Trimite e-mail | Printeaza
26.07.2007

Serviciul de presă al Preşedintelui Republicii Moldova

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a întîlnit cu reprezentantul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) în Republica Moldova, Maria Kadlecikova.

În cursul întrevederii au fost discutate mai multe aspecte legate de situaţia creată în agricultura ţării noastre în urma secetei catastrofale din anul curent şi posibilităţile de atenuare a consecinţelor acestui fenomen natural. 

Preşedintele a menţionat că în prezent autorităţile statului sînt preocupate de identificarea unor soluţii pentru asigurarea neîntreruptă a populaţiei cu pîine şi a securităţii alimentare în întregime - pînă la obţinerea unei noi recolte din roada anului viitor, precum şi de pregătire a sectorului agroindustrial către sezonul agricol 2008. 

La rîndul său, Maria Kadlecikova a spus că un grup de experţi ai FAO au efectuat o analiză prealabilă a situaţiei din agricultura Republicii Moldova, calificînd drept dezastruoasă starea de lucruri creată în urma secetei. Potrivit constatării experţilor, efectele negative ale calamităţii naturale au fost agravate de parcelarea excesivă a suprafeţelor agricole, fapt care nu permite utilizarea pe terenurile respective a unui sistem  agrotehnologic complex şi, prin urmare, conduce la diminuarea calităţii şi a rezistenţei solului.

Reprezentantul FAO în Republica Moldova a subliniat că organizaţia în cauză va acorda o atenţie prioritară Republicii Moldova, precizînd că peste două săptămîni cea de-a doua misiune a experţilor FAO va vizita ţara noastră pentru a efectua o analiză mai profundă a situaţiei create în agricultură şi va propune măsuri concrete de depăşire a crizei.

Printre acţiuni operative  pe care FAO le va realiza în acest scop, Maria Kadlecikova a menţionat măsurile de asigurare a securităţii alimentare a populaţiei şi de pregătire către semănatul de toamnă.

Potrivit Reprezentantului FAO, în perspectivă, se impune  modificarea radicală a întregului sistem agrotehnologic din ţară, în vederea adaptării sectorului agrar la noile condiţii climaterice. În special, Maria Kadlecikova s-a referit la necesitatea utilizării asolamentelor, a materialului semincer autohton şi a îngrăşămintelor organice, la extinderea suprafeţelor irigate, alte elemente ale sistemului agrotehnologic.   

Maria Kadlecikova a subliniat că Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie va susţine apelul lansat de autorităţile Republicii Moldova potenţialilor donatori pentru atragerea resurselor în vederea depăşirii crizei din agricultură şi asigurării securităţii alimentare a statului. 

Reprezentantul FAO i-a transmis şefului statului un studiu realizat de Banca Mondială şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie în domeniul administrării riscurilor naturale în agricultură.

2007-07-26

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus