Trimite e-mail | Printeaza
Social
12.06.2007

Datele statistice din Moldova atestă o îmbătrânire a populaţiei în ultimii 7 ani

Structura populaţiei Moldovei pe vârste poartă amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrânire demografică, datorat în principal scăderii natalităţii, care a determinat reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani), notează Biroul Naţional de Statistică al Moldovei. Comparativ cu 1 ianuarie 2000, în 2007 se remarcă reducerea ponderii acestei grupe de vârstă de la 23,8% la 18,2% (-215,4 mii persoane) şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste), de la 9,4% până la 10,3% (+26,9 mii persoane). Numărul născuţilor-vii în anul 2006 a fost de 37587, micşorânde-se nesemnificativ (108 copii) faţă de anul 2005, rata natalităţii constituind 10,5 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane, fiind respectiv 11,4‰ şi 9,2‰. Cele mai mici rate ale natalităţii s-au înregistrat în raioanele: Ocniţa (7,9 ‰), Donduşeni şi Cimişlia (cîte 8,7‰), iar cele mai înalte rate s-au înregistrat în raioanele: Ialoveni (13,4‰), Străşeni (12,3‰), Criuleni, Ungheni (cîte 12,0‰), Cantemir (11,9‰) şi U.T.A.Găgăuzia (11,8 ‰).Mai mult de jumătate (51,4%) din numărul copiilor născuţi-vii au fost băieţi, înregistrând o rată de masculinitate de 11,2‰. Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 22,5 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică decît mamele din mediul urban, respectiv la 21,8 şi 23,8 ani.Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase revin mamelor din mediul rural – 83,4% din numărul total de nou-născuţi din această categorie. În acelaşi timp, rămîne înaltă natalitatea extraconjugală. În 2006 fiecare al patrulea copil s-a născut în afara căsătoriei, dintre care 67,1% revin mediului rural. Din totalul născuţilor-vii, 28,2 mii (75,1%) provin de la mamele care sînt la prima căsătorie şi fiecare al doilea a fost născut în primii doi ani de căsătorie. Potrivit BNS, în anul 2006 au decedat 43,1 mii persoane, micşorându-se cu 3,5% în comparaţie cu anul precedent, rata fiind de 12,0 decedaţi la 1000 locuitori. Se menţine decalajul între ratele mortalităţii generale pe medii: în mediul urban au fost înregistraţi 9,3 decedaţi la 1000 locuitori, în cel rural – 14,0. Diferenţa semnificativă între ratele mortalităţii generale pe medii este rezultatul unui proces mai accentuat de îmbătrînire demografică a populaţiei din mediul rural. Cele mai scăzute rate ale mortalităţii au fost înregistrate în mun. Chişinău (8,2‰) şi mun. Bălţi (10,3 ‰), iar cele mai înalte – în raioanele: Briceni, Donduşeni, Floreşti, Ocniţa, Şoldăneşti (16-19 ‰).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus