Trimite e-mail | Printeaza
Politic
04.06.2007

Coaliţia 2007: În campania electorală s-a recurs la practica de cumpărare a voturilor

Alegerile locale din 3 iunie 2007, în mare parte  nu au întrunit criteriile internaţionale de alegeri libere şi corecte, aceasta seste concluzia generală a observatorilor Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte - "Coaliţia 2007".

COnform raportului "Coaliţiei 2007", procesul de vot din 3 iunie 2007 s-a desfăşurat, în general, liber; în acelaşi timp, au fost înregistrate o serie de încălcări care au afectat integritatea acestuia. Listele electorale de bază, în mare măsură, nu au fost actualizate. Amenajarea secţiilor de votare a fost în unele cazuri inadecvată, capacitatea urnelor de vot nu a fost suficientă.   Calificarea necorespunzătoare a funcţionarilor electorali de nivelul 1 şi 2 a cauzat tergiversarea neîntemeiată a soluţionării în termeni utili a multiplelor sesizări din partea observatorilor, legate de iregularităţile semnalate în procesul de vot. Pe întreg teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate multiple cazuri în care s-a votat fără acte de identitate. Totodată, au fost semnalate cazuri de agitaţie electorală în ziua votării şi acreditarea ca observatori a unor concurenţi electorali, contrar legislaţiei.    Coaliţia 2007 a înregistrat tendinţe pozitive în activitatea Comisiei Electorale Centrale şi apreciază deschiderea acesteia pentru colaborare şi transparenţă. Activitatea Comisiei a fost marcată de faptul că aceasta se află la o primă experienţă în componenţa actuală şi de disensiunile legate de numirea pe criterii politice.Chiar dacă a fost respectată litera Codului Electoral, spiritul legii a fost neglijat. Coaliţia 2007 recomandă amendarea Codului pentru introducerea unor specificări mai clare ce ar îngusta aria eventualelor interpretări.În ce priveşte consiliile de nivelul doi, acestea au administrat campania electorală în mod părtinitor, în special la înregistrarea candidaţilor, excluderea concurenţilor din cursa electorală, contestarea deciziilor Comisiei Electorale Centrale sau tergiversarea examinării contestaţiilor. Buletinele de vot au fost întocmite greşit într-un şir de circumscripţii electorale, iar ştampila „retras" nu a fost aplicată în toate cazurile. Conflictul de competenţe a fost serios şi lipsa de calificare – pe larg răspândită; ambele consecinţa modificării modului de formare a consiliilor electorale de nivelul 1 şi 2.În această campanie au fost utilizate masiv resursele administrative, iar intimidarea concurenţilor electorali a luat proporţii alarmante, fără precedent. De asemenea, s-a recurs la practica „cumpărării" voturilor.  Accesul la mijloacele de informare în masă nu a fost egal pentru toţi concurenţii electorali. Partidul de guvernământ a monopolizat accesul la audiovizualul şi presa publică supusă monitorizării, nu numai din punct de vedere numeric, dar şi geografic. Prevederile Regulamentului de reflectare în mass-media a campaniei electorale, adoptat de CEC, au fost excesive şi prohibitive, ceea ce a împiedicat schimbul liber de opinii şi idei între concurenţi. În perioada preelectorală şi începutul campaniei electorale, mass-media a fost timorată de unele abuzuri şi acţiuni de hărţuire.Condiţiile de desfăşurare a campaniei electorale nu au fost echitabile pentru toţi concurenţii electorali. Regulamentul privind plasarea afişajului electoral a fost încălcat de PCRM, ulterior practica respectivă fiind preluată de majoritatea concurenţilor electorali. S-a menţinut practica finanţării obscure a campaniei concurenţilor electorali, iar unii dintre ei au utilizat instrumente de intoxicare a opiniei publice şi de denigrare a contracandidaţilor.Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte, Coaliţia 2007 a utilizat drept criterii de evaluare standardele OSCE, Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), alte documente internaţionale. 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus