Trimite e-mail | Printeaza
Social
15.06.2007

Admiterea în instituţiile de învăţământ superior, sesiunea 2007, în Moldova va începe la 2 iulie

Ministerul Educaţiei şi Tineretului a informat candidaţii la studii superioare despre regulile de acces în instituţiile de învăţământ superior. Astfel, au fost stabilite următoarele termene de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în instituţiile de invăţământ superior:a) depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 02-16 iulie 2007; b) anunţarea rezultatelor: 17-21 iulie 2007; c) desfăşurarea concursului repetat (la locurile neacoperite): 23-28 iulie 2007; d) anunţarea rezultatelor concursului repetat: 30-31 iulie 2007.Totodată, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne şi Institutului Militar, concursul de admitere va fi organizat, după cum urmează:a) cererile pentru participare la concursul de admitere vor fi depunese până la 1 iulie, respectiv, la comisariatele de poliţie şi comisariatele militare raionale/municipale; b) probele de aptitudini se vor desfăşura în perioada 16-25 iulie; c) afişarea rezultatelor înmatriculării - până la 27 iulie. Potrivit Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului, cota-parte la admitere în învăţământul de zi se stabileşte după cum urmează: a) pentru deţinătorii atestatului de studii medii de cultură generală – 20% din numărul total de locuri; b) pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat – 70 %; c) pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate care solicită specialităţi/ domenii din formare profesională conform profilului studiat în colegiu –10%.Cota pentru candidaţii din localităţile rurale, care participă la concursul de admitere la specialităţile din cadrul domeniului general de studiu Ştiinţe ale educaţiei, se stabileşte în mărime de 70 % din numărul de locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus