Trimite e-mail | Printeaza
20.09.2007

Serviciul presă al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În ultima perioadă în adresa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare parvin multiple solicitări de informaţii privind dezvoltarea în Republica Moldova a instituţiei fondurilor nestatale de pensii.

Interesul sporit al publicului faţă de tema dată este condiţionat, în particular, de faptul, că  Preşedintele Republicii Moldova, dl Vladimir Voronoin, în cadrul sărbătorii profesionale - Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei, a indicat asupra necesităţii reformării substanţiale a sistemului de asigurare cu pensii, accentul fiind pus pe crearea fondurilor private de pensii. 

 Odată cu crearea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în conformitate cu Legea nr.129-XVI din 07.06.2007 „Cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare”, atribiţiile de reglementare şi supraveghere a domeniului dat au fost preluate de noua instituţie, care a devenit succesoarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii.   

 De menţionat, că cadrul legal, reprezentat prin Legea nr 329-XIV  din  25.03.99 „Cu privire la fondurile nestatale de pensii” (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.87-89/423 din 12.08.1999), există de mai bine de 8 ani, totodată nu există instituţiile care ar fi subiecţi ai legii nominalizate, dar şi cadrul normativ de punere în aplicaţie a ei. 

 În acest context, C.N.P.F. are drept una din sarcinile prioritare elaborarea proiectelor de acte normative necesare, întru impulsionarea procesului de creare a fondurilor private de pensii, precum şi realizarea măsurilor de informare a publicului asupra oportunităţilor sistemului de asigurare cu pensii private. 

 Suntem conştienţi de faptul, că va fi dificil de a obţine încrederea populaţiei în sistemul respectiv, inclusiv din motiv, că fondurile de investiţii create în perioada privatizării în masă, nu au adeverit realizarea scopurilor. În viziunea C.N.P.F., tot din acest motiv la momentul aprobării legii nominalizate, legiuitorul a pus pe prim plan prudenţa financiară şi stricteţea controlului faţă de gestionarii activelor fondurilor nestatale de pensii. Totodată, experienţa internaţională în domeniu demonstrează, că practica respectivă este inevitabilă într-un stat bazat pe principiile democraţiei şi economiei de piaţă. 

 Urmează de remarcat, că fondurile nestatale de pensii sînt instituţii create benevol, în scopul ameliorării situaţiei materiale a cetăţenilor la vîrsta înaintată prin plata pensiei suplimentare.  Pînă în momentul de faţă, la C.N.P.F. nu au fost depuse cereri în vederea obţinerii acordului pentru constituirea fondurilor nestatale de pensii.   

 Serviciul  presă Tel. 22-41-71

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus