Trimite e-mail | Printeaza
26.03.2007

Comunicat al Serviciului de presă al Preşedintelui Republicii Moldova

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a semnat Decretul privind constituirea Comisiei Naţionale pentru Pregătirea Editării Enciclopediei Moldoveneşti. Avînd în vedere nivelul actual de dezvoltare a societăţii, conştientizînd importanţa cunoştinţelor enciclopedice pentru formarea unei personalităţi multilateral dezvoltate, în scopul facilitării accesului publicului larg la informaţii din diverse domenii şi în temeiul art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova a decretat constituirea Comisiei Naţionale pentru Pregătirea Editării Enciclopediei Moldoveneşti. Comisia a fost creată în următoarea componenţă: Preşedinte ŞLAPAC Mariana-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în studiul artelor Secretar VICOL Dragoş-redactor-şef al revistei „Ştiinţă şi Inovare”, doctor habilitat în filologie Membri: BOLOGA Mircea-director al Centrului probleme electrofizice al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician BOSTAN Ion-rector al Universităţii Tehnice a Moldovei, academician CIOBU Emil-şef al Direcţiei relaţii internaţionale a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, doctor în filozofie CORBU Haralambie-cercetător ştiinţific principal la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician COZMA Artur-ministru al culturii şi turismului DRUŢĂ Ion-scriitor, academician FURDUI Teodor-prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician RUSNAC Gheorghe-rector al Universităţii de Stat din Moldova, membru corespondent STEPANIUC Victor-preşedinte al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport şi mijloace de informare în masă a Parlamentului TIMUŞ Andrei-cercetător ştiinţific principal la Institutul de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru corespondent TOMA Simion-coordonator al Secţiei de ştiinţe agricole a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician ŢVIRCUN Victor-ministru al educaţiei şi tineretului, doctor în istorie. Conform decretului, Comisia Naţională va prezenta Guvernului, în termen de trei luni, Planul de acţiuni pentru pregătirea editării Enciclopediei Moldoveneşti. Guvernul va aproba Planul de acţiuni pentru pregătirea editării Enciclopediei Moldoveneşti şi va examina posibilitatea de a finanţa editarea Enciclopediei Moldoveneşti. 2007-03-26

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus