Trimite e-mail | Printeaza
Politic
05.09.2007

Procedurile de obtinere a cetateniei romane se simplifica

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Justiţie, guvernul a aprobat Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Legii cetăţeniei. Prin Ordonanţa de urgenţă guvernul ar urmări, se spune în comunicat, "simplificarea procedurilor de acordare, redobîndire şi retragere a cetăţeniei române, reducerea termenelor în care cererile referitoare la cetăţenie sînt soluţionate şi facilitarea schimbului de informaţii între solicitanţi şi autorităţi".

În prezent, cererile referitoare la cetătenie sunt solutionate de o Comisie formată din judecători de la Tribunalul Bucuresti, care nu pot efectua aceasta activitate cu caracter permanent, fiind implicati si în activitatea de judecată, la instantă. Comisia se întruneste o dată sau de două ori pe săptămână.

Prin ordonantă se modifică componenta Comisiei pentru cetătenie, care va fi formată din consilieri juridici asimilati magistratilor, din Ministerul Justitiei.

Odată cu componenta se va modifica si modul de lucru al comisiei. Noua comisie va lucra cu caracter permanent, întrunindu-se, dacă e nevoie, de 5 ori pe săptămână.   În prezent, acordarea cetăteniei se face la propunerea Ministerului Justitiei, prin Hotărâre de Guvern, care presupune o procedură complexă de elaborare si de avizare, care durează săptămâni, si chiar luni.

Potrivit ordonantei, acordarea cetăteniei se va face prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Comisiei pentru cetătenie.

Ordinul ministrului justitiei va putea fi contestat în contencios administrativ. În scopul facilitării accesului la instantă a solicitantilor, acestia vor putea ataca ordinul la curtea de apel în raza teritorială unde îsi au resedinta.  Potrivit actualei legi, în cazul în care nu sunt depuse toate actele doveditoare, Comisia invită petitionarul pentru completarea actelor, iar neprezentarea nejustificată a acestuia la două termene consecutive atrage respingerea cererii ca nesustinută.

Potrivit ordonantei, petitionarul va putea completa dosarul prin corespondentă, fără a fi nevoie să se prezinte la Comisie, în termen de 6 luni de la primirea unei solicitări în acest sens.

Ordonanta prevede, de asemenea, scurtarea, de la 6 luni la maxim 3 luni, a termenului în care se depune jurământul de credintă fată de România.

Astfel, cetătenia se va dobândi la data depunerii jurământului de credintă fată de România, ceremonie ce se va organiza în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial, partea I, a ordinului ministrului justitiei de acordare a cetăteniei. Proiectul reglementează, de asemenea, situatiile speciale ale persoanelor care nu pot depune jurământul de credintă din cauza unui handicap permanent sau a unei boli cronice, si care obtin astfel cetătenia română de la data publicării în Monitorul Oficial a ordinului ministrului justitiei de acordare a cetăteniei (si nu de la data depunerii jurământului).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus