Trimite e-mail | Printeaza
08.06.2007

Serviciul de presă al Ministerului Reintegrării

DECLARAŢIA SERVICIULUI DE PRESĂ AL MINISTERULUI REINTEGRĂRII

Ministerul reintegrării respinge acuzaţiile aduse autorităţilor Moldovei de către un şir de reprezentanţi ai societăţii civile şi consideră drept nefondate revendicările înaintate în legătură cu eforturile de soluţionare a problemei transnistrene.

Chişinăul a depus eforturi considerabile pe plan internaţional pentru extinderea formatului de negocieri şi consideră că aderarea UE şi SUA la procesul de reglementare a diferendului transnistrean constituie una din cele mai mari realizări în acest sens. Adevăratele motive ale eşuării tentativelor de reluare a negocierilor în formatul 5+2 din februarie 2006 se găsesc nu la Chişinău. Ministerul Reintegrării regulat sesizează actorii implicaţi, inclusiv prin declaraţii publice, în vederea reluării imediate a tratativelor. Consultările purtate cu toate părţile implicate sunt menite să asigure o continuitate a dialogului multilateral existent şi să reanimeze procesul plenar de negocieri.

Autorităţile Republicii Moldova întotdeauna au acţionat transparent atît în raport cu partenerii săi externi, cît şi în raport cu societatea civilă şi clasa politică din Moldova. Reuniunile neformale regulate ale reprezentanţilor Ministerului Reintegrării cu organizaţiile neguvernamentale au fost găzduite inclusiv şi de către unii semnatari ai scrisorii deschise difuzate săptămîna curentă. Discuţiile deschise şi constructive purtate cu reprezentanţii societăţii civile şi ai mass-media au vizat, alături de alte subiecte, şi cele menţionate în scrisoare. Regretăm că mai mulţi parteneri neguvernamentali ai Ministerului Reintegrării au „uitat” despre acest fapt.

Revendicarea de a „reafirma ataşamentul” pentru Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria) presupune devierea anterioară de la prevederile acesteea. Însă Chişinăul oficial s-a condus mereu de Legea din 22 iulie 2005 şi a promovat-o atît la momentul elaborării şi adoptării ei, cît şi ulterior în cadrul procesului de reglementare.

Poziţia Chişinăului oficial privind evacuarea trupelor şi muniţiilor ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova în strictă conformitate cu angajamentele asumate de către Federaţia Rusă la Istanbul în 1999 rămîne neschimbată – retragerea completă, neîntîrziată şi transparentă a tuturor trupelor şi muniţiilor constituie precondiţie pentru ratificarea Tratatului adaptat FACE. Această poziţie transparentă a Moldovei a fost reiterată cu regularitate şi cunoscută de toţi partenerii noştri atît externi, cît şi cei din ţară. Acuzaţiile aduse în acest sens nu sunt în stare să submineze încrederea reciprocă şi parteneriatul existent cu alţi participanţi la Tratatul FACE.

Prin urmare, apreciem drept dezinformare premeditată difuzarea scrisorii deschise care pune sub semnul întrebării obiectivitatea organizaţiilor semnatare.

08.06.2007     Serviciul de presă al Ministerului Reinteg

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus