Trimite e-mail | Printeaza
22.06.2007

Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova

Siguranţa operării aeronavelor civile reprezintă condiţia esenţială a existenţei şi dezvoltării aviaţiei mondiale, în acest sens, Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale depunînd eforturi în crearea şi implementarea unor standarde unice, obligatorii pentru toate statele membre.Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova, conştientă de importanţa adoptării şi aplicării acestor standarde, a dezvoltat un sistem de reglementare coerent şi compatibil cu sistemul unic legislativ european, ceea ce trebuie să confere garanţia că operarea aeronavelor civile înregistrate în ţara noastră este sigură.În ultimii ani, deşi bine reglementată, aviaţia civilă moldovenească s-a confruntat cu o serie de neconformităţi ca urmare a nerespectării reglementărilor, pe de o parte şi respectiv ca urmare a lipsei unui control eficient, determinat de extinderea exagerată a ariei de operare, pe de altă parte.S-au produs o seamă de accidente care au condus la distrugeri de aeronave, pierderi de vieţi omeneşti, daune morale aduse aviaţiei noastre civile.Tot mai mulţi operatori moldoveni şi-au răspîndit aeronavele din Papua Noua Guinee şi Noua Zeelanda pînă în Iraq, Sudan, Congo şi Sahara Occidentală.În acest sistem de operare, în care sunt implicate aeronave, de cele mai multe ori proprii şi pe termen lung, operatorii au pierdut efectiv controlul asupra lor atît din punct de vedere operaţional, cît şi din punctul de vedere al întreţinerii tehnice.O seama de neconformităţi majore, cu efect direct asupra siguranţei operării, au determinat state europene precum Germania, Franţa, Spania, Olanda, să-şi pună problema de a interzice accesul unor aeronave moldoveneşti pe teritoriile lor; reacţia operatorilor a fost indiferentă.Ca rezultat, Comisia Europeană a atras atenţia că fără măsuri hotărîte din partea autorităţilor naţionale responsabile, operarea aeronavelor moldoveneşti în Europa ar putea fi supusă embargoului. În condiţiile în care situaţia este pe punctul de a se agrava şi de a pune la îndoială capacitatea statului de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin aderarea la convenţiile internationale, Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova este nevoită să ia masuri de severitate maximă în scopul conservării şi dezvoltării a ceea ce corespunde nivelului de siguranţa cerut în aviaţia civilă, conformiităţii cu prevederile legilor, cu interesul cetăţenilor Republicii Moldova.   În acest sens, Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile prin ordinul nr. 102/GEN din 21 iunie 2007 a revocat certificatele de operator aerian la 7 companii aeriene moldoveneşti, a căror activitate cargo se desfăşoară în afara teritoriului ţării în condiţiile descrise mai sus. Companiile cărora li s-au retras certificatele de operator aerian sînt:

operatorul aerian „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” – cod ICAO AMM;operatorul aerian” Jet Line Internaţional” – cod ICAO MJL;operatorul aerian „Jet Stream” – cod ICAO JSM;operatorul aerian „Tiramavia”, cod ICAO TVI.operatorul aerian „Pecotox-Air”, cod ICAO PXA;operatorul aerian „Valan Internaţional Cargo Charter”, cod ICAO VLN;operatorul aerian „Grixona”, Cod ICAO GXA.

Ordinul nominalizat a intrat în vigoare la 21.06.2007 şi urmează să fie adus la cunoştinţă comisiei europene, ECAC, cu rugămintea de a-l face cunoscut autorităţilor competente din statele membre şi ICAO, statelor pe teritoriile cărora se află aeronave înmatriculate în Republica Moldova, aparţinînd operatorilor aerieni nominalizaţi în ordin, precum şi Agenţiei pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL. 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus