Trimite e-mail | Printeaza
20.09.2007

Serviciul de presă al Preşedintelui Republicii Moldova

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a convocat o şedinţă în problema reabilitării şi construcţiei unor aşezăminte culturale şi edificii sportive. La şedinţă au participat prim-ministrul Vasile Tarlev, ministrul Culturii, Artur Cozma, ministru Finanţelor, Mihail Pop, ministrul Justiţiei, Vitalie Pîrlog, ministrul Dezvoltării Tehnologiilor Informaţionale, Vladimir Molojen, directorul general al Agenţiei Sport, Andrei Cimili, directorul general al Agenţiei pentru Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, Vladimir Baldovici, conducători ai unor instituţii culturale şi sportive şi unităţi teritorial administrative din ţară.

În cursul şedinţei au fost trecute în revistă acţiunile realizate în vederea reparaţiei sau reconstrucţiei unui şir de obiective culturale şi sportive, menţionate problemele apărute în procesul de executare a lucrărilor şi examinate posibilităţile de depăşire a dificultăţilor existente.

Ministrul Culturii, Artur Cozma, s-a referit la starea de lucruri privind reparaţia Casei-Muzeu „A. Mateevici” din satul Zaim, raionul Căuşeni, a Muzelui Naţional de Artă a Moldovei („Casa Kligman şi Herţa”), reconstrucţia Conacului familiei Lazo din satul Piatra, raionul Orhei, efectuarea lucrărilor de proiectare în scopul reabilitării Teatrului Republican „Luceafărul” şi Teatrului „Eugen Ionesco”.

Preşedintele a subliniat importanţa executării foarte calitative şi în termenele stabilite a lucrărilor de restaurare a Casei-Muzeu „A. Mateevici” din satul Zaim, acestea fiind planificate a fi încheiate pînă la 27 martie anul viitor către jubileul de 120 de ani de la naşterea  poetului.

Referindu-se la stadiul actual al lucrărilor de renovare a „Casei Kligman şi Herţa”,   Vladimir Voronin a trasat  sarcina dării în exploatare, după renovare, a Muzeului Naţional de Artă a Moldovei pînă la 27 august anul viitor.

Şeful statului a apreciat faptul demarării lucrărilor de reconstrucţie a Conacului familiei Lazo din satul Piatra, solicitînd factorilor de resort soluţionarea problemelor legate de asigurarea cu resursele necesare financiare în vederea realizării într-un termen redus a volumului de lucrări planificate.

Preşedintele a mai fost informat că nu s-a reuşit selectarea antreprenorului general pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a Teatrului „Eugen Ionesco”.  În această ordine de idei, Vladimir Voronin a salutat disponibilitatea exprimată de rectorul Universităţii Tehnice din Moldova, Ion Bostan, de a implica în realizarea lucrărilor de proiectare a studenţilor de la Facultatea de Urbanism şi Arhitectură a acestei instituţii de învăţămînt. Totodată, Preşedintele s-a referit la necesitatea elaborării proiectelor şi selectării proiectului învingător într-un termen restrîns.

În vederea accelerării procesului de reconstrucţie atît a Teatrului „Eugen Ionesco”, cît şi a Teatrului Republican „Luceafărul”, şeful statului a solicitat responsabililor din cadrul Guvernului identificarea şi alocarea resurselor necesare pentru îndeplinirea lucrărilor de proiectare.

Directorul general al Agenţiei Sport, Andrei Cimili, a prezentat o informare despre starea de lucruri privind realizarea proiectelor de construcţie a Stadionului Republican, Stadionului Central, Palatului Şahului şi Palatului Sportului.

Avînd în vedere problemele apărute în implementarea proiectelor privind construcţia Stadionului Republican şi a Stadionului Central, Preşedintele a propus  reexaminarea şi modificarea condiţiilor de realizare a acestora.

Totodată, Vladimir Voronin a salutat iniţiativa lansată de Federaţia Moldovenească de Fotbal privind construcţia unui centru sportiv modern, multifuncţional - Palatul Sportului, proiect care se planifică a fi realizat cu suportul financiar al UEFA. Şeful statului a menţionat necesitatea creării unui grup de lucru, care ar formula propuneri concrete privind edificarea acestui obiectiv important în capitală.

De asemenea, Preşedintele a apreciat înalt însemnătatea construcţiei în municipiul Chişinău a Palatului Şahului, proiect care urmează a fi realizat cu susţinerea financiară a FIDE.

În final, şeful statului s-a referit la importanţa asigurării tuturor condiţiilor necesare  în vederea realizării cu succes a proiectelor de reabilitare şi construcţie a edificiilor culturale şi sportive vizate. Atît dezvoltarea social-economică, cît şi promovarea valorilor cultural-istorice sînt condiţii indispensabile avansării Republicii Moldova pe calea modernizării continue şi apropierii ei de standardele europene, a conchis Vladimir Voronin.

2007-09-20

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus