Trimite e-mail | Printeaza
23.06.2007

Alocuţiunea dlui Viktoras Muntianas Preşedintele Parlamentului Republicii Lituania

Stimate Domnule Preşedinte, Stimaţi colegi parlamentari,

Am onoarea şi plăcerea de a efectua o vizită în ţara Dvs ospitalieră şi de a mă adresa  unei asemenea asistenţe înalte. Ţin să-i mulţumesc foarte mult Preşedintelui Marian Lupu pentru invitaţie şi pentru că mi-a acordat posibilitatea de a ţine un discurs în faţa Parlamentului Dvs.

Necătînd la o distanţă geografică considerabilă dintre Lituania şi Moldova, legăturile noastre istorice sînt foarte apropiate. Ele s-au stabilit şapte sute de ani în urmă şi s-au consolidat pe cîmpul de luptă Grűnwald în 1410 unde poporul moldovenesc a luptat cot la cot cu lituanienii, polonezii împotriva cruciaţilor. Aceste relaţii s-au menţinut de-a lungul anilor. 

Sovietul Suprem al Moldovei a luat decizia de a recunoaşte restabilirea statului independent Lituania în mai 1990, acordîndu-i astfel susţinerea sa în timpul blocadei economice a Lituaniei. Desigur, noi nu am uitat acest lucru, cu atît mai mult că înţelegem ce însemna exprimarea solidarităţii cu republica neascultătoare, ţinînd seama că voi încă eraţi în componenţa Uniunii Sovietice. Aceasta a fost o exprimare a aspiraţiei ambelor noastre naţiuni spre libertate. Ţările noastre iarăşi au un scop comun – aspirăm să aparţinem unei lumi deschise, sigure şi democratice în care toate statele, mici şi mari, sînt egale, în care se respectă drepturile şi libertăţile omului şi în care gîndul creativ are toate posibilităţile de a se dezvolta liber. 

Calitatea de membru al UE şi OTAN acordă Republicii Lituania noi oportunităţi de a-şi dezvolta relaţiile bilaterale bune cu Republica Moldova şi de a promova legăturile economice şi culturale. Cred că am dreptate afirmînd că naţiunile noastre se înţeleg reciproc şi prin urmare, este uşor de stabilit un dialog şi sîntem bucuroşi de a ne vizita unul pe altul. Oamenii de afaceri din Lituania investesc în mod activ în ţările străine şi caută noi oportunităţi. Moldova constituie o piaţă potenţial interesantă pentru businessul lituanian. Ei au nevoie de mai multă informaţie despre mediul vostru investiţional. Pe de altă parte, văd o mulţime de oportunităţi de afaceri neutilizate, şi nici una dintre părţi nu este satisfăcută de o asemenea situaţie. Trebuie să conlucrăm în vederea schimbării acesteia. În afara de contactele pe care le întreţinem deja, Parlamentul Lituaniei doreşte să dezvolte şi relaţiile parlamentare. Menţionez cu bucurie intensificarea dialogului dintre grupurile noastre de cooperare interparlamentară şi schimbul de vizite.  

Cunoaştem obiectivul vostru strategic de a deveni membru al Uniunii Europene şi puteţi miza pe susţinerea noastră puternică. Sîntem deja gata să demonstrăm acest lucru nu numai prin cuvinte ci şi prin fapte. Vă pot asigura de la această tribună că Lituania este partenerul Republicii Moldova care reaminteşte în permanenţă Uniunii Europene despre problemele Moldovei şi încearcă să caute căi întru soluţionarea lor.

Cheia spre apropierea Republicii Moldova de UE se află în ţara Dvs – trebuie să depuneţi toate eforturile pentru implementarea deplină şi oportună a Planului de Acţiuni UE-RM, precum şi absorbirea transparentă a sprijinului financiar acordat de UE. Aceasta nu este atît de simplu pe cît se pare. Cunoaştem acest lucru din propria noastră experienţă. Ceea ce trebuie pentru ameliorarea situaţiei mijloacelor de informare în masă şi drepturilor omului, combaterii corupţiei nu sînt resursele financiare, ci voinţa politică.  

În Moldova deja s-a terminat procesul alegerilor locale. Menţionăm cu bucurie că observatorii internaţionali recunosc că runda a doua a alegerilor corespunde în mare parte standardelor internaţionale. Alegerile municipale constituiau un test important de democraţie şi rezultatul lor este semnificativ pentru Moldova pe calea ei spre Europa. Împreună noi trebuie să căutăm căi noi de consolidare a relaţiilor voastre cu UE după expirarea în 2008 a Acordului de Parteneriat şi Cooperare. În primul rînd, trebuie să vă asiguraţi că instituţiile democratice s-au înrădăcinat în ţara voastră. 

Stimate Domule Preşedinte,

Moldova urmează o cale de reforme economice şi sociale dificile, însă inevitabile. Iarăşi mă voi adresa la experienţa mea – ele merită să fie făcute, deoarece mai devreme sau mai tîrziu ele vor da roada aşteptată. Credem că reformele voastre consecvente vor apropia Republica Moldova de UE, iar Consiliul Europei va încheia mai repede procedura sa de monitorizare. 

Lituania, cu experţii săi şi cunoştinţele sale, doreşte să ofere Republicii Moldova asistenţa sa eficientă – anume pe care am primit-o într-o oarecare măsură din partea ţărilor Europei de Nord. Conştientizînd rolul său în implementarea Politicii Europene de Vecinătate, Parlamentul Lituaniei a constituit Centrul de cooperare parlamentară însărcinîndu-l să creeze condiţiile pe cît posibil de bune pentru efectuarea schimbului de experienţă dintre Ucraina, Moldova, ţările Caucazului de Sud, Lituania şi alte state membre ale UE. Un parlament puternic, tradiţiile şi cultura de partid constituie pietre de temelie ale unui stat democratic. Asemenea lucruri nu se întîmplă peste noapte, ci constituie rezultatul unui proces de dezvoltare îndelungat, la care, sperăm, Centrul de cooperare parlamentară va aduce o contribuţie utilă. Cînd vom întocmi programul de acţiuni al acestuia, noi vom ţine cont la maximum de priorităţile Republicii Moldova şi ale altor ţări participante.    Salutăm progresul făcut de Republica Moldova în obţinerea preferinţelor comerciale autonome ale UE, menite să faciliteze exporturile occidentale ale Moldovei şi prin urmare, să accelereze dezvoltarea ei economică. În viziunea noastră, creşterea comerţului bilateral implică relaţii mai apropiate întru beneficiul reciproc dintre Republica Moldova şi UE. Şi aceasta constituie un factor semnificativ în realizarea obiectivului vostru strategic.   Contactele directe cu cetăţenii şi businessul UE trebuie să fie un alt imbold pentru progresul vostru, care este posibil prin crearea condiţiilor favorabile pentru a călători în UE. De aceea, salutăm acordurile de facilitare a regimului de vize şi de readmisie dintre UE şi Republica Moldova parafate pe 25 aprilie. Sîntem convinşi că acordurile vor fi aprobate, vor intra în vigoare la timp şi vor deschide mai larg uşa Uniunii Europene pentru cetăţenii Republicii Moldova. Notăm cu satisfacţie deschiderea Centrului Comun de Eliberare a Vizelor la Chişinău.   

Stimaţi deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova,

Lituania este un suporter puternic al suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Ca şi UE în ansamblu pledăm pentru un dialog deschis şi clar pentru partenerii UE dintre părţile interesate. Aşteptăm reluarea negocierilor multilaterale pe marginea soluţionării conflictului transnistrean şi încheierea acestora prin găsirea unor soluţii constructive. Vă pot asigura că întru realizarea acestui scop se depun eforturi consecvente, deoarece cazul Transnistriei se află pe agenda UE.

Lituania este convinsă că Rusia trebuie să îndeplinească completamente angajamentele sale de la Istambul şi să retragă forţele sale armate de pe teritoriul Republicii Moldova. Partenerii noştri europeni şi transatlantici sînt de aceeaşi părere. Pacificarea trebuie să fie internaţionalizată în Moldova, iar misiunea de pe loc trebuie să se conformeze principiilor internaţionale de pacificare. Pledăm pentru căutarea pe viitor a unor soluţii durabile.

În încercarea sa de a atrage mai multă atenţie a UE asupra Moldovei şi problemelor regionale, Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei sugerează ca la Chişinău să se desfăşoare un seminar internaţional informal cu privire la viitorul regiunii. Permiteţi-mi să adaug o remarcă personală precum că reuniunile de acest gen în cadrul cărora se întrunesc politicieni şi diplomaţi cunoscuţi pe plan internaţional au loc regulat în Lituania. Fiind regulate, ele oferă părţii recipiente posibilitatea de a prezenta ţara sa delegaţilor, precum şi de a plasa ţara în contextul unui dialog internaţional actual şi al unui proces de luare a deciziilor. Consider că anume de aceasta aveţi nevoie. 

Acum permiteţi-mi să continui subliniind importanţa cooperării regionale pentru integrarea Republicii Moldova în UE. Cooperarea regională promovează încrederea între ţările vecine şi acordă statelor o şansă mai bună de a-şi urmări interesele, fapt clar demonstrat prin cooperarea fructuoasă dintre Moldova şi Ucraina în cadrul controlului la frontiera comună. 

Prin urmare, salutăm angajarea Republicii Moldova în Organizaţia GUAM pentru Democraţie şi Dezvoltarea Economică, Comunitatea Opţiunii Democratice şi Organizaţia de Cooperare Economică la Marea Neagră. Credem că noua iniţiativă a Comisiei Europene, Sinergia Marea Neagră, menită să consolideze cooperarea dintre regiunea Mării Negre şi Uniunea Europeană, este în special importantă şi salutabilă. Merită de remarcat că această iniţiativă prevede preluarea experienţei acumulate în cadrul parteneriatului Dimensiunii de Nord şi finanţării programelor comune. Sinergia Marea Neagră trebuie să fie un supliment efectiv la formatele de cooperare existente în prezent şi să promoveze stabilitatea şi dezvoltarea în regiune.    

Aş vrea să închei afirmînd că statul Republica Moldova şi poporul acestuia vor fi puse încă la mai multe încercări. Totuşi, obiectivele clare şi eforturile consecvente de susţinere şi asistenţă întreprinse împreună cu prietenii voştri, vor duce Moldova la realizarea scopului ei, adică, vă va aduce înapoi în familia popoarelor europene. Vă doresc succese în realizarea acestui obiectiv cît de curînd posibil.  

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Chişinău, 22 iunie 2007

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus