai fugă din ţară, ci chiar revin masiv da­to­ri­tă unui plan guvernamental de în­toarcere a moldovenilor aca­să”. Acest plan, potrivit premie­ru­lui, prevede crearea a peste 15.000 de locuri de muncă. Va­si­le Tarlev uită însă că este vorba exact despre locurile de muncă ră­mase vacante după ce mol­do­ve­nii le-au abandonat din cauza salariilor proaste şi au plecat în străinătate. În plus, valoarea re­mi­tenţelor de valută în 2007 nu a scăzut, aşa cum ar fi trebuit să se întâmple urmând logica premierului moldovean, ci a crescut şi a atins, numai în primele şapte luni ale acestui an, un miliard de dolari faţă de 855 de milioane pe tot parcursul anului 2006.

Sursa: Jurnalul National,  Vitalie Calugareanu

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus