Trimite e-mail | Printeaza
IT
17.05.2007

Vladimir Molojen: În perioada 2007-2015 ponderea sectorului IT în PIB trebuie să crească anual cu 1,5- 2%.

Vladimir Molojen: În perioada 2007-2015 ponderea sectorului IT în PIB trebuie să crească anual cu 1,5-  2%.

Mesajul  lui Vladimir Molojen cu ocazia Zilei Internaţionale a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale:  

“Stimaţi colegi,Prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 27 martie 2006 şi prin Hotărîrea Conferinţei Plenipotenţiare a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, adoptată în noiembrie 2006, ziua de 17 mai este declarată Ziua Internaţională a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

E îmbucurător faptul că mulţi ani în urmă ţara noastră a mers pe calea edificării informaţionale, iar din 2004, în conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova dlui Vladimir Voronin, edificarea societăţii informaţionale este recunoscută drept o prioritate naţională.

La 22 iulie 2000, denumirea de societate informaţională a fost recunoscută la şedinţa ţărilor „G - 8”, dedicată adoptării Cartei societăţii informaţionale globale din Okinava şi caracterizează astfel de structură a economiei şi organizării societăţii, în care informaţia este o resursă dominantă.

E necesar de menţionat faptul că ţările dezvoltate examinează societatea informaţională drept o posibilitate reală pentru dezvoltarea economică rapidă, învingerea „decalajului digital” şi asigurarea accesului nedescriminatoriu la mijloacele şi serviciile actuale pe baza tehnologiilor avansate.

În cuvîntarea sa la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Tehnologii Informaţionale”, care se desfăşoară anual în ţara noastră, Preşedintele Republicii Moldova a menţionat, că numai în cadrul unei edificări dinamice a societăţii informaţionale pot fi create condiţii pentru intrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Astfel, edificarea societăţii informaţionale în ţara noastră este şi un mijloc de integrare europeană.

Dacă să menţionăm indicii economici generali în Republica Moldova pe anii precedenţi, în ultimii şase ani acest domeniu a făcut un salt în dezvoltarea sa.

Volumul general al sectorului TIC numai în anul 2006, conform evaluării preventive, a alcătuit mai mult de 4,5 miliarde lei.

În ultimii patru ani ponderea valorii globale adăugate a sectorului TIC în structura PIB Moldova a păstrat ritmul înalt de creştere. Nivelul de venit al ramurii în 2006 a alcătuit 11% din PIB. Pentru realizarea sarcinii, stabilite de Preşedinte, creşterea anuală a ponderii TIC în PIB în anii 2007 - 2015 trebuie să alcătuiască de la 1,5 pînă la 2% anual.

O creştere anumită este înregistrată şi in domeniul investiţiilor. În anul 2006 volumul investiţiilor în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale a constituit mai mult de 1 miliard de lei, o mare parte din care a fost investită în domeniul telefoniei fixe şi celei mobile.

Creşterea cotei-parţi a domeniului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în PIB în mai mult de zece ori pe parcursul perioadei de schimb al orînduirii social-politice şi de creare a unui stat suveran poate fi considerată drept un rezultat esenţial. Totuşi, executarea sarcinii prezidenţiale de a mări pînă la anul 2015 cota sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în PIB pînă la 20% necesită aprobarea unor noi abordări în dezvoltarea economică şi în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în special.În decurs de zece ani se planifică realizarea unor proiecte serioase ce ţin de domeniul tehnologiilor comunităţii informaţionale.

În primul rînd aici vorbim despre implementarea guvernării electronice.

Această problemă presupune atît dezvoltarea bazei juridico-normative şi instituţionale, cît şi asigurarea funcţionării portalului guvernamental şi a altor sisteme informaţionale, care vor servi drept bază pentru crearea industriei serviciilor electronice – componenta de bază a societăţii informaţionale.

Nu trebuie de uitat faptul, că esenţa şi importanţa societăţii informaţionale se conchide în mărirea posibilităţilor pentru fiecare persoană de a primi servicii de stat în domeniul educaţiei, medicinei şi altele, în simplificarea accesului la cunoştinţe şi la informaţiile publice, în integrare şi unificare.

În final, permiteţi-mi să felicit din numele Ministerului Dezvoltării Informaţionale, toţi specialiştii, lucrătorii din ramura telecomunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale cu ocazia Zilei Internaţionale a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii Informaţionale, dorindu-le multă sănătate şi frumoase realizări.

Vreau să-mi exprim speranţa, că toate planurile noastre privind edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova, prin activitatea noastră intensă vor deveni realităţi în viitorul apropiat!”.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus