Trimite e-mail | Printeaza
Granturi si burse
07.05.2007

Guvernul Italiei oferă în anul de studii 2007-2008 burse postuniversitare pentru cetăţenii Republicii Moldova

Ministerul Educaţiei şi Tineretului din Moldova a lansat un concurs pentru bursele postuniversitare oferite de Guvernul Italiei. Solicitările pentru obţinerea bursei pot fi înaintate în diverse domenii. Criteriile de selectare sunt: limita de vârstă: 38 ani (excepţie fac profesorii de limbă şi literatură italiană); cunoaşterea limbii italiene; alte limbi de circulaţie internaţională, ca limbă pentru realizarea studiilor se acceptă în cazul cînd candidatul prezintă o confirmare de la instituţia primitoare, prin care se atestă că prelegerile vor fi organizate în limba cunoscută de candidat); studii superioare universitare.

Pentru preselecţie urmează a fo prezentate actele: - formularul de solicitare a bursei www.esteri.it - o fotografie 3 x 4 - copia buletinului de identitate;- copia diplomei de studii superioare;- două recomandări ale profesorilor din mediul academic, în limba italiană sau cu traducere în limba italiană;- confirmarea la studii a instituţiei primitoare italiene, care să includă denumirea cursului, data iniţierii şi durata acestuia;- proiectul de studii/cercetare expus pe 2 pagini tipărite, în limba italiană/engleză cu traducere în limba de stat.Proba de preselecţie va consta în examinarea dosarelor şi susţinerea unui interviu cu membrii Comitetului de pre-selecţie, în cadrul căruia va fi stabilit gradul de cunoaştere a limbii italiene şi motivaţia solicitării de burse.Termenul limită de depunere a dosarului - 21 mai 2007, la adresa: Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr.1, Ministerul Educaţiei şi Tineretului bir. 437-AInformaţii suplimentare pot fi obţinute la www.esteri.it/ita sau la tel. 23 80 61/ 23 24 15.

Sursa: Ministerul Educaţiei şi Tineretului

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus