Trimite e-mail | Printeaza
Economie
17.07.2007

Exportul producţiei din Transnistria în UE s-a majorat cu 17,4% de la începutul anului

Volumul exportului în ţările Uniunii Europene s-a majorat deoarece Uzina Metalurgică de la Râbniţa  a iniţiat exportul producţiei siderurgice în ţările UE (care la moment constituie 35 % din volumul exportului producţiei respective). De asemenea, potrivit datelor Ministerului Reintegrării, un alt motiv al creşterii exporturilor transnistrene către UE este aderarea în 2007 a României şi Bulgariei (cărora le revenea aproximativ 8 % din volumul exportului din regiune) la UE. Totodată, o altă explicaţie a majorării indicatorilor la export este majorarea numărului agenţilor economici care practică exportul în ţările UE de la 9 în 2005 până la 19 în 2007 şi a numărului declaraţiilor vamale perfectate pentru import  - de la 250 în luna ianuarie 2007 până la 650 în iunie 2007.Potrivit datelor Ministerului Reintegrării, volumul exportului producţiei din regiunea transnistreană în perioada  ianuarie – iunie 2007 s-a majorat în comparaţie cu perioada respectivă a anului 2005 cu 3 % şi de 2 ori faţă de semestrul I al anului 2006. Totodată, volumul importului de către agenţii economici din regiunea transnistreană în lunile ianuarie - iunie 2007 declarat organelor vamale ale Republicii Moldovei a fost estimat la 657,2 mil. lei  şi constitue doar 13,4% din volumul importului din perioada respectivă a anului 2005 (4900 mil. lei).Din anul 2004 până la moment structura exportului, din regiunea transnistreană,  după categoria de mărfuri rămâne neschimbată  şi este determinată de 6 grupuri principale de mărfuri. Trei categorii de mărfuri (produsele siderurgice, producţia din industria uşoară şi producţia din industria prelucrătoare de maşini şi electrotehnice) alcătuiesc la moment 92 % din volumul total al exportului.În structura exportului după regiuni predomină următoarea producţie: ţările CSI – produse siderurgice, mărfuri din industria prelucrătoare de maşini şi electrotehnice şi energia electrică  care constituie - 95% ; ţările Uniunii Europene – mărfuri din industria uşoară şi producţia siderurgică care constituie - 95%; ţările Europei Centrale şi de Est –  mărfuri din industria uşoară care constituie - 90%; alte ţări  – mărfuri din industria uşoară - 85%.În structura exportului după categoriile de mărfuri este o tendinţă de creştere a cotei produselor siderurgice, produse la Uzina Metalurgică Moldovenească: de la 61,3 %  în 2004 până la 68,8 % în perioada ianuarie – iunie  2007. În structura exportului cota producţiei respective constituie  aproximativ 70 %.  Din 2005 până în iunie 2007 ponderea producţiei siderurgice  în exportul total a crescut cu 4,7 puncte procentuale faţă de anul 2005, a producţiei din industria uşoară cu 1,6 %, iar a producţiei din industria prelucrătoare de maşini şi electrotehnice cu 1,3 %, fiind scăzută ponderea celorlalte categorii de producţie.În anul 2007 încă 2 întreprinderi mari din regiunea transnistreană au iniţiat operaţiunile de  export. În luna ianuarie a.c. Staţia Electrică de la Kuciurgani, perfectând documentele necesare în organele statele ale Republicii Moldova  a reluat exportul energiei electrice în Federaţia Rusă. În luna mai 2007 Combinatul de ciment din Râbniţa a iniţiat exportul producţiei în ţările CSI şi UE.Totodată, numărul ţărilor importatoare a producţiei din regiunea transnistreană s-a redus - de la 70 (2005) până la 50 în 2007. Reducerea numărului ţărilor importatoare a producţiei din regiunea transnistreană este determinată de reorientarea exportului producţiei de către Uzina Metalurgică Moldovenească. Însă,   ca şi în anii precedenţi,  la 9 din ele (Federaţia Rusă, Ucraina, Germania, Italia, Polonia, Romînia, Slovacia, Bulgaria şi Turcia) le revine 2/3 din volumul total al exportului. În anii 2005- 2006 producţia întreprinderii menţionate se exporta în 19 ţări ale lumii, inclusiv în ţările Africii de Nord şi Canada. În 2007 producţia UMM se exportă în ţările CSI (63,4 %) şi UE (33,8 %). Astfel, tendinţele conturate în 2005 de schimbare a vectorului exportului în ţările CSI şi UE (73 % din volumul total), sunt în creştere şi au atins cota de 93 % în perioada ianuarie – iunie 2007. Ministerul Rentegrării menţionează că creşterea indicatorilor activităţii economice externe a agenţilor economici din regiunea transnistreană  demonstrează univoc eficienţa mecanismului existent de efectuare a operaţiunilor de import/export introduse în martie 2006. Perfectând prin intermediul organelor abilitate ale  RM actele vamale la export, în orice ţară a lumii conform cerinţelor  OMC  altor convenţii şi tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte, agenţii economici din regiunea transnistreană se bucură de  aceleaşi facilităţi, ca şi ceilalţi agenţi economici din ţară.În primele 6 luni   2007, Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova a luat la evidenţă 70 agenţi economici din regiunea transnistreană, inclusiv la evidenţă provizorie  cu atribuirea codului IDNO - 51 agenţi economici (total 205), iar la evidenţă permanentă – 19 agenţi economici (total 133). În total la moment sunt înregistraţi provizoriu şi permanent 338 agenţi economici.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus