Trimite e-mail | Printeaza
Economie
14.09.2007

Evolutia social-economica a Republicii Moldova in ianuarie - iulie 2007

Produsul intern brut a inregistrat crestere. In ianuarie-martie Produsul intern brut (PIB) a atins o valoare nominala de 10,7 mild. lei si o rata reala de crestere de 7,3% fata de trimestrul I 2006. Sursa principala de crestere economica ramine a fi consumul determinat, in general, de intrarile valutare din munca rezidentilor si transferurile nerezidentilor de peste hotare. Insa, este de remarcat si rolul considerabil al investitiilor in asigurarea cresterii economice.

S-au temperat procesele inflationiste. In perioada ianuarie-iulie curent rata inflatiei a constituit 5%, inregistrind o micsorare cu 2 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu perioada respectiva a anului 2006.

Leul moldovenesc s-a apreciat fata de dolar si Euro. Cursul de schimb al monedei nationale pe parcursul lunilor ianuarie-iulie a marcat o apreciere fata de dolarul SUA de 6,2% in termeni nominali si fata de Euro – cu 2,5%.

Depozitele si creditele cresc semnificativ. Masa monetara M3 la sfirsitul lunii iulie 2007 a atins 22,9 mild. lei si s-a majorat cu 31% comparativ cu aceeasi data a anului 2006. Evolutia masei monetare M3 a fost determinata, in special, de sporirea depozitelor in moneda nationala (cu 39,3%), a depozitelor in valuta straina (cu 30,4%) si a banilor in circulatie (cu 19,8%). Totodata creditele acordate economiei au crescut cu 47,7%.

Volumul importurilor depaseste volumul exporturilor de 2,7 ori. In ianuarie-iunie 2007 exporturile au crescut cu 27,6%, iar importurile cu 38% in raport cu perioada similara a anului anterior. Prin urmare, soldul negativ al balantei comerciale s-a majorat cu 45% si a insumat 1007,3 mil. dolari SUA.

Veniturile si cheltuielile bugetului public national au crescut semnificativ. In ianuarie-iulie 2007 la bugetul public national au fost acumulate venituri in suma de 11,7 mild. lei, fiind in crestere cu 26,6% fata de ianuarie-iulie 2006, si au fost efectuate cheltuieli in suma de 11,8 mild. lei, sau in crestere cu 28,5%. Prin urmare, a fost obtinut un deficit in suma de 147,2 mil. lei.

Sectorul industrial a consemnat o crestere modesta. Volumul productiei fabricate de intreprinderile industriale in ianuarie-iulie 2007 a inregistrat o crestere de 0,5% (in preturi comparabile) fata de ianuarie-iulie 2006 si o valoare nominala de 13,9 mild. lei.

Considerabil au crescut investitiile. In semestrul I 2007 activitatea investitionala a consemnat o crestere a fluxului de investitii in capital fix cu 38,4%, volumul carora a constituit 4,2 mild. lei.

S-a majorat volumul marfurilor transportate. In perioada ianuarie-iulie 2007 intreprinderile de transport feroviar, auto si aerian au transportat 9,2 mil. tone de marfuri sau cu 14% mai mult fata de perioada similara a anului 2006.

Relativ s-au imbunatatit indicatorii sociali. Salariul nominal mediu lunar al unui lucrator din economia nationala in ianuarie-iulie 2007 a constituit 1939 lei si s-a majorat real cu 10,4% fata de perioada similara a anului 2006.

I. Contextul macroeconomic

Rata inflatiei in luna iulie fata de iunie 2007 a constituit 1,1%, iar fata de decembrie 2006 - 5%, inregistrind o diminuare cu 2 p.p. comparativ cu perioada respectiva a anului 2006.

La reducerea nivelului general al inflatiei in ianuarie-iulie 2007 a contribuit micsorarea ratei de crestere a preturilor la marfurile nealimentare - cu 2,4 p.p., si a tarifelor la servicii - cu 7,6 p.p. Concomitent, s-a inregistrat o majorare a ratei de crestere a preturilor la produsele alimentare - cu 1,5 p.p.

Preturile la produsele alimentare au inregistrat de la inceputul anului o crestere de 5,5%, care a fost determinata de majorarea preturilor la legume – cu 33%, fructe proaspete – cu 17,4%, piine – cu 9,8%, carne, preparate si conserve din carne – cu 3,6%, peste si produse din peste – cu 3,2% etc. Concomitent, au scazut preturile la oua – cu 25,3%, cartofi – cu 19,9%, zahar – cu 8,9%.

Majorarea preturilor la marfurile nealimentare cu 5,2% a fost conditionata de cresterea preturilor la medicamente – cu 10,8%, materiale de constructie – cu 5,8%, confectii – cu 5,5%, autoturisme – cu 5,3%, combustibil – cu 4,5%, incaltaminte si detergenti – cu cite 4% etc. Majorarea preturilor la medicamente a fost generata de implementarea in reteaua farmaceutica a sistemului de evidenta computerizata, precum si cresterea preturilor la medicamentele importate.

Preturile la serviciile prestate populatiei au inregistrat o crestere de 3,9% fata de decembrie 2006 fiind determinata, preponderent, de majorarea tarifelor la serviciile comunal-locative cu 4,8%. Aceasta crestere s-a datorat, in mare parte, majorarii tarifului la gaz ca rezultat al ridicarii pretului de cumparare a gazului din Rusia pina la 170 dolari SUA pentru 1000 m3.

Cursul de schimb al monedei nationale, pe parcursul ianuarie-iulie curent, a marcat o apreciere de 6,2% fata de dolarul SUA in termeni nominali (de la 12,91 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2007 pina la 12,11 lei la 31.07.2007), fata de Euro leul moldovenesc s-a apreciat cu 2,5%. In ianuarie-iulie 2007 a continuat tendinta de majorare a volumului tranzactiilor in Euro, ca rezultat al sporirii cererii si ofertei de aceasta valuta pe piata valutara interna.

In scopul asigurarii stabilitatii leului moldovenesc, in ianuarie-iulie 2007, Banca Nationala a Moldovei (BNM) a efectuat cumparari nete de valuta straina pe piata valutara interna in suma de 154,3 mil. dolari SUA, ce a condus la cresterea activelor valutare de rezerva. Suma acestora la sfirsitul lunii iulie curent a constituit 977,6 mil. dolari, majorindu-se de circa 1,5 ori fata de aceeasi data a anului 2006.

In ianuarie-iulie 2007 agregatele monetare au avut o tendinta ascendenta fata de perioada similara a anului trecut. Masa monetara M3 la sfirsitul lunii iulie a atins 22879,4 mil. lei si s-a majorat cu 31% comparativ cu aceeasi data a anului trecut.

Volumul total al depozitelor a constituit 17194 mil. lei si a inregistrat in perioada de raport o crestere de 35,1% comparativ cu aceeasi data a anului 2006. Fata de inceputul anului curent acestea au sporit cu 19,4%. In volumul total al depozitelor, se remarca majorarea ponderii depozitelor in lei – de la 52,4% (la sfirsitul lunii iulie 2006) pina la 54,1% (la sfirsitul perioadei de raport).

Depozitele in moneda nationala au fost in crestere cu 39,3% fata de sfirsitul lunii iulie 2006 si cu 27% fata de inceputul anului curent, atingind suma de 9300,2 mil. lei. Depozitele la vedere au sporit cu 12,6% fata de inceputul anului, iar cele la termen (care au ponderea cea mai mare in volumul total al depozitelor in lei – 62,2%) au sporit cu 37,7%. In luna iulie curent rata dobinzei la depozitele in moneda nationala a fost in crestere cu 4,6 p.p. comparativ cu cea inregistrata in iulie 2006 si a atins 15,50%. Rata reala a dobinzii la depozitele in moneda nationala a fost pozitiva, atingind 3,5% in iulie 2007.

De asemenea, se remarca cresterea depozitelor in valuta straina atit comparativ cu sfirsitul lunii iulie a anului trecut - cu 30,4%, cit si fata de inceputul anului curent – cu 11,6%, insumind 7893,8 mil. lei. Printre factorii care au influentat majorarea acestor depozite sunt remitentele de peste hotare: deoarece increderea deponentilor in sistemul bancar este in crestere, acestia prefera o sursa sigura de obtinere a profitului din partea celor ce folosesc banii lor. Rata medie a dobinzii la depozitele atrase in valuta straina in iulie 2007 a constituit 6,05% si a fost in crestere cu 0,93 p.p. comparativ cu cea inregistrata in iulie 2006.

La fel, a sporit soldul creditelor in economie cu 47,7% fata de sfirsitul lunii iulie 2006 si la sfirsitul lunii iulie 2007 constituind 17177,9 mil. lei. La cresterea volumului de credite in economie a contribuit optimizarea conditiilor de creditare oferite de bancile comerciale, diversificarea tipurilor de credite, necesitatea crescinda in investitii, precum si majorarea volumului de credite de consum. Situatia in structura creditelor reflecta ca ponderea majora revine creditelor in moneda nationala – 59,8% (63,4% - la sfirsitul lunii iulie 2006). Concomitent cu majorarea ratelor dobinzii la depozite, a sporit fata de iulie 2006 cu 1,21 p.p si cea la credite in moneda nationala, constituind in iulie curent 18,82%. In valuta straina, rata dobinzii a scazut cu 0,3 p.p. fata de iulie 2006 si a constituit 10,81%.

La sporirea masei monetare M3 a contribuit si cresterea volumului banilor in circulatie cu 19,8%: de la 4724,2 mil. lei (la sfirsitul lunii iulie 2006) pina la 5659,3 mil. lei (la sfirsitul perioadei de raport).

In ianuarie-iulie 2007 la bugetul public national au fost acumulate venituri in suma de 11676,9 mil. lei, fiind in crestere cu 26,6% fata de perioada similara a anului trecut. De asemenea, s-au efectuat cheltuieli in suma totala de 11824,1 mil. lei, sau in crestere cu 28,5%. In ansamblu, bugetul public national s-a incheiat cu un deficit in suma de 147,2 mil. lei.

In structura totala a veniturilor, partea majora revine veniturilor bugetului de stat – 61,4%, apoi bugetului asigurarilor sociale de stat cu 19,9%, bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale – 14,8% si fondurilor asigurarilor obligatorii de asistenta medicala (partea preponderenta a carora constituie transferurile de la bugetul de stat) – 3,9%. Partea preponderenta a veniturilor bugetului public national, si anume 84,4%, revine incasarilor fiscale – 9851,5 mil. lei. Din suma totala a acestora, 45,3% revin impozitelor directe, iar 54,7% – impozitelor indirecte.

Comparativ cu ianuarie-iulie 2006, cheltuielile bugetului public national sunt in crestere cu 28,5%. In cheltuielile publice realizate in perioada de referinta, ponderea cheltuielilor efectuate de la bugetul de stat constituie 41,5%, de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale – 25,5%, de la bugetul asigurarilor sociale de stat – 24,4% si de la fondurile asigurarilor obligatorii de asistenta medicala – 8,6%. Importanta este destinatia acestor cheltuieli. Astfel, partea preponderenta, si anume 64%, a fost utilizata pentru realizarea programelor cu caracter social (invatamintul, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura, arta, sport); pentru domeniile economiei nationale – 15,6%; aparare, mentinerea ordinii publice si securitatea nationala – 7,4%; servicii generale de stat – 5,2%.

La situatia din 31 iulie 2007, stocul datoriei de stat externe administrate de Guvern, a insumat 745,9 mil. dolari SUA (9030,7 mil. lei), dintre care datoria directa – 727,5 mil. dolari si datoria asumata garantata – 18,4 mil. dolari. In comparatie cu situatia de la sfirsitul lunii iulie 2006 datoria de stat externa s-a majorat cu 10,5% (sau 70,7 mil. dolari).

Pentru serviciul datoriei de stat externe directe si garantate din bugetul de stat, in perioada data au fost utilizate mijloace in suma de 28,7 mil. dolari SUA (360,7 mil. lei) inclusiv: pentru achitarea dobinzii – 9 mil. dolari SUA (114,2 mil. lei) si pentru achitarea sumei de baza – 19,7 mil. dolari SUA (246,5 mil. lei).

Datoria de stat interna a constituit 3756,1 mil. lei la situatia de la sfirsitul lunii iulie, dintre care: imprumuturile acordate de Banca Nationala a Moldovei – 1973,4 mil. lei si hirtiile de valoare de stat (HVS) – 1782,7 mil. lei. Comparativ cu situatia similara din anul 2006, datoria de stat interna a inregistrat o descrestere cu 2%, datorita, in mare parte, conversiunii in HVS a datoriei de stat interne contractate de la BNM in anii precedenti in suma de 920,5 mil. lei, ceea ce a condus la reducerea imprumuturilor de la BNM cu 9,5% in comparatie cu ianuarie-iulie 2006.

II. Evolutia sectorului real

Evolutia industriei in luna iulie 2007 denota o crestere a volumului productiei industriale cu 5,2% (in preturi comparabile) fata de iunie 2006, iar in ianuarie-iulie curent volumul productiei industriale a crescut cu 0,5% (in preturi comparabile). Volumul productiei fabricate de intreprinderile industriale pe toate formele de proprietate in ianuarie-iulie 2007 a constituit 13922,9 mil. lei (in preturi curente). Situatia din sectorul industrial este determinata preponderent de activitatea intreprinderilor din industria prelucratoare, carora le-au revenit 88,4% (in preturi comparabile) din volumul total de productie obtinut de intreprinderile mari cu activitati industriale principale. Aceste intreprinderi au realizat un volum de productie de 8566,9 mil. lei, in crestere cu 0,8% fata de perioada similara a anului trecut.

Industria alimentara si a bauturilor, fiind cea mai reprezentativa activitate in cadrul industriei prelucratoare, in 7 luni curent a obtinut un volum de productie cu 9,2% mai putin fata de 7 luni 2006 si detinind 35,7% din volumul productiei in totalul industriei, a influentat negativ cu 3,7% asupra indicelui general de productie in industrie. In acest domeniu au fost obtinute progrese la intreprinderile ce se ocupa cu: fabricarea uleiurilor si grasimilor (+35,9%), producerea, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne (+25,5%), fabricarea berii (+17,7%), fabricarea piinii si a produselor din patiserie (+6,8%), etc.

Ponderea productiei de vinuri a constituit 5,8% din volumul productiei industriale (in ianuarie-iulie 2006 – 11%). In perioada de raport volumul acestei productii a diminuat de circa 2 ori fata de perioada similara a anului 2006, influenta negativa fiind de 5,6% asupra indicelui general de productie in industrie. De asemenea a diminuat de 1,7 ori si volumul productiei intreprinderilor ce fabrica bauturi alcoolice distilate.

In expresie naturala intreprinderile din industria vinului au produs o cantitate de 4283,6 mii dal vinuri naturale din struguri (volum inferior de 2,2 ori fata de ianuarie-iulie 2006), alcool etilic – 177,7 mii dal (de circa 2,6 ori mai putin), vinuri ce au o concentratie de alcool mai mare de 15% - 526,6 mii dal (o diminuare de 2,2 ori), divin – 190,3 mii dal (de 2 ori mai putin) etc.

Dar, pe linga vinificatie, in ianuarie-iulie 2007 a scazut si volumul productiei altor ramuri din industria prelucratoare, precum: fabricarea de articole de imbracaminte; prepararea si vopsirea blanurilor - cu 5% (influenta negativa asupra indicelui general de productie in industrie fiind de 0,6%), fabricarea produselor din tutun – cu 9,3% (cauzind reducerea pe total industrie cu 0,2%), fabricarea de masini si echipamente – cu 10,4% etc. Aceasta situatie releva ca exista bariere sistematice care impiedica dezvoltarea industriei si transformarea acesteia intr-un sector competitiv. Printre acestea se numara uzura fizica si morala a capacitatilor de productie, deficitul resurselor umane cu pregatire avansata, accesul dificil la resurse creditare si la piete noi de desfacere.

Progresele obtinute in majoritatea sectoarelor industriei prelucratoare: fabricarea cimentului, varului si ipsosului - o majorare de 26,1%, fabricarea hirtiei si cartonului (+22,8%), industria chimica (+17,7%), fabricarea produselor textile (+12,9%), productia de articole din cauciuc si din material plastic (+9%), precum si cele din industria alimentara si a bauturilor mentionate mai sus, au compensat volumul diminuat (cu circa 624 mil. lei) al productiei de vinuri si de bauturi alcoolice distilate.

Pe parcursul perioadei ianuarie-iulie 2007 volumul productiei energiei electrice si termice, gaze si apa s-a micsorat cu 4,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut si a constituit 1362,1 mil. lei, influenta negativa fiind de 0,5% asupra indicelui general de productie in industrie Productia energiei electrice in expresie naturala a constituit 634,1 mil. kWh (volum inferior cu 9,5% fata de perioada respectiva a anului trecut). Consumul de energie electrica a fost asigurat, in mare parte, din contul importurilor. Concomitent, volumul productiei energiei termice a atins 1238 mii Gcal si a fost livrata cu 19% mai putin.

Agricultura. Conform datelor Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare recoltarea culturilor cerealiere si leguminoase de I grupa a fost finalizata, recolta globala constituind 628 mii tone (cu 36% mai putin fata de anul trecut) si productia medie – 13,4 q/ha. S-a recoltat un volum de 431,2 mii tone griu de toamna si primavara (cu 36% mai putin), orz de toamna si primavara – 134,6 mii tone (cu 33% mai putin). A fost treierata mazarea pentru boabe de pe suprafata de 17,6 mii ha, volumul total constituind 12,1 mii tone, iar productivitatea medie – 6,9 q/ha.

De mentionat este ca pina in prezent pe suprafata de 3 mii ha de tutun au fost recoltate 7,3 mii tone tutun de frunza verde (22,9% din recolta preconizata). In anul curent au fost sadite 3465 ha de plantatii pomicole, inclusiv: 1344 ha - specii samintoase, 1379 ha - simburoase, 724 ha plantatii de nuc si 18,0 ha de arbusti fructiferi. La situatia din 1 august 2007, erau recoltate fructe in volum de circa 19,8 mii tone, legume – 43,1 mii tone, cartofi timpurii – circa 8,9 mii tone si bostanoase – 13,4 mii tone.

In scopul asigurarii beneficiarilor funciari cu sortimentul necesar de produse de uz fitosanitar si al fertilizantilor, agentii economici licentiati in domeniu au importat, conform situatiei din 20 august curent, 2335 tone de pesticide si circa 42 mii tone fertilizanti.

In semestrul I 2007 activitatea investitionala a consemnat o crestere cu 38,4% fata de aceeasi perioada a anului 2006 a fluxului de investitii in capital fix*, volumul carora a constituit 4223,8 mil. lei. Cresterea a fost asigurata preponderent din contul mijloacelor proprii si mijloacelor investitorilor straini. Investitiile in capital fix finantate din contul bugetului de stat au crescut de 3,2 ori comparativ cu ianuarie-iunie 2006. Intreprinderile de transport feroviar, auto si aerian au transportat 9234,6 mii tone de marfuri in ianuarie-iulie al anului 2007, sau cu 14% mai mult fata de perioada similara a anului 2006. Parcursul marfurilor s-a micsorat cu 10,6%, insumind 2649,4 mil. tone - km.

In ianuarie-iulie 2007 din volumul total de marfuri transportate 72,2% au fost transportate cu mijloacele de transport feroviar, cantitatea carora a constituit 6668,9 mii tone si a reflectat o crestere de 10,5% in raport cu aceeasi perioada a anului 2006. Marfurilor incarcate in vagoane la statiile de cale ferata din tara si cele preluate de la caile ferate din restul lumii (cu exceptia tarilor CSI si tarile Baltice) le revine 31,3%. De serviciile transportului feroviar in primul semestru al anului 2007 au beneficiat 2,7 mil. pasageri sau cu 6,8% mai mult decit in perioada similara a anului 2006.

Volumul marfurilor transportate cu mijloacele de transport auto ale intreprinderilor auto a constituit 2472,9 mii tone si s-a majorat fata de ianuarie-iulie 2006 cu 23,3%. Cu autobuze si microbuze au fost transportati 59,4 mil. pasageri (cu 7,4% mai putin fata de ianuarie-iulie 2006).

Numarul persoanelor care au apelat la transportul aerian in ianuarie-iulie 2007 a constituit 230,2 mii pasageri, fiind in crestere cu 7,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Volumul de vinzari cu amanuntul comercializate in reteaua organizata de comert a crescut, in preturi comparabile, cu 13,1% fata de ianuarie-iulie 2006, insumind 8758 mil. lei. In structura vinzarilor cu amanuntul, cota marfurilor nealimentare a constituit 67,2%, comparativ cu perioada respectiva a anului trecut. O crestere considerabila in vinzari (69,7% din volumul total de vinzari in reteaua organizata de comert) au fost efectuate de intreprinderile din sectorul privat, ce au comercializat marfuri de consum in valoare de 6107,5 mil. lei (cu 14,7% mai mult fata de perioada similara a anului 2006). Volumul vinzarilor la organizatiile cu forma de proprietate mixta (cu participarea capitalului strain) si straina au crescut cu 12,7%, publica – cu 18,2%, iar mixta (publica si privata) a inregistrat o diminuare - cu 12,2%.

Din activitatea de servicii cu plata prestate populatiei de catre unitatile oficial inregistrate, in perioada ianuarie-iulie 2007 a rezultat o cifra de afaceri in suma de 5286,2 mil. lei, in crestere cu 5,9% (in preturi comparabile) comparativ cu aceeasi perioada a anului 2006. Cresteri ale volumului de servicii au obtinut agentii economici din aproape toate sectoarele: privat (+17,1%), mixt (public + privat) - (+4%) si public - (+2,8%). Insa, in acelasi timp, se observa o descrestere in sectorul mixt (cu participarea capitalului strain si straina) – cu 3,2%.

III. Comertul exterior

Comertul exterior** al Republicii Moldova in ianuarie-iunie 2007, a prezentat o serie de caracteristici dintre care amintim urmatoarele. Cresterea nominala a exporturilor, a fost de 27,6%, iar cea a importurilor de 38%.

Cresterea mai accentuata a importurilor de cit cea a exporturilor a generat majorarea deficitului comercial de 1,5 ori fata de deficitul comercial inregistrat in ianuarie-iunie 2006 si a constituit 1007,3 mil. dolari SUA. Structura deficitului releva, insa, ca aceasta se localizeaza cu precadere la resursele energetice si la bunuri pentru aprovizionarea industriei si celor de capital, care sustin procesele de restructurare, modernizare si crestere a economiei, potential generatoare de dezvoltare si noi locuri de munca. Evolutia diferentiata a exportului si importului pe zone geografice, a condus la o anumita distributie pe tari a deficitului comercial. Un fenomen important de semnalat este majorarea deficitului inregistrat cu tarile Uniunii Europene de 1,5 ori si CSI - de 1,4 ori, in conditiile in care ponderea acestora in total deficit este de aproape 42,9% si 35,4%, respectiv. Dintre tarile CSI cele mai mari deficite s-au inregistrat in cadrul schimburilor comerciale cu partenerii comerciali traditionali: Ucraina (222,8 mil. dolari), Federatia Rusa (132,8 mil. dolari). In cadrul relatiilor cu Uniunea Europeana cele mai mari deficite s-au inregistrat cu: Germania (108,1 mil. dolari), Romania (87 mil. dolari) si Italia (59,6 mil. dolari). Deficitul din cadrul relatiilor comerciale cu alte tari a crescut cu 36,6%, datorita majorarii deficitelor cu China (77,3 mil. dolari) si Turcia (55,9 mil. dolari).

Datorita ritmului de crestere superior al importurilor fata de cel al exportului gradul de acoperire a importurilor prin exporturi in ianuarie-iunie 2007 a inregistrat o descrestere semnificativa - pina la 37,2%, fata de 40,2% inregistrat in ianuarie-iunie 2006.

In ianuarie-iunie 2007 exporturile de marfuri au insumat 596,6 mil. dolari fiind in crestere cu 27,6% in comparatie cu ianuarie-iunie 2006. In mare parte aceasta crestere a fost sustinuta de o majorare mai semnificativa a exporturilor catre tarile Uniunii Europene in structura exporturilor pe grupe de tari, iar in structura exporturilor pe grupe de marfuri de un spor al exportului de materiale si articole textile, produse vegetale si metale comune, masini si aparate, echipamente electrice, grasimi si uleiuri vegetale, articole din piatra, ipsos, ciment, ceramica, sticla. De asemenea, in perioada de raport s-a inregistrat o imbunatatire a structurii exportului pe tari, aceasta s-a manifestat printr-o dispersare mai uniforma a fluxului de livrari, fiind evitata concentrarea excesiva pe o singura piata.

In semestrul I 2007 structura exporturilor pe grupe de marfuri a suportat schimbari esentiale. In volumul total al exporturilor s-a diminuat ponderea produselor agroalimentare pina la 38,1% in comparatie cu 48,9% in semestru I 2006. Aceasta descrestere s-a inregistrat, in special, ca rezultat al barierelor impuse la importul unor marfurilor agroalimentare din Moldova pe pietele traditionale de export, cit si din cauza rezultatelor foarte slabe a sectorului agricol, datorate conditiilor climaterice nefavorabile si dezvoltarii insuficiente a acestui sector din economie. Insa, in perioada de analiza au fost inregistrate majorari esentiale ale exportului productiei textile, de mobila, industriei sticlei, constructoare de masini si prelucrare a metalului, cit si a unor produse agroalimentare din categoria produselor vegetale, grasimilor si uleiurilor de origine animala sau vegetala si preparatelor din legume si fructe.

Exportul de materiale textile si articole din acestea, in perioada de referinta, a crescut cu 22,9% fata de ianuarie-iunie 2006 si a constituit 126,8 mil. dolari. In aceasta grupa de marfuri o pondere mai semnificativa (50,4%) o detin exporturile articolelor accesorii de imbracaminte, altele decit tricotate sau crosetate - in valoare de 63,9 mil. dolari (cu 18,2% mai mult in comparatie cu ianuarie-iunie 2006). Exporturile de materiale textile si articole din acestea au fost efectuate, in mare parte, catre tarile Uniunii Europene – 101,2 mil. dolari (79,8%), volumul exportat al carora catre aceste tari s-a majorat cu 25,1%.

Valoarea livrarilor de produse alimentare, bauturi si tutun in semestrul I 2007 a constituit 109 mil. dolari, fiind in descrestere cu 24,4% in comparatie cu semestrul I 2006. Exporturile acestei grupe de marfuri sint destinate in special tarilor CSI – 78,6 mil. dolari, insa cu o descrestere a volumului exportat de 33,8 mil. dolari in comparatie cu ianuarie-iunie 2006. Diminuarea exportului acestei grupe de marfuri se datoreaza, in special, intirzierii deblocarii exportului productiei vinicole pe piata Federatiei Ruse. Cota bauturilor alcoolice, fara alcool si oteturi in total export a diminuat de la 23,2% in ianuarie-iunie 2006 la 8,7% ianuarie-iunie curent si a constituit 52,2 mil. dolari. O pondere importanta in aceasta grupa de marfuri au avut-o, si, preparatele de legume si fructe, care au insumat 21,7 mil. dolari, volumul exportului acestora fiind in crestere cu 7,5 mil. dolari, in comparatie cu perioada similara a anului trecut. De mentionat, o crestere importanta de 10,1 mil. dolari la exportul zaharul si produsele zaharoase, care a insumat 17,4 mil. dolari, si o crestere a exportului cu 3,7 mil. dolari a tutunului si inlocuitorilor de tutun prelucrati, care a totalizat 9,2 mil. dolari.

In ianuarie-iunie 2007 produsele vegetale s-a majorat cu 35,2% si a insumat 79,8 mil. dolari. Aceasta crestere se datoreaza in special majorarii exportului de fructe cu coaja, proaspete sau uscate; mere, pere, gutui proaspete; griu si meslin, seminte de floarea-soarelui. De mentionat, exportul semintelor de floarea-soarelui s-a majorat de 2,5 ori, si a constituit in final 26,5 mil. dolari. Cea mai mare parte a produselor vegetale au fost realizate in tarile Uniunii Europene – 36,1 mil. dolari (45,3%), acest volum fiind in crestere cu 17,7%. De asemenea, o majorare importanta (de 2,3 ori) a volumului livrat de produse vegetale a fost inregistrat spre grupul altor tari, si a insumat 23,1 mil. dolari.

Exportul metalelor comune si articolelor din acestea a insumat 54,9 mil. dolari in semestrul I 2007, majorindu-se de 2,7 ori in comparatie cu semestrul I 2006. In cadrul acestei grupe de marfuri o crestere semnificativa a volumului exportat, de 2 ori s-a inregistrat la exportul aluminiului si articolelor din aluminiu, atigind suma de 18,2 mil. dolari (deseuri si resturi de aluminiu – 4,5 mil. dolari si produse din aluminiu – 13,6 mil. dolari). In grupa de marfuri fonta, fier si otel s-a remarcat exportul de deseuri si resturi de fonta, fier si otel – 7,4 mil. dolari si exportul barelor si tijelor din fonta sau din oteluri nealiate – 9,7 mil. dolari, astfel aceasta grupa de marfuri a inregistrat o crestere de 4,8 ori si a insumat 17,3 mil. dolari. O crestere importanta de 6,2 ori a volumului exportat s-a inregistrat si la grupa de marfuri cupru si articole din cupru, atingind nivelul de 7,8 mil. dolari, in cadrul acestei grupe s-a remarcat exportul deseurilor si resturilor de cupru (7,7 mil. dolari). In acelasi timp exportul articolelor din fonta, fier sau otel a atins nivelul de 6,3 mil. dolari cu o crestere de 2,3 ori, iar exportul articolelor diverse din metale comune a insumat 3,2 mil. dolari, fiind in crestere de 4,8 ori, aici remarcindu-se exportul dopurilor, capacilor, capsulelor pentru sticle (2,6 mil. dolari), 90,1% din acestea fiind livrate spre Rusia. Cel mai semnificativ export al acestor produse s-a inregistrat spre statele Uniunii Europene - 60,9%, iar spre tarile CSI - 38,1% din totalul acestor marfuri.

Volumul exportului de masini si aparate, echipamente electrice in ianuarie-iunie curent a crescut de 1,6 ori in comparatie cu ianuarie-iunie 2006, si a constituit 38,3 mil. dolari. Statelor CSI le-au revenit 47,1% din aceste livrari. In aceasta grupa de marfuri, exporturile cele mai semnificative au fost ale masinilor si aparatelor pentru prepararea fructelor si legumelor, care au insumat 4,1 mil. dolari, precum si exportul firelor, cablurilor si altor conductoare electrice izolate, cablurilor si firelor optice, in suma de 5,4 mil. dolari, in crestere cu 4,4 mil. dolari in comparatie cu perioada de referinta a anului trecut.

In semestrul I 2007 exportul grasimilor si uleiurilor animale sau vegetale a constituit 28,2 mil. dolari, datorita majorarii volumului exportat de 1,9 ori. Cele mai importante livrari au fost facute catre tarile Uniunii Europene - 50% din exportul ecestora. In perioada de referinta exportul uleiului din seminte de floarea-soarelui, de sofranas, de bumbac si fractiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic s-a majorat cu 12,8 mil. dolari si a insumat 26,1 mil. dolari, in special datorita cresterii exportului acestui produs catre Romania de 1,7 ori.

Volumul exportului de produse minerale in ianuarie-iunie 2007 a constituit 23,1 mil. dolari, volum superior celui inregistrat in perioada similara a anului trecut de 1,9 ori, aceasta crestere se datoreaza in special majorarii exportului de sare, sulf, ipsos, var si ciment, care a insumat 20,2 mil. doalri.

In ianuarie-iunie curent volumul exporturilor de articole din piatra, ipsos, ciment, ceramica, sticla si din materiale similare a crescut de 1,9 ori in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2006 si a constituit 21,7 mil. dolari. Cea mai mare parte a livrarilor acestor produse sint destinate tarilor CSI – 11,1 mil. dolari, precum si statelor Uniunii Europene – 10,2 mil. dolari.

Volumul exportului incaltaminte, palarii, umbrele si articole din acestea a crescut cu 3,5% in comparatie cu ianuarie-iunie 2006 si a constituit 18,9 mil. dolari. Majoritatea livrarilor acestor produse sunt destinate tarilor Uniunii Europene (18,5 mil. dolari). In cadrul acestei grupe de marfuri cea mai importanta crestere a fost inregistrata la exportul incaltamintei cu fete din piele naturala cu 3,8 mil. dolari (sau 41,2%), si a insumat 13 mil. dolari.

In semestrul I 2007 importurile de marfuri au insumat 1603,9 mil. dolari SUA, majorindu-se cu 38% fata de perioada similara a anului 2006. Majorarea volumului de marfuri importate este sustinuta, preponderent, de necesitatile de dezvoltare al sectorului real al economiei, sporirea consumului agentilor economici si populatiei, si de cresterea preturilor la resursele energetice pe piata mondiala, care au determinat cresterea volumului importului de combustibili minerali, petrol si produse rezultate din distilarea acestora cu 50,3 mil. dolari.

Analizind structura importurilor pe grupe de marfuri se constata ca produsele minerale au avut cea mai importanta pondere in total import, insa majorarea volumului importat al acestora n-au avut un impact atit de mare asupra cresterii volumului total de importuri. De mentionat, cele mai importate cresteri ale importurilor s-au inregistrat la metale comune si articole din acestea, care au influentat cresterea importurilor cu 7,2%; masini si aparate, echipamente electrice; produse chimice; mijloace si materiale de transport, acestea fiind destinate in special capitalizarii economiei. Totodata, majorarea importului produselor destinate preponderent consumului individual este sustinut de remitentele din afara si a contribuit la cresterea importurilor produselor alimentare, bauturilor si tutunului, materialelor textile si articolelor din acestea, produselor farmaceutice, etc.

Volumul produselor minerale importate (combustibil, energie electrica etc.) in semestru I 2007 a insumat 350,2 mil. dolari, majorindu-se cu 16,6% fata de semestrul I 2006. Produsele minerale au fost importate, in general, din tarile CSI (72,3%), valoarea importului acestor produse fiind in crestere cu 13,4% in comparatie cu ianuarie-iunie 2006. Cresterea volumului importului de produse minerale, consumul carora, in totalitate, este acoperit prin import, se datoreaza majorarii preturilor resurselor energetice pe piata mondiala.

Comparativ cu semestrul I 2006, volumul importat de masini si aparate, echipamente electrice s-a majorat cu 48,4%, insumind 218,7 mil. dolari. Masinile si aparatele, echipamentele electrice in ianuarie-iunie curent au fost importate, in mare parte, din tarile Uniunii Europene - in suma de 123,3 mil. dolari.

Volumul importurilor de metale comune si articole din acestea a crescut in perioada de referinta de 2 ori, totalizind, astfel, 167,4 mil. dolari. In perioada respectiva a anului trecut cele mai importante importuri ale acestor produse se faceau din tarile CSI, iar in semestrul I 2007, preponderent, aceste importuri au fost efectuate din tarile Uniunii Europene (80,4 mil. dolari).

Volumul produselor chimice importate in ianuarie-iunie curent a constituit 155,3 mil. dolari, fiind in crestere comparativ cu ianuarie-iunie 2006 de 1,5 ori. Cea mai mare parte a cestor importuri se face din tarile Uniunii Europene (86,6 mil. dolari).

Materialele textile si articole din acestea in ianuarie-iunie 2007 au fost importate in suma de 119,4 mil. dolari, cu 26,6% mai mult in comparatie cu ianuarie-iunie 2006. Ponderea importurilor din Uniunea Europeana a acestor marfuri este de 62,9% si din grupa altor tari de 33,3%.

Volumul importului de mijloace si materiale de transport in semestrul I 2007 a constituit 110,5 mil. dolari, fiind in crestere de 1,8 ori in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2006. Aici se remarca importul de vehicule terestre, parti si accesorii ale acestora, care constituie 104,9 mil. dolari. Cel mai semnificativ import al acestor produse s-a facut din statele Uniunii Europene (59,1 mil. dolari).

Importurile de produse alimentare, bauturi si tutun in perioada de analiza au constituit 96,8 mil. dolari, fiind in crestere cu 23,2% in comparatie cu ianuarie-iunie 2006. In aceasta grupa de marfuri trebuie de remarcat importul tutunului si inlocuitorilor de tutun prelucrati, care s-a marit in perioada de referinta cu 48,7% si a constituit 28,5 mil. dolari. Importul produselor alimentare, bauturii si tutunului in cea mai mare parte s-a efectuat din statele CSI (60 mil. dolari).

Ponderea materialelor plastice, cauciucului si articolelor din acestea in total import a fost de 5,9% in perioada de analiza. Volumul importului acestor produse a crescut cu 36,6% in comparatie cu ianuarie-iunie 2006 si a constituit 94,8 mil. dolari. Cea mai mare parte a acestor importuri au fost facute din tarile Uniunii Europene – 48,5 mil. dolari.

In semestrul I 2007 volumul importurilor produselor vegetale s-a majorat cu 28,4% si a constituit 57,4 mil. dolari. Furnizorii principali ale acestor produse au fost tarile Uniunii Europene (27,2 mil. dolari).

IV. Sfera sociala

Salariul mediu lunar al unui salariat din economia nationala in ianuarie-iulie 2007 a constituit 1939 lei si s-a majorat cu 23% fata de perioada similara a anului 2006. Salariul real a crescut cu 10,4%.

In luna iulie 2007 salariul mediu lunar a fost de 2144 lei (cu 22,2% mai mare fata de iulie 2006). In sectorul bugetar salariul mediu a constituit 1770 lei, in sectorul real – 2308 lei. Sub nivelul salariului mediu pe economia nationala este salariul in domeniul agriculturii, economiei vinatului si silviculturii – 1050 lei, invatamint – 1352 lei, alte activitati de servicii colective, sociale si personale – 1514 lei, hoteluri si restaurante – 1625 lei, sanatatii si asistentei sociale – 1803 lei.

Conform standardelor Biroului International al Muncii (BIM), numarul somerilor* in trimestrul I al anului 2007 a fost de circa 72 mii. Durata medie a somajului a fost de 19 luni. Din numarul total al somerilor, in perioada vizata, fiecare al treilea se afla in somaj 12 luni si mai mult si fiecare al cincilea – 24 luni si mai mult, iar 26,5% faceau parte din categoria tinerilor (15-24 ani). Rata somajului (proportia somerilor BIM in populatia activa) la nivel de tara a inregistrat valoarea de 5,7%

De la inceputul anului curent la oficiile fortei de munca au fost inregistrati 31,7 mii someri, cu 2,2% mai putini decit numarul acestora inregistrati in ianuarie-iulie 2006. In cimpul muncii au fost plasati 13,7 mii someri sau cu 7,9% mai multi fata de perioada respectiva a anului trecut. Din numarul somerilor inregistrati au beneficiat de ajutor de somaj circa 4,0 mii persoane, numarul acestora fiind in crestere cu 35,6%. Marimea medie a ajutorului de somaj in ianuarie-iulie 2007 a constituit 532,8 lei, marcindu-se o crestere de 12,2% fata de ianuarie-iulie 2006.

Sursa: Ministerului Economiei şi Comerţului

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus