Trimite e-mail | Printeaza
Granturi si burse
27.06.2007

Bulgaria oferă cetăţenilor Republicii Moldova 56 burse de studii în instituţiile de învăţământ superior de stat

În conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul învăţământului şi ştiinţei din Bulgaria, Guvernul de la Sofia oferă pentru anul de studii 2007 - 2008 50 burse pentru cetăţenii Republicii Moldova de naţionalitate bulgară, inclusiv, 5 burse pentru specialitatea "Arte"; 5 burse cetăţenilor de alte etnii, cu excepţia celor de etnie bulgară şi o bursă pentru studii postuniversitare cetăţenilor Moldovei de alte etnii decât cea bulgară.  

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei al Moldovei, admiterea la studii universitare se efectuează în bază de concurs. Solicitanţii la specialităţile din domeniul - arte vor susţine probe de aptitudini în instituţiile de învăţământ din Bulgaria. La concursul de admitere se pot înscrie, absolvenţi ai liceelor, şcolilor medii de cultură generală, colegiilor, cu excepţia celor 5 burse (pentru cetăţenii Republicii Moldova de alte etnii, diferită de etnia bulgară) la care se pot înscrie doar deţinătorii diplomei de bacalaureat. Depunerea actelor pentru cele 5 burse destinate cetăţenilor Republicii Moldova de alte etnii va avea loc în perioada 2-16 iulie la specialităţile: relaţii economice internaţionale, jurnalistică, arheologie - USM; aviatică, tehnologia păstrării şi industria biotehnologică - UTM. Pentru bursele oferite cetăţenilor Republicii Moldova de etnie bulgară concursul se va desfăşura în incinta Universităţii Pedagogice de Stat „I.Creangă” din Chişinău (str. I.Creangă, 1) după cum urmează: Depunerea actelor de către candidaţi - 25 - 29 iunie 2007.Pentru participare la concurs candidaţii vor depune următoarele documente: •    Cerere; •    actul de studii, originalul şi copia legalizată notarial (în cazul cînd absolvenţii anului 2007 nu dispun de actul de studii, prezintă un certificat de absolvire a instituţiei de învăţămînt şi situaţia şcolară); •    adeverinţa de naştere, originalul şi copia legalizată notarial; •    buletinul de identitate, originalul şi copia legalizată notarial; •    CV în limba bulgară; •    certificatul medical - tip (nr.086-u); •    5 fotografii 3x4 cm, color.

Probele de concurs se organizează sub formă de testare şi se susţin în perioada:

•    30 iunie 2007 - testare la limba bulgară; •    1 iulie 2007 - testare la disciplina de specialitate.Actele pentru studii postuniversitare se vor depune la Ministerul Educaţiei şi Tineretului în perioada 2-16 iulie curent. Informaţii suplimentare la tel: 23-80-61, 23-24-15 (minister).

 Locuri Bulgaria

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus