Trimite e-mail | Printeaza
08.06.2007

Serviciul de presa al Guvernului R.Moldova

Cuvîntul de salut al prim-ministrului Vasile Tarlev în cadrul conferinţei de presă dedicată  şedinţei  anuale a Constituenţei Fondului Monetar Internaţional şi a Băncii Mondiale

Stimate Domnule  BAKKER;Stimate Domnule WIJFFELS;Onorată asistenţă!

 Vă mulţumesc că aţi acceptat invitaţia şi  ne-aţi onorat cu prezenţa dumneavoastră.

Conferinţa de presă  de astăzi este dedicată  şedinţei  anuale a Constituenţei Fondului Monetar Internaţional şi a Băncii Mondiale care va avea loc la Chişinău în perioada 9-10 iunie 2007.

Tematica ce urmează să fie abordată în cadrul forumului cuprinde un şir de aspecte ale dezvoltării economice cu un caracter determinant ce ţine de economia ţărilor membre şi de economia  mondială în ansamblu.

Discuţiile din cadrul Conferinţei respective vizează în direct rolul Guvernului Moldovei în promovarea şi soluţionarea la un nivel calitativ nou a diverselor probleme  care persistă în economia ţării legate de :• sporirea competitivităţii ţării;• provocările în implementarea reformelor care îmbină aspecte structurale şi preocupări de ordin social• cooperarea dintre sectorul public şi cel privat şi riscurile de ordin fiscal• accesul la serviciile financiare – rolul Guvernului în elaborarea politicilor  guvernamentale eficiente care vor stabili scopuri reale şi concrete în dezvoltarea sectorului financiar bancar şi ca consecinţă dezvoltarea  sectorului privat , în îmbunătăţirea cadrului legislativ în vederea protecţiei drepturilor de proprietate;• provocările politicii monetare în cadrul unor fluxuri în creştere de capital

Suntem într-o etapă nouă în istoria relaţiilor Moldovei cu instituţiile şi organizaţiile financiare internaţionale. 

Exprimăm sincere mulţumiri şi Băncii Mondiale, şi Fondului Monetar Internaţional pentru oferirea unor stimulente atît de puternice şi sprijinul acordat  întru dezvoltarea ţării mele.         În rezultatul acestei susţineri, la Bruxelles în decembrie 2006, Moldova a devenit eligibilă pentru suma de aproximativ 1.2 mlrd. dol. SUA ca asistenţă prevăzută pentru  următorii trei ani. Din suma respectivă, aproximativ 680 mln. dol. au fost destinaţi proiectelor care deja sunt în proces de derulare în domenii de importanţă majoră pentru Moldova, precum: educaţie, dezvoltarea sectorului privat, dezvoltarea infrastructurii, ocrotirea sănătăţii, dezvoltarea sectorului agricol, etc.

În ultima perioadă s-a înregistrat un progres substanţial in sporirea gradului de coordonare si armonizare a asistentei pentru dezvoltare. Semnarea acordului privind Cadrul de Parteneriat cu donatorii  reprezintă un pas substanţial nou.

Guvernul Moldovei  a beneficiat de 10 granturi din partea Guvernului Olandei, acordate în calitate de co-finanţare la creditele Băncii Mondiale, destinate finanţării proiectelor investiţionale.     Suma totală disbursată din aceste granturi, la situaţia din 1 mai 2007 constituie – 52,8 mln dolari SUA. 

În acest context aşi vrea să    urez lucrărilor Conferinţei de mîîne succes în  punctarea unor abordări calitativ noi.

Vă mulţumesc pentru atenţie şi prezenţă.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus